تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بسته‌های کمکی مواد غذایی و بهداشتی ازبیکستان به افغانستان رسیدند

بسته‌های کمکی موادغذایی و بهداشتی ازبیکستان از بندر حیرتان وارد کشور شد و امروز جمعه (۱۵ حمل) به مقام‌های محلی در بلخ سپرده شدند.

خواجه‌محمد یادگار شادمانوف، سفیر ازبیکستان در افغانستان، می‌گوید که این کمک‌ها از سوی رییس‌جمهور ازبیکستان به علت شیوع ویروس کرونا در افغانستان صورت گرفته‌است.

وی، می‌افزاید که کمک‌های بشر دوستانه‌ ازبیکستان به افغانستان ادامه خواهد یافت: «به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جمهوری اسلامی افغانستان کمک‌های بشر دوستانه به این کشور ارسال گردیده‌است... و موادی که از جانب ازبیکستان برای مردم برادر افغانستان جهت مبارزه با ویروس کرونا ارسال گردیده عبارت از محصولات اولیه می‌باشد.»

در همین‌حال، محمداسحاق رهگذر، والی بلخ از کمک‌های بشردوستانۀ ازبیکستان به افغانستان ستایش می‌کند.

او می‌گوید این کمک‌ها در اوضاعی که مردم افغانستان از شیوع ویروس کرونا نگران استند، بسیار اهمیت دارد: «۳۰۰ تن آرد در قدم نخست، ۱۵۰ تن برنج و ۵۰ تن روغن، ۵۰ تن شکر و ۵ تن صابون و همچنان چند قلم مواد طبی مشمول این کمک‌ها استند.»

از سویی‌هم نجیب‌الله فهیم، وزیر دولت در امور پیکار با رویدادها و حالت اضطرار می‌گوید که شهروندان کشور با تهدید تازه‌‌یی به نام ویروس کرونا روبه‌رو شده‌اند و از بازرگانان کشور می‌خواهد که خانواده‌های نادار را کمک کنند: «توانگران در فکر ضعفا و فقرا خود باشند، کسانی که شغلی دارند، درآمدی دارند، دست بی‌نوایان را بگیرند.»

افغانستان

بسته‌های کمکی مواد غذایی و بهداشتی ازبیکستان به افغانستان رسیدند

روز گذشته، کمک‌های بهداشتی چین نیز برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان رسید.

تصویر بندانگشتی

بسته‌های کمکی موادغذایی و بهداشتی ازبیکستان از بندر حیرتان وارد کشور شد و امروز جمعه (۱۵ حمل) به مقام‌های محلی در بلخ سپرده شدند.

خواجه‌محمد یادگار شادمانوف، سفیر ازبیکستان در افغانستان، می‌گوید که این کمک‌ها از سوی رییس‌جمهور ازبیکستان به علت شیوع ویروس کرونا در افغانستان صورت گرفته‌است.

وی، می‌افزاید که کمک‌های بشر دوستانه‌ ازبیکستان به افغانستان ادامه خواهد یافت: «به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جمهوری اسلامی افغانستان کمک‌های بشر دوستانه به این کشور ارسال گردیده‌است... و موادی که از جانب ازبیکستان برای مردم برادر افغانستان جهت مبارزه با ویروس کرونا ارسال گردیده عبارت از محصولات اولیه می‌باشد.»

در همین‌حال، محمداسحاق رهگذر، والی بلخ از کمک‌های بشردوستانۀ ازبیکستان به افغانستان ستایش می‌کند.

او می‌گوید این کمک‌ها در اوضاعی که مردم افغانستان از شیوع ویروس کرونا نگران استند، بسیار اهمیت دارد: «۳۰۰ تن آرد در قدم نخست، ۱۵۰ تن برنج و ۵۰ تن روغن، ۵۰ تن شکر و ۵ تن صابون و همچنان چند قلم مواد طبی مشمول این کمک‌ها استند.»

از سویی‌هم نجیب‌الله فهیم، وزیر دولت در امور پیکار با رویدادها و حالت اضطرار می‌گوید که شهروندان کشور با تهدید تازه‌‌یی به نام ویروس کرونا روبه‌رو شده‌اند و از بازرگانان کشور می‌خواهد که خانواده‌های نادار را کمک کنند: «توانگران در فکر ضعفا و فقرا خود باشند، کسانی که شغلی دارند، درآمدی دارند، دست بی‌نوایان را بگیرند.»

هم‌رسانی کنید