Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسیاری از جان‌باخته‌گان حملۀ دیشب به‌گونۀ گروهی به خاک سپرده شدند

بسیاری از جان‌باخته‌گان حملۀ مرگ‌بار شب‌گذشته بر یک مراسم عروسی در کابل، امروز (یک‌شنبه، ۲۷اسد) به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپرده شدند.

از این میان، یازده تن از نزدیکان عروس که در این رویداد جان باخته‌ بودند، در نزدیکی خانۀ عروس در چهارقلعۀ چهاردهی در مربوطات حوزۀ ششم کابل به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپرده شدند.

در این حمله که مهاجم انتحاری خودش را در میان شرکت کننده‌گان این مراسم عروسی انفجار داد، ۶۳ تن جان باختند و ۱۸۲ تن دیگر زخمی شده‌اند. اما عروس و داماد به‌گونۀ معجزه آسایی زنده‌ مانده‌اند.

محمد غلام، پدر عروس می‌گوید که سه پسرش تاکنون ناپدید استند: «چهار خواهر زاده‌ام در میان کشته شده‌گان است. برادر زاده هایم هستند، پسرهایم هستند؛ زودتر از کی نام ببرم؟»

خانواده دیگری در این رویداد، چهار کودک و دو جوانش را از دست داده‌است؛ این خانواده نیز این قربانیان شان را به‌گونۀ گروهی امروز به خاک سپردند.

احمد جواد، پدر این خانواده می‌گوید که دو پسر یازده ساله و پانزده ساله‌اش را در این انفجار از دست داده‌است: «خداوند در خانۀ این ظالمان جسد دو طفل شان را مثل من بیاورد، خدا همی رییس‌جمهور را هم همین‌طور کند؛ نمی‌فهمم که جشن می‌گیرد و یا مردم را قتل عام می‌کند؟»

در گور گروهی دیگر در قلعۀ بختیار کابل جسدهای چهار کودک و دو جوان به خاک سپرده شدند. تمامی این جان‌باخته‌گان، اعضای یک خانواده بودند. کوچک‌ترین کودک جان باخته این خانواده، شش ساله بود.

احمد فواد، برادر این کودکان جان‌باخته گفت: «در این رویداد در میان جان باخته‌گان دو برادرم هستند، یک برادر زاده‌ام است، یک نواسه عمه‌ام و یک بچۀ عمه‌ام نیز هستند.»

محمد رضا قربانی، پسر هفده ساله‌اش را در این رویداد از دست داده‌است. پسر هفده سالۀ این مرد در هوتل «شهر دبی» - محلی که در آن انفجار صورت گرفت - پیش خدمت بود: «زیاد درد دارم! به زبان گفته نمی‌شود. شما خودتان فکر کنید؛ مثلأ یک بچه هفده ساله آدم کشته شود چه وضعی آدم می‌داشته باشد؟»

حملۀ شب‌گذشته که مراسم عروسی را آماج قرار داد، در افغانستان بی‌‎پیشینه خوانده می‌شود. تمامی جان‌باخته‌گان این رویداد غیرنظامیان استند.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

این حمله، در نزدیکی حوزۀ ششم شهر کابل صورت گرفت – جایی‌که دو هفته پیش نیز گواه یک انفجار مهیب موتر بم‌گذاری شدۀ طالبان بود. در انفجار این موتر بم‌گذاری شده، ۱۴ تن جان باختند و بیش از صدتن دیگر زخمی شدند.

این حمله‌ها در حالی شدت گرفته‌اند که تلاش‌های صلح در کشور نیز در آستانۀ رسیدن به یک توافق با طالبان است. اما بسیاری‌ها می‌پرسند که اگر حمله‌هایی از این دست ادامه یابند، پس از توافق احتمالی صلح چه آینده‌یی در انتظار افغانستان خواهد بود؟

بسیاری از جان‌باخته‌گان حملۀ دیشب به‌گونۀ گروهی به خاک سپرده شدند

در حمله‌یی که مهاجم انتحاری خودش را در میان شرکت کننده‌گان یک مراسم عروسی انفجار داد، ۶۳ تن جان باختند و ۱۸۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بسیاری از جان‌باخته‌گان حملۀ مرگ‌بار شب‌گذشته بر یک مراسم عروسی در کابل، امروز (یک‌شنبه، ۲۷اسد) به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپرده شدند.

