تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

به‌دورماندن ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان از آموزش و پرورش در هلمند

مقام‎ها در ریاست معارف ولایت هلمند، می‌گویند در حدود ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان واجد شرایط فراگیری آموزش و پرورش، از آموزش و مکتب رفتن محروم استند.

رییس معارف هلمند که در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه سخن می‌زد، گفت ادامۀ جنگ و بی‌پروایی مقام‌های پیشین حکومتی برای فراهم‌سازی زمینۀ آموزش باعث شده‌اند تا بسیاری کودکان و نوجوانان هلمندی از رفتن به مکتب‌ها محروم شوند.

فساد، نبود امکانات کافی و نامتوازن بودن فعالیت‌های توسعه‌یی در هلمند، از عوامل دیگر بازماندن کودکان و نوجوانان از آموزش در این ولایت دانسته می‌شوند.

داوودشاه صفاری، رییس معارف هلمند افزود: «نزدیک به ۱۲۳ مکتب ازبهر نبود امکانات و برخی مشکلات دیگر بسته مانده اند و متأسفانه در حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز از آموزش و پرورش محروم اند.»

او تأکید دارد که برای بهبود وضعیت معارف در هلمند، روی راهکاری کار می‌کنند که بربنیاد آن، نهادهای دولتی، بازرگانان، عالمان دین و مردم برای بازگشایی مکتب‌های بسته، تشویق خواهند شد و نیز با گردآوری پول نقد به شماری از جوانان و کودکان زمینه آموزش را فراهم خواهند ساخت.

عطالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند در این باره گفت: «این نه تنها وظیفۀ ریاست معارف، والی صاحب و نیروهای دولتی است بل این وظیفۀ تمام باشنده‌گان هلمند است تا به معارف توجه کنند و دروازۀ معارف را به روی اولادهای شان باز کنند.»

محمد خان خروتی، یک بزرگ قوم در این ولایت نیز افزود: «ما به آموزش پشت گشتانده ایم و به تریاک رو آورده ایم. این جامعه، این کشور و این ولایت در نبود آموزش و پرورش به پیش رفته نمی‌تواند.»

در همین حال، والی هلمند نقش مردم به ویژه عالمان دین را در بازگشایی مکتب‌های بسته مهم می‌داند.

محمد یاسین می‌گوید: «ما به صورت عام و خاص و همچنان ما رهبران آن گونه که باید وظیفۀ ایمانی و وجدانی مان را برای آموزش و پرورش انجام نداده ایم. از این رو، پیشرفت اولاد این وطن تنها و تنها و به آموزش و پرورش پیوند دارد. برادران و بزرگان، به این موضوع باید به گونۀ جدی توجه کنیم.»

آمارهای ریاست معارف هلمند نشان می‌دهند که ۴۱۷ مکتب در هلمند وجود دارند که از این میان، ۱۴۳ آن ساختمان ندارند و ۱۲۳ مکتب دیگر بسته استند. 

ریاست معارف هلمند، انتظار دارد تا با آغاز سال نو تعلیمی در بخش‎های گرم‎سیر، شماری از این مکتب‎ها را با همکاری مردم بازگشایی کند.

افغانستان

به‌دورماندن ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان از آموزش و پرورش در هلمند

مقام‌ها در هلمند می‌گویند که روی یک راهکار ویژه کارمی‌کنند که بربنیاد آن زمینه‌های گشایش مکتب‌ها و فراگیری آموزش به کودکان فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مقام‎ها در ریاست معارف ولایت هلمند، می‌گویند در حدود ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان واجد شرایط فراگیری آموزش و پرورش، از آموزش و مکتب رفتن محروم استند.

رییس معارف هلمند که در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه سخن می‌زد، گفت ادامۀ جنگ و بی‌پروایی مقام‌های پیشین حکومتی برای فراهم‌سازی زمینۀ آموزش باعث شده‌اند تا بسیاری کودکان و نوجوانان هلمندی از رفتن به مکتب‌ها محروم شوند.

فساد، نبود امکانات کافی و نامتوازن بودن فعالیت‌های توسعه‌یی در هلمند، از عوامل دیگر بازماندن کودکان و نوجوانان از آموزش در این ولایت دانسته می‌شوند.

داوودشاه صفاری، رییس معارف هلمند افزود: «نزدیک به ۱۲۳ مکتب ازبهر نبود امکانات و برخی مشکلات دیگر بسته مانده اند و متأسفانه در حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز از آموزش و پرورش محروم اند.»

او تأکید دارد که برای بهبود وضعیت معارف در هلمند، روی راهکاری کار می‌کنند که بربنیاد آن، نهادهای دولتی، بازرگانان، عالمان دین و مردم برای بازگشایی مکتب‌های بسته، تشویق خواهند شد و نیز با گردآوری پول نقد به شماری از جوانان و کودکان زمینه آموزش را فراهم خواهند ساخت.

عطالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند در این باره گفت: «این نه تنها وظیفۀ ریاست معارف، والی صاحب و نیروهای دولتی است بل این وظیفۀ تمام باشنده‌گان هلمند است تا به معارف توجه کنند و دروازۀ معارف را به روی اولادهای شان باز کنند.»

محمد خان خروتی، یک بزرگ قوم در این ولایت نیز افزود: «ما به آموزش پشت گشتانده ایم و به تریاک رو آورده ایم. این جامعه، این کشور و این ولایت در نبود آموزش و پرورش به پیش رفته نمی‌تواند.»

در همین حال، والی هلمند نقش مردم به ویژه عالمان دین را در بازگشایی مکتب‌های بسته مهم می‌داند.

محمد یاسین می‌گوید: «ما به صورت عام و خاص و همچنان ما رهبران آن گونه که باید وظیفۀ ایمانی و وجدانی مان را برای آموزش و پرورش انجام نداده ایم. از این رو، پیشرفت اولاد این وطن تنها و تنها و به آموزش و پرورش پیوند دارد. برادران و بزرگان، به این موضوع باید به گونۀ جدی توجه کنیم.»

آمارهای ریاست معارف هلمند نشان می‌دهند که ۴۱۷ مکتب در هلمند وجود دارند که از این میان، ۱۴۳ آن ساختمان ندارند و ۱۲۳ مکتب دیگر بسته استند. 

ریاست معارف هلمند، انتظار دارد تا با آغاز سال نو تعلیمی در بخش‎های گرم‎سیر، شماری از این مکتب‎ها را با همکاری مردم بازگشایی کند.

هم‌رسانی کنید