Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگشت مقام‎‌های امنیتی از پاکستان؛ مدارک به اسلام‎آباد سپرده شدند

ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در یک نشست خبری مشترک امروز (پنج‌شنبه، ۱۲دلو) در بارۀ سفر اخیرشان به پاکستان، گفتند که آنان مدارک "غیرقابل انکار" حضور رهبری طالبان و شبکۀ حقانی را به پاکستان سپرده‌اند.

آنان می گویند که در نشست بیش ‌از یک ساعت که با رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در اسلام‌آباد داشتند، مدارک مشخصی را در بارۀ عاملان حمله‌های هراس‌افگنانه اخیر در کابل، ننگرهار، کندهار و بخش‌های دیگر کشور، به آنان سپرده‌اند.

به گفتۀ آنان این دیدار در فضای سازنده انجام شده است و دربارۀ سازماندهنده‌گان حمله‌های هراس‌افگنانه که اکنون در چمن یا بخش‌های دیگر پاکستان استند، اطلاعات با مقام‌های پاکستانی شریک ساخته شده‌اند.

آنان همچنان خواستار اقدام دربرابر مدرسه‌ها و مرکزهای مذهبی که در جنگ افغانستان دخیل استند و نیز کسانی‌که هراس‌افگنان را به فعالیت‌های بیشتر در افغانستان ترغیب می‌کنند، نیز شده اند.

از این‌میان، معصوم ستانکزی می‌گوید که قرار است یک هیئت پاکستان به روز شنبه به کابل بیاید.

او می‌افزاید که همزمان با این، برای شناسایی پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان در کابل، کندهار و برخی از بخش‌های دیگر، عملیات‌های ویژه آغاز شده‌اند و تاکنون در کندهار، دستآوردهایی نیز داشته‌اند.

پس از حمله های خونین اخیر در افغانستان به ویژه در کابل، این دو مقام امنیتی افغانستان، بامداد چهار شنبه به منظور ارایه اطلاعات مبنی بر حضور هراس افگنان در خاک پاکستان و دست داشتن این هراس افگنان در این حمله ها، به اسلام آباد رفتند و شام روز گذشته دوباره به کابل برگشتند.

برگشت مقام‎‌های امنیتی از پاکستان؛ مدارک به اسلام‎آباد سپرده شدند

مقام‌های امنیتی کشور از سپردن مدارکی غیرقابل انکار در بارۀ حضور رهبری طالبان و شبکۀ حقانی به پاکستان، خبر می‌دهند.

Thumbnail

ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در یک نشست خبری مشترک امروز (پنج‌شنبه، ۱۲دلو) در بارۀ سفر اخیرشان به پاکستان، گفتند که آنان مدارک "غیرقابل انکار" حضور رهبری طالبان و شبکۀ حقانی را به پاکستان سپرده‌اند.

آنان می گویند که در نشست بیش ‌از یک ساعت که با رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در اسلام‌آباد داشتند، مدارک مشخصی را در بارۀ عاملان حمله‌های هراس‌افگنانه اخیر در کابل، ننگرهار، کندهار و بخش‌های دیگر کشور، به آنان سپرده‌اند.

به گفتۀ آنان این دیدار در فضای سازنده انجام شده است و دربارۀ سازماندهنده‌گان حمله‌های هراس‌افگنانه که اکنون در چمن یا بخش‌های دیگر پاکستان استند، اطلاعات با مقام‌های پاکستانی شریک ساخته شده‌اند.

آنان همچنان خواستار اقدام دربرابر مدرسه‌ها و مرکزهای مذهبی که در جنگ افغانستان دخیل استند و نیز کسانی‌که هراس‌افگنان را به فعالیت‌های بیشتر در افغانستان ترغیب می‌کنند، نیز شده اند.

از این‌میان، معصوم ستانکزی می‌گوید که قرار است یک هیئت پاکستان به روز شنبه به کابل بیاید.

او می‌افزاید که همزمان با این، برای شناسایی پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان در کابل، کندهار و برخی از بخش‌های دیگر، عملیات‌های ویژه آغاز شده‌اند و تاکنون در کندهار، دستآوردهایی نیز داشته‌اند.

پس از حمله های خونین اخیر در افغانستان به ویژه در کابل، این دو مقام امنیتی افغانستان، بامداد چهار شنبه به منظور ارایه اطلاعات مبنی بر حضور هراس افگنان در خاک پاکستان و دست داشتن این هراس افگنان در این حمله ها، به اسلام آباد رفتند و شام روز گذشته دوباره به کابل برگشتند.

هم‌رسانی کنید