از این میان، یازده تن از نزدیکان عروس که در این رویداد جان باخته‌ بودند، در نزدیکی خانۀ عروس در چهارقلعۀ چهاردهی در مربوطات حوزۀ ششم کابل به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپرده شدند.

در این حمله که مهاجم انتحاری خودش را در میان شرکت کننده‌گان این مراسم عروسی انفجار داد، ۶۳ تن جان باختند و ۱۸۲ تن دیگر زخمی شده‌اند. اما عروس و داماد به‌گونۀ معجزه آسایی زنده‌ مانده‌اند.

محمد غلام، پدر عروس می‌گوید که سه پسرش تاکنون ناپدید استند: «چهار خواهر زاده‌ام در میان کشته شده‌گان است. برادر زاده هایم هستند، پسرهایم هستند؛ زودتر از کی نام ببرم؟»

خانواده دیگری در این رویداد، چهار کودک و دو جوانش را از دست داده‌است؛ این خانواده نیز این قربانیان شان را به‌گونۀ گروهی امروز به خاک سپردند.

احمد جواد، پدر این خانواده می‌گوید که دو پسر یازده ساله و پانزده ساله‌اش را در این انفجار از دست داده‌است: «خداوند در خانۀ این ظالمان جسد دو طفل شان را مثل من بیاورد، خدا همی رییس‌جمهور را هم همین‌طور کند؛ نمی‌فهمم که جشن می‌گیرد و یا مردم را قتل عام می‌کند؟»

در گور گروهی دیگر در قلعۀ بختیار کابل جسدهای چهار کودک و دو جوان به خاک سپرده شدند. تمامی این جان‌باخته‌گان، اعضای یک خانواده بودند. کوچک‌ترین کودک جان باخته این خانواده، شش ساله بود.

احمد فواد، برادر این کودکان جان‌باخته گفت: «در این رویداد در میان جان باخته‌گان دو برادرم هستند، یک برادر زاده‌ام است، یک نواسه عمه‌ام و یک بچۀ عمه‌ام نیز هستند.»

محمد رضا قربانی، پسر هفده ساله‌اش را در این رویداد از دست داده‌است. پسر هفده سالۀ این مرد در هوتل «شهر دبی» - محلی که در آن انفجار صورت گرفت - پیش خدمت بود: «زیاد درد دارم! به زبان گفته نمی‌شود. شما خودتان فکر کنید؛ مثلأ یک بچه هفده ساله آدم کشته شود چه وضعی آدم می‌داشته باشد؟»

حملۀ شب‌گذشته که مراسم عروسی را آماج قرار داد، در افغانستان بی‌‎پیشینه خوانده می‌شود. تمامی جان‌باخته‌گان این رویداد غیرنظامیان استند.

گروه داعش مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

این حمله، در نزدیکی حوزۀ ششم شهر کابل صورت گرفت – جایی‌که دو هفته پیش نیز گواه یک انفجار مهیب موتر بم‌گذاری شدۀ طالبان بود. در انفجار این موتر بم‌گذاری شده، ۱۴ تن جان باختند و بیش از صدتن دیگر زخمی شدند.

این حمله‌ها در حالی شدت گرفته‌اند که تلاش‌های صلح در کشور نیز در آستانۀ رسیدن به یک توافق با طالبان است. اما بسیاری‌ها می‌پرسند که اگر حمله‌هایی از این دست ادامه یابند، پس از توافق احتمالی صلح چه آینده‌یی در انتظار افغانستان خواهد بود؟

هم‌رسانی کنید