تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری گفت‌وگوی امنیتی هرات؛ روند صلح محور بحث امروز بود

هشتمین نشست سلسه گفت‌وگوهای امنیتی هرات، امروز (جمعه، ۲۶میزان) در ولایت هرات آغاز شد.

در این نشست دو روزه، شماری از سیاست‌گران افغانستان و نماینده‌گان شانزده کشور جهان شرکت کرده‌اند و دربارۀ چگونگی اجماع منطقه‌یی و جهانی دربارۀ روند صلح افغانستان رأی‌زنی می‌کنند.

رونالد کوبیا، فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در نشست امروز گفت که این اتحادیه پشتیبانی‌اش از افغانستان را ادامه می‌دهد، اما در صورتی که به گفتۀ او سیستم حکومت داری در افغانستان باقی بماند.

او در این باره افزود: «اگر همین حکومت با سیستم حکومت داری باقی بماند، اگر به ارزش‌های بنیادین شهروندان آن احترام گذاشته شود، اتحادیه اروپا در این‌جا برای شما خواهد بود. اتحادیۀ اروپا، از روند بازسازی و توسعه پشتیبانی خواهد کرد، اما ما اصولی داریم که باید احترام گذاشته شود؛ در موجودیت امارت اسلامی، این بسیار دشوار خواهد بود.»

در این نشست، رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت در هر توافق صلح باید از مداخله نکردن پاکستان در امور افغانستان تضمین گرفته شود.

آقای سپنتا، جنگ کنونی در افغانستان را یک جنگ «نیابتی» توصیف کرد: «جنگ افغانستان، یک جنگ استخباراتی و نیابتی است؛ ایالات متحدۀ امریکا با روسیه، با چبن، عربستان سعودی با ایران، ایالات متحده با ایران و پاکستان با هند در این جنگ درگیر اند و ما قربانینان این جنگ نیابتی استیم.»

سپنتا، افزود که صلحی که امریکا بدنبال آن است، به معنی معامله بر سرنوشت افغانان است.

آغاجان معتصم، وزیر رژیم طالبان نیز که در این نشست شرکت کرده‌است، در سخنان امروزش، پذیرفت که کشورهای چون پاکستان، ایران و روسیه طالبان را پشتیبانی می‌کنند.

او افزود که برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای صلح باید یک «منطقۀ امن» برای این گروه در کشور ایجاد شود: «اگر برای طالبان یک ساحۀ سبز مشخص شود، برای صلح مؤثر تمام خواهد شد؛ [محدودۀ] این ساحۀ سبز باید حداقل یک ولایت و یا پنج ولسوالی از دو یا سه ولایت باشد.»

داوود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که برگزار کنندۀ این نشست است، این نشست‌ها را برای آوردن صلح منطقه‌یی موثر می‌داند: «تا حالا هر نوع صحبتی که داشتند از طریق میله تفنگ بوده‌است. ما با راه اندازی این گفت‌وگوها می‌خواهیم تا کشورهای ایالات متحده امریکا، ایران، هند و پاکستان از راه مایکروفون با یکدیگر صحبت کنند.»

این درحالی است که دورنمای صلح در افغانستان هنوزهم روشن نیست. مذاکرات امریکا و طالبان که برای در حدود یک سال ادامه داشتند، چندی پیش از سوی رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند.

برگزاری گفت‌وگوی امنیتی هرات؛ روند صلح محور بحث امروز بود

آغاجان معتصم، وزیر رژیم طالبان نیز که در این نشست شرکت کرده‌است، در سخنان امروزش پذیرفت که کشورهای چون پاکستان، ایران و روسیه طالبان را پشتیبانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

هشتمین نشست سلسه گفت‌وگوهای امنیتی هرات، امروز (جمعه، ۲۶میزان) در ولایت هرات آغاز شد.

در این نشست دو روزه، شماری از سیاست‌گران افغانستان و نماینده‌گان شانزده کشور جهان شرکت کرده‌اند و دربارۀ چگونگی اجماع منطقه‌یی و جهانی دربارۀ روند صلح افغانستان رأی‌زنی می‌کنند.

رونالد کوبیا، فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در نشست امروز گفت که این اتحادیه پشتیبانی‌اش از افغانستان را ادامه می‌دهد، اما در صورتی که به گفتۀ او سیستم حکومت داری در افغانستان باقی بماند.

او در این باره افزود: «اگر همین حکومت با سیستم حکومت داری باقی بماند، اگر به ارزش‌های بنیادین شهروندان آن احترام گذاشته شود، اتحادیه اروپا در این‌جا برای شما خواهد بود. اتحادیۀ اروپا، از روند بازسازی و توسعه پشتیبانی خواهد کرد، اما ما اصولی داریم که باید احترام گذاشته شود؛ در موجودیت امارت اسلامی، این بسیار دشوار خواهد بود.»

در این نشست، رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی گفت در هر توافق صلح باید از مداخله نکردن پاکستان در امور افغانستان تضمین گرفته شود.

آقای سپنتا، جنگ کنونی در افغانستان را یک جنگ «نیابتی» توصیف کرد: «جنگ افغانستان، یک جنگ استخباراتی و نیابتی است؛ ایالات متحدۀ امریکا با روسیه، با چبن، عربستان سعودی با ایران، ایالات متحده با ایران و پاکستان با هند در این جنگ درگیر اند و ما قربانینان این جنگ نیابتی استیم.»

سپنتا، افزود که صلحی که امریکا بدنبال آن است، به معنی معامله بر سرنوشت افغانان است.

آغاجان معتصم، وزیر رژیم طالبان نیز که در این نشست شرکت کرده‌است، در سخنان امروزش، پذیرفت که کشورهای چون پاکستان، ایران و روسیه طالبان را پشتیبانی می‌کنند.

او افزود که برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای صلح باید یک «منطقۀ امن» برای این گروه در کشور ایجاد شود: «اگر برای طالبان یک ساحۀ سبز مشخص شود، برای صلح مؤثر تمام خواهد شد؛ [محدودۀ] این ساحۀ سبز باید حداقل یک ولایت و یا پنج ولسوالی از دو یا سه ولایت باشد.»

داوود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که برگزار کنندۀ این نشست است، این نشست‌ها را برای آوردن صلح منطقه‌یی موثر می‌داند: «تا حالا هر نوع صحبتی که داشتند از طریق میله تفنگ بوده‌است. ما با راه اندازی این گفت‌وگوها می‌خواهیم تا کشورهای ایالات متحده امریکا، ایران، هند و پاکستان از راه مایکروفون با یکدیگر صحبت کنند.»

این درحالی است که دورنمای صلح در افغانستان هنوزهم روشن نیست. مذاکرات امریکا و طالبان که برای در حدود یک سال ادامه داشتند، چندی پیش از سوی رییس‌جمهور امریکا متوقف شدند.

هم‌رسانی کنید