Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بستگان دختر ۱۴ساله‌یی‌که در دایکندی کشته شد عدالت می‌خواهند

شماری از اعضای خانوادۀ کبرای چهارده ساله که هفتۀ پیش در منطقۀ درقلدستک در ولسوالی سنگ تخت وبندر ولایت دایکندی به قتل رسید، برای دادخواهی به کابل آمده‌اند.

آنان، می‌گویند که کبرا از سوی زورمندان محلی کشته شده است و نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی توانایی بررسی پروندۀ وی را ندارند.

حسن رضایی، مامای کبرا می‌گوید که این زورمندان بیست سال پیش پدرش (پدرکلان کبرا) را نیز کشتند از آن زمان تاکنون هرباری‌که به نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی برای دادخواهی مراجعه کردند از سوی این زورمندان تهدید شدند.

وی می‌افزاید که این زورمندان متعلق به یک خانواده استند و اعضای این خانواده هرازگاهی آنان را تهدید می‌کنند: «تقریبأ دوماه پیش برادر قاتل یورش برد سر خانه پدر کبرا و مادر کبرا را لت و کوب کرد. پس از آن خانوادۀ کبر در ولسوالی شکایت کرد، و این بار آمدند و کبرا را کشتند که چرا رفتید و شکایت کردید.»

جمیله، از بستگان دیگر کبرا است که همراه با حسن به کابل آمده است. او می‌گوید از سوی اعضای این خانوادۀ زورمند تهدید شده اند که به نهادهای عدلی در دایکندی مراجعه نکنند: «فامیل‌های ما که در قریۀ ما در دایکندی زنده‌گی می‌کنند، باید امنیت آن‌ها گرفته شود؛ زنده‌گی آنان در خطر است، آنان را تهدید می‌کنند.»

در حالی‌که یک هفته از قتل این دختر چهارده ساله می‌گذرد، اما بسته‌گان او می‌گویند که هنوز عاملان این قتل هنوز بازداشت نشده‌اند.

خورشید، زن کاکای کبرا در این باره می‌گوید: «کبرا را نخست با ریسمان خفه کرده اند و سپس با چادرش بر سر درخت آویزان کردند.»

اما، والی دایکندی می‌گوید که سه تن را مشمول یک زن در پیوند به رویداد قتل کبرا بازداشت کرده‌اند و بازجویی از این سه تن جریان دارند و تاکنون تحقیقات آنان کامل نشده

در همین حال، شهروندان کشور به این باور استند که هرگاه چنین پرونده‌ها درست بررسی نشوند، اعتماد مردم به نهادهای عدلی وقضایی بیشتر آسیب خواهد دید.

بستگان دختر ۱۴ساله‌یی‌که در دایکندی کشته شد عدالت می‌خواهند

بستگان کبرا، می‌گویند که زورمندان نخست اورا خفه کردند و سپس با چادرش به یک درخت در برابر چشم کودکان آویزان کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای خانوادۀ کبرای چهارده ساله که هفتۀ پیش در منطقۀ درقلدستک در ولسوالی سنگ تخت وبندر ولایت دایکندی به قتل رسید، برای دادخواهی به کابل آمده‌اند.

آنان، می‌گویند که کبرا از سوی زورمندان محلی کشته شده است و نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی توانایی بررسی پروندۀ وی را ندارند.

حسن رضایی، مامای کبرا می‌گوید که این زورمندان بیست سال پیش پدرش (پدرکلان کبرا) را نیز کشتند از آن زمان تاکنون هرباری‌که به نهادهای عدلی و قضایی در دایکندی برای دادخواهی مراجعه کردند از سوی این زورمندان تهدید شدند.

وی می‌افزاید که این زورمندان متعلق به یک خانواده استند و اعضای این خانواده هرازگاهی آنان را تهدید می‌کنند: «تقریبأ دوماه پیش برادر قاتل یورش برد سر خانه پدر کبرا و مادر کبرا را لت و کوب کرد. پس از آن خانوادۀ کبر در ولسوالی شکایت کرد، و این بار آمدند و کبرا را کشتند که چرا رفتید و شکایت کردید.»

جمیله، از بستگان دیگر کبرا است که همراه با حسن به کابل آمده است. او می‌گوید از سوی اعضای این خانوادۀ زورمند تهدید شده اند که به نهادهای عدلی در دایکندی مراجعه نکنند: «فامیل‌های ما که در قریۀ ما در دایکندی زنده‌گی می‌کنند، باید امنیت آن‌ها گرفته شود؛ زنده‌گی آنان در خطر است، آنان را تهدید می‌کنند.»

در حالی‌که یک هفته از قتل این دختر چهارده ساله می‌گذرد، اما بسته‌گان او می‌گویند که هنوز عاملان این قتل هنوز بازداشت نشده‌اند.

خورشید، زن کاکای کبرا در این باره می‌گوید: «کبرا را نخست با ریسمان خفه کرده اند و سپس با چادرش بر سر درخت آویزان کردند.»

اما، والی دایکندی می‌گوید که سه تن را مشمول یک زن در پیوند به رویداد قتل کبرا بازداشت کرده‌اند و بازجویی از این سه تن جریان دارند و تاکنون تحقیقات آنان کامل نشده

در همین حال، شهروندان کشور به این باور استند که هرگاه چنین پرونده‌ها درست بررسی نشوند، اعتماد مردم به نهادهای عدلی وقضایی بیشتر آسیب خواهد دید.

هم‌رسانی کنید