تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید احزاب و جریان‌های سیاسی بر حفظ نظام جمهوری درگفت‌وگوهای صلح

احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور، بر حفظ نظام جمهوری در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌ورزند.

اعضای این احزاب و جریان‌های سیاسی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گویند که هر تغییری را که با قانون اساسی کشور در تضاد باشد، در گفت وگوهای صلح نخواهند پذیرفت.

حفیظ منصور، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در این باره گفت: «بحث نظام این‌که وزارت دفاع ما با همین قوتش باشد، امنیت ما همین‌طور باشد، معارف و تحصیلات عالی و آب و برق و ... باشند ما هیچ‌گونه پیشاپیش تغییری را در این مورد قبول نداریم.»
 
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی نیز افزود: «حزب اسلامی بر آمدن صلح تأکید می‌کند، بر نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کند و بر انتخابات تأکید خواهد کرد. انتخاباتی سالم و عادلانه است که بر ایجاد یک نظام پایدار و باثبت در کشور می‌شود.»
 
از سویی هم، حزب جنبش ملی می‌گوید که هیچ‌گاهی امارت اسلامی مورد قبول این حزب نیست.

عبدالله قرلق، معاون این حزب اظهار داشت: «امارت اسلامی به هیچ وجه برای احزاب قابل قبول نیست باز هم اگر فکر حکومت امارتی و طالبانی را آن‌ها خواسته باشند یک خواب و خیال است چون ارتباط می‌گیرد به خواست مردم افغانستان و این خواست مردم افغانستان جوان مردم روشنفکران نیست.»

همزمان با این، حزب وحدت اسلامی تأکید دارد که نادیده گرفتن ارزش‌های چندین ساله در گفت‌وگوهای صلح به هچ وجه قابل قبول نیست.

اسدالله سعادتی، عضو شورای رهبری حزب وحدت اسلامی بیان داشت: «اصل اختلاف نظر و نزاع و جنگ بر سر  نوعیت ادارۀ کشور بوده اگر قرار باشد که اصل جمهوریت نظام و حقوق اساسی شهروندان کشور و ارزش‌های جهان شمول زیر سوال قرار بگیرند این صلح معنا ندارد.»

فوزیه کوفی، یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو می‌گوید: «حفظ نظام و جمهوریت نظام  و مردم سالاری متفاوت است از این‌که کی‌ها در رأس نظام می‌باشد حمایت ما از از نظام جدا از این است که ما برای یک شخص خاص داد خواهی کنیم.»

نماینده‌گان طالبان تاکنون پنج‌بار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا دربارۀ آغاز مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌اند. اما تاکنون جزئیات این گفت‌وگوها روشن نشده‌اند.

برخی از شهروندان کشور و احزاب سیاسی نگران استند که مبادا طالبان از موقف شان در بارۀ تغییرنظام به امارت اسلامی دست برندارند.

افغانستان

تأکید احزاب و جریان‌های سیاسی بر حفظ نظام جمهوری درگفت‌وگوهای صلح

حزب جنبش ملی می‌گوید که هیچ‌گاهی امارت اسلامی مورد قبول این حزب نیست.

تصویر بندانگشتی

احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور، بر حفظ نظام جمهوری در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌ورزند.

اعضای این احزاب و جریان‌های سیاسی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گویند که هر تغییری را که با قانون اساسی کشور در تضاد باشد، در گفت وگوهای صلح نخواهند پذیرفت.

حفیظ منصور، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در این باره گفت: «بحث نظام این‌که وزارت دفاع ما با همین قوتش باشد، امنیت ما همین‌طور باشد، معارف و تحصیلات عالی و آب و برق و ... باشند ما هیچ‌گونه پیشاپیش تغییری را در این مورد قبول نداریم.»
 
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی نیز افزود: «حزب اسلامی بر آمدن صلح تأکید می‌کند، بر نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کند و بر انتخابات تأکید خواهد کرد. انتخاباتی سالم و عادلانه است که بر ایجاد یک نظام پایدار و باثبت در کشور می‌شود.»
 
از سویی هم، حزب جنبش ملی می‌گوید که هیچ‌گاهی امارت اسلامی مورد قبول این حزب نیست.

عبدالله قرلق، معاون این حزب اظهار داشت: «امارت اسلامی به هیچ وجه برای احزاب قابل قبول نیست باز هم اگر فکر حکومت امارتی و طالبانی را آن‌ها خواسته باشند یک خواب و خیال است چون ارتباط می‌گیرد به خواست مردم افغانستان و این خواست مردم افغانستان جوان مردم روشنفکران نیست.»

همزمان با این، حزب وحدت اسلامی تأکید دارد که نادیده گرفتن ارزش‌های چندین ساله در گفت‌وگوهای صلح به هچ وجه قابل قبول نیست.

اسدالله سعادتی، عضو شورای رهبری حزب وحدت اسلامی بیان داشت: «اصل اختلاف نظر و نزاع و جنگ بر سر  نوعیت ادارۀ کشور بوده اگر قرار باشد که اصل جمهوریت نظام و حقوق اساسی شهروندان کشور و ارزش‌های جهان شمول زیر سوال قرار بگیرند این صلح معنا ندارد.»

فوزیه کوفی، یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو می‌گوید: «حفظ نظام و جمهوریت نظام  و مردم سالاری متفاوت است از این‌که کی‌ها در رأس نظام می‌باشد حمایت ما از از نظام جدا از این است که ما برای یک شخص خاص داد خواهی کنیم.»

نماینده‌گان طالبان تاکنون پنج‌بار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا دربارۀ آغاز مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌اند. اما تاکنون جزئیات این گفت‌وگوها روشن نشده‌اند.

برخی از شهروندان کشور و احزاب سیاسی نگران استند که مبادا طالبان از موقف شان در بارۀ تغییرنظام به امارت اسلامی دست برندارند.

هم‌رسانی کنید