تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیش از ۱۰۰ هراس‌افگن در ولسوالی چهار سده‌ی ولایت غور کشته شدند

سرپرست ولایت غور میگوید که این ولسوالی پس از شش روز از محاصرهی طالبان بیرون شد و اجساد دهها هراسافگن در میدان نبرد باقی مانده است.

درهمین حال رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر میگوید که این هراسافگنان در نتیجهی حملههای هوایی چرخبالهای اردوی ملی و تک تیراندازان ویژهی اردوی ملی کشته شدهاند.

گروهی از طالبان که گفته میشد صدها تن بودهاند در روزهای نخست هفتهی پیش بر ولسوالی چهار سدهی غور هجوم آوردند و شش روز این ولسوالی در محاصرهی آنان قرارداشت.

بیش از ۱۰۰ سرباز پولیس واردوی ملی در این منطقه‌ درگیر ماندند؛ اما سرانجام چرخبال‌های اردوی ملی حمله‌های هوایی را بر پایگاه‌های طالبان آغاز کردند و نیروهای ویژه‌ی اردوی ملی نیز به محل فرستاده شدند.

در این عملیات که خونین‌ترین عملیات بر طالبان از ۱۳ سال به این سو در غور خوانده است بیش از ۱۰۰ جنگجوی طالب کشته شدند و ۳۸ تن دیگرشان زخم برداشتند.

سرپرست ولایت غور با بیان این مطلب میگوید که هشت سرباز اردوی ملی و پولیس نیز در این عملیات کشته شدهاند.

سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور اظهارداشت: "در این عملیات از دشمن ۱۰۱ نفر کشته شدند، ۳۰ نفر زخمی شده است و ۵۶ نفر گرفتار شدهاند؛ مقداری جنگ افزار بدست نیروهای امنیتی افتاده است و هشت تن از نیروهای امنیتی ما نیز کشته شده‌اند."

سرپرست ولایت غور می‌گوید که طالبان خانه‌های برخی از باشنده‌گان این ولسوالی را غارت کرده‌اند و یک غیرنظامی نیز کشته‌اند.

درهمین حال رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر هشدار میدهد که اگر طالبان باز هم با نیروهای امنیتی روبرو شوند کشته خواهند شد .

جنرال محیالدین غوری رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر میگوید: "ما به مخالفان مسلح دولت میگوییم که هرجا که دشمن را گیر کنیم میکشیم؛ اراده‌ی ما این است که سنگر به سنگر دشمن در تعقیب ما است، پیام ما به دشمن این است که بیایند جنگ افزار خود را به زمین بگذارند و به صلح یکجا شوند در غیر آن کشته می‌شوند و از بین می‌رود."

از سویی هم رئیس شورای ولایتی غور هشدار می‌دهد که شمار نیروهای امنیتی این ولایت در مقایسه به وسعت و نفوس غور اندک هستند و احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی بر این ولایت وجود دارد.

فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور می‌گوید: "اگر توجه به کمیت افراد نکنند این فاجعه بازهم تکرار می‌شود طالب هنوز گم نشده است، من امیدوارم که دولت مرکزی چنانکه مسئولیت خود را این بار تاکنون آبرومندانه اجرا کرده است در کمیت نظامی افراد غور توجه خاصی کنند."

هرچند طالبان از ولسوالی چهارسده غورعقب زده شده‌اند؛ اما هم اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی پسابند این ولایت به شدت ادامه دارد.

سرپرست ولایت غور می‌گوید که در این حمله تاکنون ۲۰ طالب کشته شده‌اند.

بیش از ۱۰۰ هراس‌افگن در ولسوالی چهار سده‌ی ولایت غور کشته شدند

سرپرست ولایت غور میگوید که این ولسوالی پس از شش روز از محاصرهی طالبان بیرون شد و اجساد دهها هرا

Thumbnail

سرپرست ولایت غور میگوید که این ولسوالی پس از شش روز از محاصرهی طالبان بیرون شد و اجساد دهها هراسافگن در میدان نبرد باقی مانده است.

درهمین حال رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر میگوید که این هراسافگنان در نتیجهی حملههای هوایی چرخبالهای اردوی ملی و تک تیراندازان ویژهی اردوی ملی کشته شدهاند.

گروهی از طالبان که گفته میشد صدها تن بودهاند در روزهای نخست هفتهی پیش بر ولسوالی چهار سدهی غور هجوم آوردند و شش روز این ولسوالی در محاصرهی آنان قرارداشت.

بیش از ۱۰۰ سرباز پولیس واردوی ملی در این منطقه‌ درگیر ماندند؛ اما سرانجام چرخبال‌های اردوی ملی حمله‌های هوایی را بر پایگاه‌های طالبان آغاز کردند و نیروهای ویژه‌ی اردوی ملی نیز به محل فرستاده شدند.

در این عملیات که خونین‌ترین عملیات بر طالبان از ۱۳ سال به این سو در غور خوانده است بیش از ۱۰۰ جنگجوی طالب کشته شدند و ۳۸ تن دیگرشان زخم برداشتند.

سرپرست ولایت غور با بیان این مطلب میگوید که هشت سرباز اردوی ملی و پولیس نیز در این عملیات کشته شدهاند.

سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور اظهارداشت: "در این عملیات از دشمن ۱۰۱ نفر کشته شدند، ۳۰ نفر زخمی شده است و ۵۶ نفر گرفتار شدهاند؛ مقداری جنگ افزار بدست نیروهای امنیتی افتاده است و هشت تن از نیروهای امنیتی ما نیز کشته شده‌اند."

سرپرست ولایت غور می‌گوید که طالبان خانه‌های برخی از باشنده‌گان این ولسوالی را غارت کرده‌اند و یک غیرنظامی نیز کشته‌اند.

درهمین حال رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر هشدار میدهد که اگر طالبان باز هم با نیروهای امنیتی روبرو شوند کشته خواهند شد .

جنرال محیالدین غوری رئیس ستاد قول اردوی ۲۰۷ ظفر میگوید: "ما به مخالفان مسلح دولت میگوییم که هرجا که دشمن را گیر کنیم میکشیم؛ اراده‌ی ما این است که سنگر به سنگر دشمن در تعقیب ما است، پیام ما به دشمن این است که بیایند جنگ افزار خود را به زمین بگذارند و به صلح یکجا شوند در غیر آن کشته می‌شوند و از بین می‌رود."

از سویی هم رئیس شورای ولایتی غور هشدار می‌دهد که شمار نیروهای امنیتی این ولایت در مقایسه به وسعت و نفوس غور اندک هستند و احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی بر این ولایت وجود دارد.

فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور می‌گوید: "اگر توجه به کمیت افراد نکنند این فاجعه بازهم تکرار می‌شود طالب هنوز گم نشده است، من امیدوارم که دولت مرکزی چنانکه مسئولیت خود را این بار تاکنون آبرومندانه اجرا کرده است در کمیت نظامی افراد غور توجه خاصی کنند."

هرچند طالبان از ولسوالی چهارسده غورعقب زده شده‌اند؛ اما هم اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی پسابند این ولایت به شدت ادامه دارد.

سرپرست ولایت غور می‌گوید که در این حمله تاکنون ۲۰ طالب کشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره