تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامۀ میثاق امنیتی؛ پولیس: عملیات دربرابر مجرمان شدت می‌گیرد

وزارت امور داخله می‌گوید که بربنیاد برنامۀ میثاق امنیتی، عملیات نیروهای دولتی در برابر گروه‌های جنایت‌پیشه و دزدان مسلح شدت خواهد گرفت.

برنامۀ «میثاق امنیتی – بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» هفتۀ پیش از سوی حکومت راه‌اندازی شد. حکومت گفته‌است که این طرح بزرگ‌ترین برنامۀ امنیتی است.

در قالب این برنامه، پولیس کابل چهارشنبه شب عملیاتی را در برابر یکی از گروه‌های سازمان یافته که در بیشتر رویدادهای جنایی پایتخت دست داشتند در پغمان راه‌اندازی کرد.

جمشید طوطاخیل، رییس عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله می‌گوید که در این عملیات دو تن بازداشت شدند: «یک گروپ سازمان یافته‌است که درحد اکثر قضایایی جرمی شهر کابل مخصوصأ سرقت و قتل و زورگویی و چپاول مظنونیت دارند.»

این بازداشت‌شده‌گان، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز چگونگی دست‌داشتن در جرایم و دزدی‌ها را طوری دیگری روایت می‌کنند.

لعل آغا، یکی از این بازداشت‌شده‌گان بیان داشت: «یکی‌اش [مجرمان] را می‌شناختم که [آدم] خراب بود... دیگران را نه می‌شناسم و نه دیده‌ام.»

محمد اقبال، بازداشت‌شدۀ دیگر نیز افزود: «از خانۀ من یک دانه مرمی هم یافت نشده. اگر یک مرمی هم یافته شود، جرمانه می‌دهم.»

اما، باشنده‌گان پایتخت، نیروهای دولتی مسؤول را دربارۀ تأمین امنیت و مبارزه با جرم‌های جنایی به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

محمود، باشندۀ کابل گفت: «دوستم از خانه خودش بیرون شده که برود سودا بگیرد، پیش روی همۀ مردم، دزدان آمدند، ایستادش کردند؛ مبایلش را گرفتند. همه می‌دید.»

رضا، باشندۀ دیگر کابل نیز اظهار داشت: «این مردم غریب از حکومت این را نمی‌خواهد که برای شان خانه جور کنند. فقط امنیت مارا بگیرد همین برای کافی است.»

پایتخت، پر جمعیت‌ترین شهر کشور است و نیز این شهر گواه بیشترین رویدادهای جنایی در مقایسه با شهرهای دیگر در افغانستان است. 

برنامۀ میثاق امنیتی؛ پولیس: عملیات دربرابر مجرمان شدت می‌گیرد

برنامۀ «میثاق امنیتی – بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» هفتۀ پیش از سوی حکومت راه‌اندازی شد. حکومت گفته‌است که این طرح بزرگ‌ترین برنامۀ امنیتی است.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که بربنیاد برنامۀ میثاق امنیتی، عملیات نیروهای دولتی در برابر گروه‌های جنایت‌پیشه و دزدان مسلح شدت خواهد گرفت.

برنامۀ «میثاق امنیتی – بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» هفتۀ پیش از سوی حکومت راه‌اندازی شد. حکومت گفته‌است که این طرح بزرگ‌ترین برنامۀ امنیتی است.

در قالب این برنامه، پولیس کابل چهارشنبه شب عملیاتی را در برابر یکی از گروه‌های سازمان یافته که در بیشتر رویدادهای جنایی پایتخت دست داشتند در پغمان راه‌اندازی کرد.

جمشید طوطاخیل، رییس عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله می‌گوید که در این عملیات دو تن بازداشت شدند: «یک گروپ سازمان یافته‌است که درحد اکثر قضایایی جرمی شهر کابل مخصوصأ سرقت و قتل و زورگویی و چپاول مظنونیت دارند.»

این بازداشت‌شده‌گان، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز چگونگی دست‌داشتن در جرایم و دزدی‌ها را طوری دیگری روایت می‌کنند.

لعل آغا، یکی از این بازداشت‌شده‌گان بیان داشت: «یکی‌اش [مجرمان] را می‌شناختم که [آدم] خراب بود... دیگران را نه می‌شناسم و نه دیده‌ام.»

محمد اقبال، بازداشت‌شدۀ دیگر نیز افزود: «از خانۀ من یک دانه مرمی هم یافت نشده. اگر یک مرمی هم یافته شود، جرمانه می‌دهم.»

اما، باشنده‌گان پایتخت، نیروهای دولتی مسؤول را دربارۀ تأمین امنیت و مبارزه با جرم‌های جنایی به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

محمود، باشندۀ کابل گفت: «دوستم از خانه خودش بیرون شده که برود سودا بگیرد، پیش روی همۀ مردم، دزدان آمدند، ایستادش کردند؛ مبایلش را گرفتند. همه می‌دید.»

رضا، باشندۀ دیگر کابل نیز اظهار داشت: «این مردم غریب از حکومت این را نمی‌خواهد که برای شان خانه جور کنند. فقط امنیت مارا بگیرد همین برای کافی است.»

پایتخت، پر جمعیت‌ترین شهر کشور است و نیز این شهر گواه بیشترین رویدادهای جنایی در مقایسه با شهرهای دیگر در افغانستان است. 

هم‌رسانی کنید