تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بولتون: بر طالبان با چشمان بسته نمی‌شود اعتماد کرد

جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحد امریکا در گفت‌وگو با شبکۀ خبری سی‌ان‌ان گفته‌است که بر طالبان با «چشمان بسته نمی‌شود اعتماد» کرد و این گروه در پی منافع خود در گفت‌وگوهای با امریکا است.
 
این مقام امریکایی می‌افزاید که رییس‌جمهور ترمپ تاکنون تصمیم گرفته که بخشی از نیروهای امریکایی به عنوان مبارزه با هراس افگنی در افغانستان حضور خواهند داشت و این موضوع بسیار مهم است.

بولتون با بیان اینکه کسی در دولت ترامپ به طالبان اعتماد ندارد، تصریح کرد: «در این هفته نیز هیئت امریکایی به مذاکره با طالبان ادامه خواهد داد و هیئت امریکایی انرژی زیادی را دربارۀ چگونگی مبارزه با هراس‌افگنی در مذاکره با طالبان در حال صرف کردن است.»
 
این درحالی‌است که منابع آگاه از گفت‌وگوهای نماینده‌‎گان طالبان با امریکا، می‌گویند که در پنجمین نشست قطر، دوطرف دربارۀ چگونگی بیرون‌شدن نیروهای خارجی از افغانستان و تهدید نشدن کشورها از افغانستان به توافق‌هایی دست یافته‌‎اند.
 
پنجمین دور گفت‌وگوهای طالبان و امریکا، روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته در دوحه آغاز شدند. این گفت‌وگوها پس از دو روز وقفه، روز شنبۀ همین هفته دوباره ازسر گرفته شدند و تاکنون ادامه دارند.
 
منابع، می‌گویند که این دیدارها، گاهی حتا تا چهارده ساعت به درازا می‌کشند و هر دوطرف دربارۀ جزئیات چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این‌که افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدیدی نباشد، گفت وگوهای نفس‌گیری را به‌پیش می‌برند.
 
منابع آگاه از گفت وگوهای قطر می‌گویند که هردو طرف با گروه‌های فنی شان در این گفت‌وگوها شرکت دارند و به اعضای گفت‌وگوکننده دربارۀ چگونگی عملی شدن فیصله‌های شان، مشوره می‌دهند.

بولتون: بر طالبان با چشمان بسته نمی‌شود اعتماد کرد

مشاور امنیت ملی امریکا می‌گوید که واشنگتن  به طالبان اعتماد ندارد و این گروه نیز تا زمانی که به سوداش باشد، با امریکا گفت‌وگو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحد امریکا در گفت‌وگو با شبکۀ خبری سی‌ان‌ان گفته‌است که بر طالبان با «چشمان بسته نمی‌شود اعتماد» کرد و این گروه در پی منافع خود در گفت‌وگوهای با امریکا است.
 
این مقام امریکایی می‌افزاید که رییس‌جمهور ترمپ تاکنون تصمیم گرفته که بخشی از نیروهای امریکایی به عنوان مبارزه با هراس افگنی در افغانستان حضور خواهند داشت و این موضوع بسیار مهم است.

بولتون با بیان اینکه کسی در دولت ترامپ به طالبان اعتماد ندارد، تصریح کرد: «در این هفته نیز هیئت امریکایی به مذاکره با طالبان ادامه خواهد داد و هیئت امریکایی انرژی زیادی را دربارۀ چگونگی مبارزه با هراس‌افگنی در مذاکره با طالبان در حال صرف کردن است.»
 
این درحالی‌است که منابع آگاه از گفت‌وگوهای نماینده‌‎گان طالبان با امریکا، می‌گویند که در پنجمین نشست قطر، دوطرف دربارۀ چگونگی بیرون‌شدن نیروهای خارجی از افغانستان و تهدید نشدن کشورها از افغانستان به توافق‌هایی دست یافته‌‎اند.
 
پنجمین دور گفت‌وگوهای طالبان و امریکا، روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته در دوحه آغاز شدند. این گفت‌وگوها پس از دو روز وقفه، روز شنبۀ همین هفته دوباره ازسر گرفته شدند و تاکنون ادامه دارند.
 
منابع، می‌گویند که این دیدارها، گاهی حتا تا چهارده ساعت به درازا می‌کشند و هر دوطرف دربارۀ جزئیات چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این‌که افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدیدی نباشد، گفت وگوهای نفس‌گیری را به‌پیش می‌برند.
 
منابع آگاه از گفت وگوهای قطر می‌گویند که هردو طرف با گروه‌های فنی شان در این گفت‌وگوها شرکت دارند و به اعضای گفت‌وگوکننده دربارۀ چگونگی عملی شدن فیصله‌های شان، مشوره می‌دهند.

هم‌رسانی کنید