تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۱۶۴ زندانی حزب اسلامی از بگرام و پل‌چرخی آزاد شدند

کمیسیون عملی سازی توافق‌‌نامه‌ صلح حکومت با حزب اسلامی، می‌گوید که حکومت امروز جمعه ۱۶۴ زندانی حزب اسلامی را از زندان‌های پل‌چرخی و بگرام آزاد کرده‌است.

در خبرنامه این کمیسیون در این باره، ابراز امیدواری شده‌است که در هفته‌های نزدیک پرونده آزادسازی زندانیان باقی‌مانده‌ حزب اسلامی نیز تکمیل شود.

اما در میان این زندانیان آزاد شده حزب اسلامی، کسانی هم استند که می‌گویند که آنان عضو گروه طالبان بوده‌اند.

محمد افضل، یکی از این آزاد شده‌گان است که می‌گوید هشت سال عضو ارتش هم بود و به گفته خودش، پس از آن که در میدان هوایی کابل، به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شد، به بیست سال زندان محکوم گردید.

محمد افضل، باشنده ولایت ننگرهار است: «مدت بیست سال قید داشتم. یازده سال را سپری کرد و نه سال دیگرش به حساب پروسه حکمتیار [رهبر حزب اسلامی] حساب شده و برآمدم.»

محمد افضل، می‌افزاید: «مه خودم هم در اردو ضابط بودم. هشت سال وظیفه هم اجرا کردم، سپس یک قضیه شد، در همان قضیه مرا گرفت.»

گُل‌رحمان، یکی دیگر از این زندانیان است که می‌گوید در غزنی، به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شد و بیش از چهارسال را در بند بود: «صلح برای تمام مسلمانان بلکه برای تمام جهانیان خیر است، همیشه ما صلح خواهان استیم.»

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و حکومت افغانستان به تاریخ اول ماه میزان سال ۱۳۹۵ توافق صلح را امضا کردند و به این ترتیب گلبدین پس از سال‌ها به کشور برگشت.

این توافق‌نامه در سه فصل و بیست و شش ماده ترتیب شده بود که بربنیاد آن حکومت افغانستان تعهد کرده بود که تمام زندانیان عضو حزب اسلامی را از زندان آزاد کند.

۱۶۴ زندانی حزب اسلامی از بگرام و پل‌چرخی آزاد شدند

بربنیاد توافق صلحی که حکومت در سال ۱۳۹۵ با رهبر حزب اسلامی امضا کرد، قرار بود تمامی زندان حزب اسلامی از زندان‌ها آزاد شوند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون عملی سازی توافق‌‌نامه‌ صلح حکومت با حزب اسلامی، می‌گوید که حکومت امروز جمعه ۱۶۴ زندانی حزب اسلامی را از زندان‌های پل‌چرخی و بگرام آزاد کرده‌است.

در خبرنامه این کمیسیون در این باره، ابراز امیدواری شده‌است که در هفته‌های نزدیک پرونده آزادسازی زندانیان باقی‌مانده‌ حزب اسلامی نیز تکمیل شود.

اما در میان این زندانیان آزاد شده حزب اسلامی، کسانی هم استند که می‌گویند که آنان عضو گروه طالبان بوده‌اند.

محمد افضل، یکی از این آزاد شده‌گان است که می‌گوید هشت سال عضو ارتش هم بود و به گفته خودش، پس از آن که در میدان هوایی کابل، به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شد، به بیست سال زندان محکوم گردید.

محمد افضل، باشنده ولایت ننگرهار است: «مدت بیست سال قید داشتم. یازده سال را سپری کرد و نه سال دیگرش به حساب پروسه حکمتیار [رهبر حزب اسلامی] حساب شده و برآمدم.»

محمد افضل، می‌افزاید: «مه خودم هم در اردو ضابط بودم. هشت سال وظیفه هم اجرا کردم، سپس یک قضیه شد، در همان قضیه مرا گرفت.»

گُل‌رحمان، یکی دیگر از این زندانیان است که می‌گوید در غزنی، به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شد و بیش از چهارسال را در بند بود: «صلح برای تمام مسلمانان بلکه برای تمام جهانیان خیر است، همیشه ما صلح خواهان استیم.»

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و حکومت افغانستان به تاریخ اول ماه میزان سال ۱۳۹۵ توافق صلح را امضا کردند و به این ترتیب گلبدین پس از سال‌ها به کشور برگشت.

این توافق‌نامه در سه فصل و بیست و شش ماده ترتیب شده بود که بربنیاد آن حکومت افغانستان تعهد کرده بود که تمام زندانیان عضو حزب اسلامی را از زندان آزاد کند.

هم‌رسانی کنید