تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

به تأخیر افتادن روند رهایی زندانیان طالبان

حکومت افغانستان می گوید که روند رهایی زندانیان طالبان به تاخیر افتاد.

قرار بود که روند رهایی زندانیان طالبان فردا آغاز شود، اما دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور می گوید که در گفتگو های روز گذشته میان گروه های فنی حکومت و طالبان توافق شده است که نخست هیاتی از طالبان به کابل بیاید تا در باره رهایی این زندانیان از نزدیک گفت و گو شود.

بربنیاد توافق گروه های فنی حکومت و طالبان قرار بود که فردا صد زندانی طالبان و بیست زندانی نیروهای دولتی از بند رها شوند.

سومین بار است که گروه های فنی حکومت و طالبان از بهر رهایی زندانیان گفت و گو می کنند.

در دومین گفت و گو ویدیویی دو طرف تصمیم گرفته شده بود که به روز سه شنبه روند آزاد سازی زندانیان دو طرف آغاز شود و قرار بود که سه روز پیش هیاتی از طالبان به بگرام بیاید تا در باره شناسایی زندانیان طالبان با حکومت افغانستان گفت و گو کند، اما دیده می شود که هیچ یک از این کار ها انجام نشده اند.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی، گفت: «در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد که تیم تخنیکی طالبان به کمک صلیب سرخ و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا در این جا بحث های بیشتر برای رهایی زندانیان شود.»

گفت و گو ها میان حکومت و طالبان در باره رهایی زندانیان در حالی ادامه دارند که نیمی از کشور گواه رویداد های مرگباری از سوی گروه طالبان بوده است.

از این میان می توان که از جان باختن ۱۳نیروی دولتی در تخار، پنج پولیس محلی در بغلان و ۹ نیروی دولتی دیگر در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل از سوی طالبان نام برد.

خلیل صافی، مسوول پیشین نهاد پگواش در افغانستان، گفت: «تاخیر در رهایی زندانیان طالبان از علت های افزایش خشونت ها در کشور است.»

با این همه تحول تازه یی که در دفتر طالبان در قطر آمده است این است که رهبری این دفتر طالبان تصمیم گرفته است که هشت تن را به شمول ملا داوود، داکتر صالح، جانگیروال، جان محمد مدنی، ضیا الرحمان مدنی، قاضی سید جان، محی الدین سادات و ملا سید رسول برکنار کند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد، گفت: «تغییر و تبدیل گسترده در دفتر قطر در این وقت حساس کمی تعجب آور است، اما ضیا الرحمان مدنی، جان محمد مدنی و شیخ سید رسول سن و سال بسیار بالا دارند و از همین خاطر برکنار شدند.»

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، گفت: «قر قدر که حضور نورزایی ها در قدرت طالبان بیشتر باشد به همان اندازه به دیکر اقوامی که در گروه طالبان هستند تحمل پذیر نیست.»

اما منابع نزدیک به طالبان این تغییر و تبدیلی ها را در دفتر قطر عادی می دانند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «این تغییر و تبدیلی ها یک امر عادی است و نباید هم سبب رنجش کسی شود.»

کاهش خشونت ها، رهایی زندانیان طالبان و آغاز گفت و گو های میان افغانان سه مورد بسیار مهم در توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان استند که تا هنوز عملی نشده اند.

افغانستان

به تأخیر افتادن روند رهایی زندانیان طالبان

گروه های فنی حکومت و طالبان از بهر رهایی زندانیان تاکنون سه بار گفتگو کرده اند.

Thumbnail

حکومت افغانستان می گوید که روند رهایی زندانیان طالبان به تاخیر افتاد.

قرار بود که روند رهایی زندانیان طالبان فردا آغاز شود، اما دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور می گوید که در گفتگو های روز گذشته میان گروه های فنی حکومت و طالبان توافق شده است که نخست هیاتی از طالبان به کابل بیاید تا در باره رهایی این زندانیان از نزدیک گفت و گو شود.

بربنیاد توافق گروه های فنی حکومت و طالبان قرار بود که فردا صد زندانی طالبان و بیست زندانی نیروهای دولتی از بند رها شوند.

سومین بار است که گروه های فنی حکومت و طالبان از بهر رهایی زندانیان گفت و گو می کنند.

در دومین گفت و گو ویدیویی دو طرف تصمیم گرفته شده بود که به روز سه شنبه روند آزاد سازی زندانیان دو طرف آغاز شود و قرار بود که سه روز پیش هیاتی از طالبان به بگرام بیاید تا در باره شناسایی زندانیان طالبان با حکومت افغانستان گفت و گو کند، اما دیده می شود که هیچ یک از این کار ها انجام نشده اند.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی، گفت: «در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد که تیم تخنیکی طالبان به کمک صلیب سرخ و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا در این جا بحث های بیشتر برای رهایی زندانیان شود.»

گفت و گو ها میان حکومت و طالبان در باره رهایی زندانیان در حالی ادامه دارند که نیمی از کشور گواه رویداد های مرگباری از سوی گروه طالبان بوده است.

از این میان می توان که از جان باختن ۱۳نیروی دولتی در تخار، پنج پولیس محلی در بغلان و ۹ نیروی دولتی دیگر در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل از سوی طالبان نام برد.

خلیل صافی، مسوول پیشین نهاد پگواش در افغانستان، گفت: «تاخیر در رهایی زندانیان طالبان از علت های افزایش خشونت ها در کشور است.»

با این همه تحول تازه یی که در دفتر طالبان در قطر آمده است این است که رهبری این دفتر طالبان تصمیم گرفته است که هشت تن را به شمول ملا داوود، داکتر صالح، جانگیروال، جان محمد مدنی، ضیا الرحمان مدنی، قاضی سید جان، محی الدین سادات و ملا سید رسول برکنار کند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد، گفت: «تغییر و تبدیل گسترده در دفتر قطر در این وقت حساس کمی تعجب آور است، اما ضیا الرحمان مدنی، جان محمد مدنی و شیخ سید رسول سن و سال بسیار بالا دارند و از همین خاطر برکنار شدند.»

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، گفت: «قر قدر که حضور نورزایی ها در قدرت طالبان بیشتر باشد به همان اندازه به دیکر اقوامی که در گروه طالبان هستند تحمل پذیر نیست.»

اما منابع نزدیک به طالبان این تغییر و تبدیلی ها را در دفتر قطر عادی می دانند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «این تغییر و تبدیلی ها یک امر عادی است و نباید هم سبب رنجش کسی شود.»

کاهش خشونت ها، رهایی زندانیان طالبان و آغاز گفت و گو های میان افغانان سه مورد بسیار مهم در توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان استند که تا هنوز عملی نشده اند.

هم‌رسانی کنید