تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از یک‎هزار شهروند خارجی امسال در بلخ جواز کار گرفته‎اند

سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان ولایت بلخ می‌گوید در شش ماه امسال بیش از یکهزار جواز کار برای شهروندان خارجی در این ولایت توزیع شده است.

کامله عطایی، می‌افزاید این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری را نشان می‌دهد، زیرا در سال‌پار در مدت همانند برای۲۳۹ تن جواز کار توزیع شده بود.

این افراد توانسته اند که جواز کار را در بخش‌های گونه‌گون چون آموزش، بهداشت، راننده‌گی و مدیریت در این ولایت به دست آورند.

عطایی، می‌گوید در شش ماه گذشته بیش از ده میلیون افغانی از بهر توزیع جواز کار برای شهروندان کشورهای خارجی تحویل بانک شده است.

به گفتۀ وی، برای ۱۱۸۷تن از شهروندان کشور نیز جواز کار توزیع شده اند که این افراد کسانی‌اند که از دانشگاه ها فارغ شده‌اند، یا صنف چهارده را تمام کرده اند و یا اجیر استند.

این در حالی است که شماری از دانش‌آموخته‌گان که از دانشگاه‌های کشور فارغ شده‌اند از نبود کار شکایت دارند.

روح‌الله عظیمی، دو سال می‌شود که از دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ فارغ شده است، اما نتوانسته که برای خود کار پیدا کند.

وی، به طلوع‌نیوز گفت: «من از سال۱۳۹۴به این طرف شش بست یا هفت بست فورم پُر کرده‌ام، اسناد خودرا درج کرده‌ام، اما منتظر نشستیم پس از یک ماه یا دو ماه انتظار می بینیم در همان بست که فورم پُری کرده ایم، وقت نفر استخدام شده است.»

شماری زیادی از دانش‌آموخته‌گان در کشور با مشکل بی‌کاری روبه‎رو استند. بخشی از جوانان پس از فراغت از دانشگاه، اقدام به مهاجرت می‌کنند، بیکاری یکی از علت‌های این کار دانسته شده است.

کاوه، که یک سال می‌شود از دانشگاه فارغ شده و اکنون بیکار است، می‌گوید: «کریکولم درسی با بازار کار مطابقت ندارد، اسناد تحصیلی که ما داریم و به یک ارگان می دهیم می گوید که معیارهایی را که ما کار داریم شما ندارید.»

با این همه، آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که توزیع جواز کار برای شهروندان خارجی که از توانایی‌های لازم برخوردارند، کار پسندیده است زیرا از این رهگذر دانش آنان به دیگران انتقال می‌یابد.

بیش از یک‎هزار شهروند خارجی امسال در بلخ جواز کار گرفته‎اند

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که توزیع جواز کار برای شهروندان خارجی که از توانایی‌های لازم برخوردارند، کار پسندیده است زیرا از این رهگذر دانش آنان به دیگران انتقال می‌یابد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان ولایت بلخ می‌گوید در شش ماه امسال بیش از یکهزار جواز کار برای شهروندان خارجی در این ولایت توزیع شده است.

کامله عطایی، می‌افزاید این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری را نشان می‌دهد، زیرا در سال‌پار در مدت همانند برای۲۳۹ تن جواز کار توزیع شده بود.

این افراد توانسته اند که جواز کار را در بخش‌های گونه‌گون چون آموزش، بهداشت، راننده‌گی و مدیریت در این ولایت به دست آورند.

عطایی، می‌گوید در شش ماه گذشته بیش از ده میلیون افغانی از بهر توزیع جواز کار برای شهروندان کشورهای خارجی تحویل بانک شده است.

به گفتۀ وی، برای ۱۱۸۷تن از شهروندان کشور نیز جواز کار توزیع شده اند که این افراد کسانی‌اند که از دانشگاه ها فارغ شده‌اند، یا صنف چهارده را تمام کرده اند و یا اجیر استند.

این در حالی است که شماری از دانش‌آموخته‌گان که از دانشگاه‌های کشور فارغ شده‌اند از نبود کار شکایت دارند.

روح‌الله عظیمی، دو سال می‌شود که از دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ فارغ شده است، اما نتوانسته که برای خود کار پیدا کند.

وی، به طلوع‌نیوز گفت: «من از سال۱۳۹۴به این طرف شش بست یا هفت بست فورم پُر کرده‌ام، اسناد خودرا درج کرده‌ام، اما منتظر نشستیم پس از یک ماه یا دو ماه انتظار می بینیم در همان بست که فورم پُری کرده ایم، وقت نفر استخدام شده است.»

شماری زیادی از دانش‌آموخته‌گان در کشور با مشکل بی‌کاری روبه‎رو استند. بخشی از جوانان پس از فراغت از دانشگاه، اقدام به مهاجرت می‌کنند، بیکاری یکی از علت‌های این کار دانسته شده است.

کاوه، که یک سال می‌شود از دانشگاه فارغ شده و اکنون بیکار است، می‌گوید: «کریکولم درسی با بازار کار مطابقت ندارد، اسناد تحصیلی که ما داریم و به یک ارگان می دهیم می گوید که معیارهایی را که ما کار داریم شما ندارید.»

با این همه، آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که توزیع جواز کار برای شهروندان خارجی که از توانایی‌های لازم برخوردارند، کار پسندیده است زیرا از این رهگذر دانش آنان به دیگران انتقال می‌یابد.

هم‌رسانی کنید