Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بن بست گفتگوها میان ارگ و جمعیت؛ نور می‏‏‎گوید در بلخ می‎ماند

منابع به طلوع نیوز می گویند که سومین نشست نماینده گان جمعیت و ریاست جمهوری نتیجه یی نداشته است و گفتگوها پیچیده تر شده اند.

این منابع می افزایند که ریاست جمهوری رأی زنی های تازه را برای از میان برداشتن بن بست میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری آغاز کرده و وزیر امور داخله را روز یک شنبه برای دیدار با عطا محمد نور به بلخ فرستاده است.

عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور، در این باره گفت: «بلی! (با وزیر داخله) گفتگو داشتیم صحبت هایی رفقانه، داشتیم مهمان خاص مابوده اما سیاسی نبوده... البته سر مسایل سیاسی کشور هم بحث کردیم که کجا جنگ است و نظم چطور به میان بیاید و برنامه های خوب برای تأمین امنیت داشته باشند.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر داخله امور داخله نیز می گوید: «با والی صاحب روی اصلاحات پولیس گپ زدیم روی مسایل امنیت گپ زدیم.»

از سویی هم، آقای نور تأکید دارد تا زمانی که گفتگوها به نتیجه نرسد، وی به عنوان والی بلخ می ماند.

پس از آن که سه هفته پیش، رییس جمهور، عطامحمد نور را از ولایت بلخ برکنار کرد، تنش ها میان ارگ و جمعیت اسلامی بیشتر شدند.

نماینده گان دوطرف تاکنون سه بار برای از بین بردن این تنش ها، باهم دیدار کرده اند. آخرین دیدار آن ها هم روز گذشته آغاز شد که اکنون منابع می گویند، به بن رسیده است.

برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، ماندن عطا محمد نور، در کرسی ولایت بلخ، از مهم ترین خواست های جمعیت اسلامی استند.

ادامۀ این تنش ها، اکنون واکنش هایی زیادی را به همراه شده است؛ حسیب استانکزی، آگاه مسایل سیاسی می گوید که دو طرف برای خواست های شخصی شان این همه چالش ها را خلق کرده اند. وی می افزاید: «اینجا، عطامحمد نور و هم رییس جمهور غنی، برای منافع شخصی خود کار می کنند و در آخر روز مردم است که نقص می کنند نه غنی و عطا.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که نمی خواهد کشور بی ثبات گردد.

او امروز در نشست شورای وزیران گفت: «اگر ما در جایی بحث نکردیم، معنایش این نیست که حرف به گفتن نداریم این که حکومت وحدت ملی چطور ایجاد شد و چه کارها صورت گرفت و کدام کارها نشد، اما ما در چار چوب منافع ملی همه چیز را مطرح کردیم و همیشه خواستیم که اقدام ما باعث بی ثباتی در کشور نشود.»

در همین حال، شماری از فرماندهان جهادی در یک نشست در کابل، حکومت وحدت ملی را به توطیه در برابر عطا محمد نور و جنرال رازق متهم می سازند.

گل حیدر، یکی از این فرماندهان جهادی که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «رییس جمهور، تو خبر داری از وضع کشور؟ اگر به تو می گویند که خیر و خیریت است، نیست! باور نکن، قبرت را می کنند.!»

در حدود سه هفته پیش، رییس جمهور عطا محمد نور را برکنار کرد، اما عطا محمد نور در برابر این تصمیم رییس جمهور ایستاد و آن را توطئه در برابر خودش خواند.

بن بست گفتگوها میان ارگ و جمعیت؛ نور می‏‏‎گوید در بلخ می‎ماند

همزمان با این برخی از منابع دیگر می گویند که رییس جمهور یک تن را با کارگیری ازگزینه نظامی، همچون والی تازۀ بلخ معرفی خواهد کرد.

Thumbnail

منابع به طلوع نیوز می گویند که سومین نشست نماینده گان جمعیت و ریاست جمهوری نتیجه یی نداشته است و گفتگوها پیچیده تر شده اند.

این منابع می افزایند که ریاست جمهوری رأی زنی های تازه را برای از میان برداشتن بن بست میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری آغاز کرده و وزیر امور داخله را روز یک شنبه برای دیدار با عطا محمد نور به بلخ فرستاده است.

عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور، در این باره گفت: «بلی! (با وزیر داخله) گفتگو داشتیم صحبت هایی رفقانه، داشتیم مهمان خاص مابوده اما سیاسی نبوده... البته سر مسایل سیاسی کشور هم بحث کردیم که کجا جنگ است و نظم چطور به میان بیاید و برنامه های خوب برای تأمین امنیت داشته باشند.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر داخله امور داخله نیز می گوید: «با والی صاحب روی اصلاحات پولیس گپ زدیم روی مسایل امنیت گپ زدیم.»

از سویی هم، آقای نور تأکید دارد تا زمانی که گفتگوها به نتیجه نرسد، وی به عنوان والی بلخ می ماند.

پس از آن که سه هفته پیش، رییس جمهور، عطامحمد نور را از ولایت بلخ برکنار کرد، تنش ها میان ارگ و جمعیت اسلامی بیشتر شدند.

نماینده گان دوطرف تاکنون سه بار برای از بین بردن این تنش ها، باهم دیدار کرده اند. آخرین دیدار آن ها هم روز گذشته آغاز شد که اکنون منابع می گویند، به بن رسیده است.

برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، ماندن عطا محمد نور، در کرسی ولایت بلخ، از مهم ترین خواست های جمعیت اسلامی استند.

ادامۀ این تنش ها، اکنون واکنش هایی زیادی را به همراه شده است؛ حسیب استانکزی، آگاه مسایل سیاسی می گوید که دو طرف برای خواست های شخصی شان این همه چالش ها را خلق کرده اند. وی می افزاید: «اینجا، عطامحمد نور و هم رییس جمهور غنی، برای منافع شخصی خود کار می کنند و در آخر روز مردم است که نقص می کنند نه غنی و عطا.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که نمی خواهد کشور بی ثبات گردد.

او امروز در نشست شورای وزیران گفت: «اگر ما در جایی بحث نکردیم، معنایش این نیست که حرف به گفتن نداریم این که حکومت وحدت ملی چطور ایجاد شد و چه کارها صورت گرفت و کدام کارها نشد، اما ما در چار چوب منافع ملی همه چیز را مطرح کردیم و همیشه خواستیم که اقدام ما باعث بی ثباتی در کشور نشود.»

در همین حال، شماری از فرماندهان جهادی در یک نشست در کابل، حکومت وحدت ملی را به توطیه در برابر عطا محمد نور و جنرال رازق متهم می سازند.

گل حیدر، یکی از این فرماندهان جهادی که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «رییس جمهور، تو خبر داری از وضع کشور؟ اگر به تو می گویند که خیر و خیریت است، نیست! باور نکن، قبرت را می کنند.!»

در حدود سه هفته پیش، رییس جمهور عطا محمد نور را برکنار کرد، اما عطا محمد نور در برابر این تصمیم رییس جمهور ایستاد و آن را توطئه در برابر خودش خواند.

هم‌رسانی کنید