تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامۀ صلح دوجانبه افغانستان وپاکستان نهایی شد

  وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که در چهارمین نشست مقام‌های وزارت‌های خارجۀ افغانستان وپاکستان دراسلام آباد ، برنامۀ عمل افغانستان وپاکستان برای صلح وهمبسته‌گی نهایی شد.

 برنامۀ عمل افغانستان وپاکستان برای صلح، هفت اصل کلیدی دارد و برای عملی شدن این اصل‌ها ازجمله دربارۀ  پیکار با هراس افگنی وگسترش همکاری‌های دوجانبه گروه‌های کاری مشترک ایجاد شده است.

 مواردی‎که دو طرف روی آن توافق کردند، به شرح زیر اند؛

۱ – پاکستان از روند صلح – به رهبری و مالکیت افغان‎ها- پشتیبانی می‎کند،

۲ - دو کشور به گونۀ مشترک اقدام‎های جدی را برای ازمیان برداشتن عناصری‎که امنیت دو کشور را تهدید می‎کنند، روی دست خواهند گرفت،

۳ – دوطرف متعهد اند که جلو استفاده کشورها، گروه‎ها و افراد را از خاک افغانستان و پاکستان به منظور تهدید این دو کشور، بگیرند.

۴ -  افغانستان و پاکستان به منظور عملی شدن تعهداتی‎که سپرده اند، یک میکانیزم نظارتی و هماهنگی را که از سوی مقام‎های دو کشور اجرایی خواهد شد، ایجاد می‎کنند،

۵ - دو کشور متعهد استند که از نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی یکدیگرند اجتناب کنند،

۶ -  دو کشور تعهد دارند که به جای انتقاد از همدیگر، از پلان عملی‎که میان دو کشور وجود دارد، برای حل چالش‎ها و نگرانی‎ها استفاده کنند، و

۷ – ایجاد گروه‎های کاری برای عملی شدن تمامی مواد برنامۀ عمل پاکستان و افغانستان و نیز مواردی‌که در بالا ذکر شدند.

 صبغت الله احمدی، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:«شش کمیتۀ کاری ایجاد شده است و توافق در بارۀ مبارزه با تروریزم، توسعه مشترک اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، کاهش خشونت‌ها، برگشت مهاجرین، همکاری‌های سیاسی و کمک به روند صلح افغانستان شده است.»

 حکومت افغانستان امیدوار است که این بار پاکستان بر بنیاد این توافق، در بخش امنیت افغانستان را کمک بکند.

 نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«ما امیدوار هستیم که پاکستان این بار صادق بماند و آنچه را وعده داده است عملی بکند.»

 شهزاده مسعود، آگاه سیاسی گفت:«این فقط ضایع ساختن وقت است و هیچ چیز از پاکستان حاصل نمی شود، چون پاکستان از سال‌هایی پیش سیاست‌های دوگانه را در پیش داشته است و متاسفانه این سیاست اش در قبال افغانستان هنوز هم ادامه دارد.»

 در بخشی از این توافق آمده است که پاکستان از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی می کند و هر دو طرف در برابر عناصری که به یک دیگر تهدید هستند، اقدام می کنند.

 محمد حیدری، معاون سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«هر گونه تلاشی که بخاطر صلح شود ما از آن استقبال می کنیم و امیدواریم در روند صلح ما را کمک بکند.»

 وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که درباره برنامه اقدام عمل درسفر ماه گذشته شاهد خاقان عباسی به افغانستان میان کابل واسلام آباد توافق شده بود، اما پرسش اصلی این است که آیا این توافق‌ها عملی خواهند شد و برای بهبود اوضاع افغانستان کمک خواهد کرد؟

برنامۀ صلح دوجانبه افغانستان وپاکستان نهایی شد

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که مقام‌های حکومت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از هراس افگنی در افغانستان متهم کرده اند، چیزی که پاکستان آن را رد می کند.

Thumbnail

  وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که در چهارمین نشست مقام‌های وزارت‌های خارجۀ افغانستان وپاکستان دراسلام آباد ، برنامۀ عمل افغانستان وپاکستان برای صلح وهمبسته‌گی نهایی شد.

 برنامۀ عمل افغانستان وپاکستان برای صلح، هفت اصل کلیدی دارد و برای عملی شدن این اصل‌ها ازجمله دربارۀ  پیکار با هراس افگنی وگسترش همکاری‌های دوجانبه گروه‌های کاری مشترک ایجاد شده است.

 مواردی‎که دو طرف روی آن توافق کردند، به شرح زیر اند؛

۱ – پاکستان از روند صلح – به رهبری و مالکیت افغان‎ها- پشتیبانی می‎کند،

۲ - دو کشور به گونۀ مشترک اقدام‎های جدی را برای ازمیان برداشتن عناصری‎که امنیت دو کشور را تهدید می‎کنند، روی دست خواهند گرفت،

۳ – دوطرف متعهد اند که جلو استفاده کشورها، گروه‎ها و افراد را از خاک افغانستان و پاکستان به منظور تهدید این دو کشور، بگیرند.

۴ -  افغانستان و پاکستان به منظور عملی شدن تعهداتی‎که سپرده اند، یک میکانیزم نظارتی و هماهنگی را که از سوی مقام‎های دو کشور اجرایی خواهد شد، ایجاد می‎کنند،

۵ - دو کشور متعهد استند که از نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی یکدیگرند اجتناب کنند،

۶ -  دو کشور تعهد دارند که به جای انتقاد از همدیگر، از پلان عملی‎که میان دو کشور وجود دارد، برای حل چالش‎ها و نگرانی‎ها استفاده کنند، و

۷ – ایجاد گروه‎های کاری برای عملی شدن تمامی مواد برنامۀ عمل پاکستان و افغانستان و نیز مواردی‌که در بالا ذکر شدند.

 صبغت الله احمدی، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:«شش کمیتۀ کاری ایجاد شده است و توافق در بارۀ مبارزه با تروریزم، توسعه مشترک اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، کاهش خشونت‌ها، برگشت مهاجرین، همکاری‌های سیاسی و کمک به روند صلح افغانستان شده است.»

 حکومت افغانستان امیدوار است که این بار پاکستان بر بنیاد این توافق، در بخش امنیت افغانستان را کمک بکند.

 نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«ما امیدوار هستیم که پاکستان این بار صادق بماند و آنچه را وعده داده است عملی بکند.»

 شهزاده مسعود، آگاه سیاسی گفت:«این فقط ضایع ساختن وقت است و هیچ چیز از پاکستان حاصل نمی شود، چون پاکستان از سال‌هایی پیش سیاست‌های دوگانه را در پیش داشته است و متاسفانه این سیاست اش در قبال افغانستان هنوز هم ادامه دارد.»

 در بخشی از این توافق آمده است که پاکستان از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی می کند و هر دو طرف در برابر عناصری که به یک دیگر تهدید هستند، اقدام می کنند.

 محمد حیدری، معاون سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«هر گونه تلاشی که بخاطر صلح شود ما از آن استقبال می کنیم و امیدواریم در روند صلح ما را کمک بکند.»

 وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که درباره برنامه اقدام عمل درسفر ماه گذشته شاهد خاقان عباسی به افغانستان میان کابل واسلام آباد توافق شده بود، اما پرسش اصلی این است که آیا این توافق‌ها عملی خواهند شد و برای بهبود اوضاع افغانستان کمک خواهد کرد؟

هم‌رسانی کنید