Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بررسی تازه: ۸۴ درصد زنان کشور بی‌سواد اند

یک بررسی تازه بهداشت و مرد نگاری نشان می‎دهد که ۸۴ درصد از زنان کشور بی‎سواد هستند و تنها ۲ درصد بانوان به تحصیلات عالی دست‎رسی دارند.

این بررسی که در ۳۴ ولایت کشورانجام شده است نشان می‎دهد که ۶۱ درصد از زنان و دختران در کشور با خشونت‎های گونه‎گون در خانواده‎ها روبه‎رو استند، اما این مشکل را پنهان نگه‎می‎دارند.

از سویی هم این بررسی روشن می‎سازد که هر چند وضع ولادت‎ها در کشور بهتر شده است، با آن هم در هر هزار نوزاد ۲۲ تن آنان در کمتر از یک ماه جان می‎بازند.

سروی صحت ودیموگرافی اداره مرکزی احصایه که درسال ۲۰۱۵ میلادی تکمیل شده است، نشان می‎دهد که ۱۵ درصد ولادت‎ها در کشور از سوی وابسته‎گان بیماران انجام می‎شود.

در این سروی آمده است که به گونه میانگین در هرخانواده افغان بیش از ۵ کودک وجود دارد و شمار کودکان درخانواده‎های نورستان تا نُه تن می‎رسد.

عطا الله سعیدزی نماینده وزارت صحت عامه در این باره می‎گوید: «در حال حاضر از هر هزار نوزاد که زنده به‌دنیا میاید، ۲۲ تن پس از به‎دنیا آمدن می‎میرند.»

شیر محمد جامی‌زاده، رییس اداره مرکزی احصائیه می‌‎گوید: «این سروی شاخص‌های مهم دیگر را که به زنده‌گی مردم وابسته اند نیز سنجش کرده است.»

از سویی هم در این سروی آمده است که ۵۸ درصد از مردان  و ۲۴ درصد از زنان در کشور از بیماری ایدز آگاهی دارند.

اما وزیر صحت عامه بخشی از ارقام و یافته‎های این سروی را دقیق نمی‎داند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می‎گوید: «از یافته‌های این سروی ما دو سبق می‌گیریم: یکی این‌که چگونه برنامه‌های خود را بر بنیاد یافته‌های آن عیار سازیم و تلاش‌های خود را بیشتر سازیم و دیگر این‌که برای غنایی این یافته‌ها درآینده‌ها تلاش کنیم تا عمیق‌تر ودقیق‌تر روی ارقام کار کنیم.»

اطلاعات سروی صحت و دیموگرافی با نظرپرسی بیش از ۲۴ هزار خانوده و ۳۹ هزار مرد و زن در ۳۴ ولایت کشور ساخته شده است.

بررسی تازه: ۸۴ درصد زنان کشور بی‌سواد اند

از سویی هم این بررسی روشن می‎سازد که هر چند وضع ولادت‎ها در کشور بهتر شده است، با آن هم در هر هزار نوزاد ۲۲ تن آنان در کمتر از یک ماه جان می‎بازند.

Thumbnail

یک بررسی تازه بهداشت و مرد نگاری نشان می‎دهد که ۸۴ درصد از زنان کشور بی‎سواد هستند و تنها ۲ درصد بانوان به تحصیلات عالی دست‎رسی دارند.

این بررسی که در ۳۴ ولایت کشورانجام شده است نشان می‎دهد که ۶۱ درصد از زنان و دختران در کشور با خشونت‎های گونه‎گون در خانواده‎ها روبه‎رو استند، اما این مشکل را پنهان نگه‎می‎دارند.

از سویی هم این بررسی روشن می‎سازد که هر چند وضع ولادت‎ها در کشور بهتر شده است، با آن هم در هر هزار نوزاد ۲۲ تن آنان در کمتر از یک ماه جان می‎بازند.

سروی صحت ودیموگرافی اداره مرکزی احصایه که درسال ۲۰۱۵ میلادی تکمیل شده است، نشان می‎دهد که ۱۵ درصد ولادت‎ها در کشور از سوی وابسته‎گان بیماران انجام می‎شود.

در این سروی آمده است که به گونه میانگین در هرخانواده افغان بیش از ۵ کودک وجود دارد و شمار کودکان درخانواده‎های نورستان تا نُه تن می‎رسد.

عطا الله سعیدزی نماینده وزارت صحت عامه در این باره می‎گوید: «در حال حاضر از هر هزار نوزاد که زنده به‌دنیا میاید، ۲۲ تن پس از به‎دنیا آمدن می‎میرند.»

شیر محمد جامی‌زاده، رییس اداره مرکزی احصائیه می‌‎گوید: «این سروی شاخص‌های مهم دیگر را که به زنده‌گی مردم وابسته اند نیز سنجش کرده است.»

از سویی هم در این سروی آمده است که ۵۸ درصد از مردان  و ۲۴ درصد از زنان در کشور از بیماری ایدز آگاهی دارند.

اما وزیر صحت عامه بخشی از ارقام و یافته‎های این سروی را دقیق نمی‎داند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می‎گوید: «از یافته‌های این سروی ما دو سبق می‌گیریم: یکی این‌که چگونه برنامه‌های خود را بر بنیاد یافته‌های آن عیار سازیم و تلاش‌های خود را بیشتر سازیم و دیگر این‌که برای غنایی این یافته‌ها درآینده‌ها تلاش کنیم تا عمیق‌تر ودقیق‌تر روی ارقام کار کنیم.»

اطلاعات سروی صحت و دیموگرافی با نظرپرسی بیش از ۲۴ هزار خانوده و ۳۹ هزار مرد و زن در ۳۴ ولایت کشور ساخته شده است.

هم‌رسانی کنید