Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأدین خان: در پی تعطیلی مدرسه‌های پاکستان جنگ درجنوب افزایش یافته

تأدین خان، فرماندۀ پولیس ولایت جنوبی کندهار می‌گوید که در پی تعطیلی تابستانی مدرسه‌های پاکستان، جنگ در جنوب افغانستان افزایش یافته‌است.

فرماندۀ پولیس کندهار، می‌افزاید که دانش‌آموزان مدرسه‌های پاکستان، برای جنگ در افغانستان فرستاده می‌شوند.

او در این باره افزود: «حالا فصل بهار است و فصل جنگ است؛ به‌خاطری‌که مدرسه‌های شان در پاکستان تعطیل شده‌اند و پسرها را از مدرسه‌ها دزدی می‌کنند آن‌ها را به افغانستان می‌فرستند و می‌گویند که بروید آن‌جا امریکاییان آمده‌اند در برابر آنان جهاد کنید.»

تأدین خان، تأکید دارد که همزمان با تلاش‌های صلح، طالبان میدان‌های جنگ را در جنوب گرم نگهداشته‌اند و با این کار در گفت وگوهای صلح امتیاز طلبی می‌کنند: «چون گفت‌وگوهای صلح جریان دارند، طالبان کوشش دارند تا خودرا قدرتمند نمایش بدهند و ما هم آماده‌گی‌های خود را داریم و هر حمله طالبان را پاسخ خواهیم داد.»

در همین حال، یک عضو شورای ولایتی کندهار از آن‌چه‌که فراهم نبودن زمینه فراگیری آموزش‌های عالی اسلامی در درون کشور می‌گوید انتقاد می‌کند و می‌افزاید که جوانان کشور برای فراگیری این آموزش‌ها به پاکستان می‌روند اما در آن‌جا آموزش‌های هراس‌افگنانه برای شان داده می‌شود.

فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار بیان داشت: «شاگردان ما باید در وطن خود ما آموزش ببینند تا ذهن شان به وطن ما عیار باشند. در مدرسه‌های دیگر که درس تفنگ را برای‌شان می‌دهند به درد ما نمی‌خورند و ریاست حج و اوقاف در این باره کوتاهی کرده‌است.»

این در حالی است که ولسوالی‌های غورک، شورابک، شاه ولی کوت و میوند ولایت کندهار در این اواخر گواه حمله‌های طالبان بر نیروهای امنیتی بوده‌اند. مقام‌های محلی کندهار، می‌گویند که بسیاری از این حمله‌های طالبان عقب زده شده‌اند.

تأدین خان: در پی تعطیلی مدرسه‌های پاکستان جنگ درجنوب افزایش یافته

ولسوالی‌های غورک، شورابک، شاه ولی کوت و میوند ولایت کندهار اخیرأ گواه افزایش حمله‌های طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

تأدین خان، فرماندۀ پولیس ولایت جنوبی کندهار می‌گوید که در پی تعطیلی تابستانی مدرسه‌های پاکستان، جنگ در جنوب افغانستان افزایش یافته‌است.

فرماندۀ پولیس کندهار، می‌افزاید که دانش‌آموزان مدرسه‌های پاکستان، برای جنگ در افغانستان فرستاده می‌شوند.

او در این باره افزود: «حالا فصل بهار است و فصل جنگ است؛ به‌خاطری‌که مدرسه‌های شان در پاکستان تعطیل شده‌اند و پسرها را از مدرسه‌ها دزدی می‌کنند آن‌ها را به افغانستان می‌فرستند و می‌گویند که بروید آن‌جا امریکاییان آمده‌اند در برابر آنان جهاد کنید.»

تأدین خان، تأکید دارد که همزمان با تلاش‌های صلح، طالبان میدان‌های جنگ را در جنوب گرم نگهداشته‌اند و با این کار در گفت وگوهای صلح امتیاز طلبی می‌کنند: «چون گفت‌وگوهای صلح جریان دارند، طالبان کوشش دارند تا خودرا قدرتمند نمایش بدهند و ما هم آماده‌گی‌های خود را داریم و هر حمله طالبان را پاسخ خواهیم داد.»

در همین حال، یک عضو شورای ولایتی کندهار از آن‌چه‌که فراهم نبودن زمینه فراگیری آموزش‌های عالی اسلامی در درون کشور می‌گوید انتقاد می‌کند و می‌افزاید که جوانان کشور برای فراگیری این آموزش‌ها به پاکستان می‌روند اما در آن‌جا آموزش‌های هراس‌افگنانه برای شان داده می‌شود.

فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار بیان داشت: «شاگردان ما باید در وطن خود ما آموزش ببینند تا ذهن شان به وطن ما عیار باشند. در مدرسه‌های دیگر که درس تفنگ را برای‌شان می‌دهند به درد ما نمی‌خورند و ریاست حج و اوقاف در این باره کوتاهی کرده‌است.»

این در حالی است که ولسوالی‌های غورک، شورابک، شاه ولی کوت و میوند ولایت کندهار در این اواخر گواه حمله‌های طالبان بر نیروهای امنیتی بوده‌اند. مقام‌های محلی کندهار، می‌گویند که بسیاری از این حمله‌های طالبان عقب زده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید