تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیش از یک سال از رهایی، دختر ربوده شده تهدید می شود

یک دختر نوجوان که بیش از یک سال پیش همراه با برادرش در ولایت ننگرهار ربوده شده بود، اکنون که رها شده است ازسوی شخص آدم ربا تهدید شده است تا با وی ازدواج کند.

پدر این دختر ادعا کرده است که این آدم ربا از سوی فرماندۀ پولیس پیشین این ولایت، گل کریم حمایت می شوند، و گفته است که، گل کریم اکنون به دولت کار نمی کند، اما از قدرت فراوانی در این ولایت برخوردار است و حتی مقام های محلی به ویژه والی این ولایت ازهراس او این رویداد را پی گیری نکرده اند.

این دختر که زمزمه نام دارد ادعا کرده است که پس از ربودن وی در درۀ نور ننگرهار به کوه ها به مدت سه شبانه روز نگه داشته شده بود. پس از شکایت پدر این دختر به شورای ولایتی ننگرهار، دختر و پسر وی ازسوی تاج محمد رها شده، و اکنون زمزمه ادعا دارد که تاج محمد وی را تهدید کرده تا با او عروسی نماید.

بربنیاد گفته های زمزمه، تاج محمد که به آدم ربایی متهم است هم اکنون آزاد است و هیچ کسی توان بازداشت وی را ندارد.

پدر زمزمه گفته است که، اکنون امنیت خانواده و کودکانش در این ولایت باخطر جدی روبرو است و درحال حاضر آنان به علت تهدیدهای گل کریم و تاج محمد به کابل فرار کرده اند، وی ادعا دارد که هرچند والی ننگرهار از این رویداد خبر دارد اما تاکنون برای پیگیری این رویداد هیچ اقدامی انجام نداده است.

پدر زمزمه، عبدالمتین گفته است که: « والی ننگرهار در یک قصر زنده گی می کند. برای وقت ملاقات با والی یک هفته نیاز است، پس چگونه قضیه را حل سازد.»

زمزمه همچنین گفته است که: « من از رییس جمهور می خواهم که من را کمک کند. اگر این کار با خواهر یا دخترش می شد، چگونه برخورد می شد؟»

درهمین حال، سخنگوی والی ننگرهار از تلاش ها برای بازداشت تاج محمد سخن زده و گفته است که تاکنون ثابت نشده که چه کسی از تاج محمد حمایت می کند.

درهمین حال، شماری از اعضای جامعۀ مدنی از حکومت درارتباط با پیگیری چنین رویدادهایی انتقاد کرده و گفته اند که اگر حکومت نیز از آدم ربایان حمایت نماید امنیت مردم با چالش روبرخواهد شد.

عضو جامعۀ مدنی، محمد یوسف امین گفته است که: « حکومت مسسؤولیت دارد تا به این قضیه رسیده گی نماید. تا چه زمانی تفنگ سالاران قانون را زیر پا می کنند.»

آدم ربایی در کشور مسألۀ تازه یی نیست، چنانکه به تازه گی کودک یک بازرگان در ولایت هرات پس از ربودن از سوی آدم ربایان کشته شد، در حالی که آدم ربایان از پدر این کودک ۰۰۰,۹۰ دالر نیز گرفته بودند، اما برای حفظ هویت شان این کودک را کشتند.

 

بیش از یک سال از رهایی، دختر ربوده شده تهدید می شود

یک دختر نوجوان که بیش از یک سال پیش همراه با برادرش در ولایت ننگرهار ربوده شده بود، اکنون که رها ش

Thumbnail

یک دختر نوجوان که بیش از یک سال پیش همراه با برادرش در ولایت ننگرهار ربوده شده بود، اکنون که رها شده است ازسوی شخص آدم ربا تهدید شده است تا با وی ازدواج کند.

پدر این دختر ادعا کرده است که این آدم ربا از سوی فرماندۀ پولیس پیشین این ولایت، گل کریم حمایت می شوند، و گفته است که، گل کریم اکنون به دولت کار نمی کند، اما از قدرت فراوانی در این ولایت برخوردار است و حتی مقام های محلی به ویژه والی این ولایت ازهراس او این رویداد را پی گیری نکرده اند.

این دختر که زمزمه نام دارد ادعا کرده است که پس از ربودن وی در درۀ نور ننگرهار به کوه ها به مدت سه شبانه روز نگه داشته شده بود. پس از شکایت پدر این دختر به شورای ولایتی ننگرهار، دختر و پسر وی ازسوی تاج محمد رها شده، و اکنون زمزمه ادعا دارد که تاج محمد وی را تهدید کرده تا با او عروسی نماید.

بربنیاد گفته های زمزمه، تاج محمد که به آدم ربایی متهم است هم اکنون آزاد است و هیچ کسی توان بازداشت وی را ندارد.

پدر زمزمه گفته است که، اکنون امنیت خانواده و کودکانش در این ولایت باخطر جدی روبرو است و درحال حاضر آنان به علت تهدیدهای گل کریم و تاج محمد به کابل فرار کرده اند، وی ادعا دارد که هرچند والی ننگرهار از این رویداد خبر دارد اما تاکنون برای پیگیری این رویداد هیچ اقدامی انجام نداده است.

پدر زمزمه، عبدالمتین گفته است که: « والی ننگرهار در یک قصر زنده گی می کند. برای وقت ملاقات با والی یک هفته نیاز است، پس چگونه قضیه را حل سازد.»

زمزمه همچنین گفته است که: « من از رییس جمهور می خواهم که من را کمک کند. اگر این کار با خواهر یا دخترش می شد، چگونه برخورد می شد؟»

درهمین حال، سخنگوی والی ننگرهار از تلاش ها برای بازداشت تاج محمد سخن زده و گفته است که تاکنون ثابت نشده که چه کسی از تاج محمد حمایت می کند.

درهمین حال، شماری از اعضای جامعۀ مدنی از حکومت درارتباط با پیگیری چنین رویدادهایی انتقاد کرده و گفته اند که اگر حکومت نیز از آدم ربایان حمایت نماید امنیت مردم با چالش روبرخواهد شد.

عضو جامعۀ مدنی، محمد یوسف امین گفته است که: « حکومت مسسؤولیت دارد تا به این قضیه رسیده گی نماید. تا چه زمانی تفنگ سالاران قانون را زیر پا می کنند.»

آدم ربایی در کشور مسألۀ تازه یی نیست، چنانکه به تازه گی کودک یک بازرگان در ولایت هرات پس از ربودن از سوی آدم ربایان کشته شد، در حالی که آدم ربایان از پدر این کودک ۰۰۰,۹۰ دالر نیز گرفته بودند، اما برای حفظ هویت شان این کودک را کشتند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره