Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه اثرهای هنری یک دختر معلول در هرات

شایسته یک دختر معلول در هرات توانسته‌است که نزدیک به دوصد تابلو را با پایش نقاشی کند. او در بسیاری تابلوهای نقاشی‌اش خشونت‌های بی‌رحمانه در برابر زنان در کشور را، به‌تصویر کشیده‌است. 
 
شایسته، چهارده سال است که ازسوی مادرش به‌دوش کشیده می‌شود.
 
در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان هرات می‌گویند که معلولان ناتوان نیستند. آنان از نهادهای مربوطه می‌خواهند تا فرصت زنده‌گی و کار را برای معلولان فراهم سازد.
 
برشنا الفی، مادر شایسته، می‌گوید: «شایسته از چهارساله‌گی نقاشی را بر روی کاغذ‌ها آغاز کرد و حالا نزدیک به دوصد اثر دارد.»
 
شماری از این تابلو‌ها را هدیه داده‌است و تاکنون بیست اثرش را، فروخته‌است.
 
امید حق‌جو، یکی از معلولان هرات، که با شایسته همکاری دارد، گفته‌است: «ما که در هرات زنده‌گی می‌کنیم هرروز یک توانایی واستعداد خیره‌کننده را در وجود یک فرد معلول می‌بینیم و با دیدن این توانایی‌ها فکر می‌کنیم با آن‌که معلول استیم، اما از بسیاری انسان‌های سالم تواناتریم.»
 
راوک، یک فعال جامعۀ مدنی هرات گفت: «شایسته ثابت ساخته‌است که با آن‌که معلولیت دارد، اما می‌تواند بهترین و خیره‌کننده‌ترین اثرها را به‌جا بگذارد و در حقیقت بهترین اثرها همان‌های استند که ازسوی یک فرد معلول به‌وجود آمده‌اند.»
 
شماری از تابلوهای شایسته الفی، در یک چای‌خانه زنانه در هرات به‌نمایش گذاشته شده‌اند. این فرصتی است تا این دختر معلول، شماری از این تابلوهایش را به‌فروش برساند و از این راه درآمدی برای خانواده‌ای نادارش فراهم کند. 
 
سویتا درانی، چای‌خانه‌دار زنانه و نمایشگاه‌دار گفت: «در این نمایشگاه اثرهای دو دختر معلول به‌نمایش گذاشته شده بودند که شماری از این تابلو‌ها، فروخته شده‌اند.»
 
تازه‌ترین نقاشی شایسته تصویر رییس‌جمهور غنی است و مادرش می‌گوید که این دختر خواست از رییس‌جمهور دارد.
 
برشنا الفی، مادر شایسته، گفت: «تنها خواست شایسته دیدار با رییس‌جمهور غنی است و می‌خواهد این اثر را که تصویر نقاشی‌شده‌ای رییس‌جمهور ازسوی دخترمعلولم است، ازسوی خودش به رییس‌جمهور داده شود.»

برگزاری نمایشگاه اثرهای هنری یک دختر معلول در هرات

یک دختر معلول در ولایت هرات اثرهای هنری‌اش را در برگزاری نمایشگاهی، به‌نمایش گذاشت.

تصویر بندانگشتی

شایسته یک دختر معلول در هرات توانسته‌است که نزدیک به دوصد تابلو را با پایش نقاشی کند. او در بسیاری تابلوهای نقاشی‌اش خشونت‌های بی‌رحمانه در برابر زنان در کشور را، به‌تصویر کشیده‌است. 
 
شایسته، چهارده سال است که ازسوی مادرش به‌دوش کشیده می‌شود.
 
در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان هرات می‌گویند که معلولان ناتوان نیستند. آنان از نهادهای مربوطه می‌خواهند تا فرصت زنده‌گی و کار را برای معلولان فراهم سازد.
 
برشنا الفی، مادر شایسته، می‌گوید: «شایسته از چهارساله‌گی نقاشی را بر روی کاغذ‌ها آغاز کرد و حالا نزدیک به دوصد اثر دارد.»
 
شماری از این تابلو‌ها را هدیه داده‌است و تاکنون بیست اثرش را، فروخته‌است.
 
امید حق‌جو، یکی از معلولان هرات، که با شایسته همکاری دارد، گفته‌است: «ما که در هرات زنده‌گی می‌کنیم هرروز یک توانایی واستعداد خیره‌کننده را در وجود یک فرد معلول می‌بینیم و با دیدن این توانایی‌ها فکر می‌کنیم با آن‌که معلول استیم، اما از بسیاری انسان‌های سالم تواناتریم.»
 
راوک، یک فعال جامعۀ مدنی هرات گفت: «شایسته ثابت ساخته‌است که با آن‌که معلولیت دارد، اما می‌تواند بهترین و خیره‌کننده‌ترین اثرها را به‌جا بگذارد و در حقیقت بهترین اثرها همان‌های استند که ازسوی یک فرد معلول به‌وجود آمده‌اند.»
 
شماری از تابلوهای شایسته الفی، در یک چای‌خانه زنانه در هرات به‌نمایش گذاشته شده‌اند. این فرصتی است تا این دختر معلول، شماری از این تابلوهایش را به‌فروش برساند و از این راه درآمدی برای خانواده‌ای نادارش فراهم کند. 
 
سویتا درانی، چای‌خانه‌دار زنانه و نمایشگاه‌دار گفت: «در این نمایشگاه اثرهای دو دختر معلول به‌نمایش گذاشته شده بودند که شماری از این تابلو‌ها، فروخته شده‌اند.»
 
تازه‌ترین نقاشی شایسته تصویر رییس‌جمهور غنی است و مادرش می‌گوید که این دختر خواست از رییس‌جمهور دارد.
 
برشنا الفی، مادر شایسته، گفت: «تنها خواست شایسته دیدار با رییس‌جمهور غنی است و می‌خواهد این اثر را که تصویر نقاشی‌شده‌ای رییس‌جمهور ازسوی دخترمعلولم است، ازسوی خودش به رییس‌جمهور داده شود.»

هم‌رسانی کنید