Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید حکمتیار به آتش بس و حکومت مؤقت

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات گذشته ریاست جمهوری و رهبر حزب اسلامی، روز سه شنبه، در نشست یک خبری‌ در کابل، بخش‌هایی از طرحی را بازگو کرد که از بهر پرداختن به روند صلح در کشور آماده کرده است.

آقای حکمتیار در طرحی که برای صلح آماده کرده است، بر آتش‌بس و ایجاد یک حکومت مؤقت همه‌قبول در کشور تأکید می کند و می افزاید که این حکومت، می تواند در درازای یک سال، یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری را برگذار کند.

او گفت که در پرداختن به روند صلح در کشور، باید میان سه دسته پیشتاز انتخاباتی و حامد کرزی و اطرافیانش، یک اجماع سیاسی به میان آید.

آقای حکمتیار تأکید کرد که دسته‌ انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی، دسته ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دسته صلح و عدالت اسلامی به رهبری خودش، با حامد کرزی و اطرافیانش، می‌توانند در تلاش‌های صلح در کشور، یک اجماع سیاسی را به میان آورند.      

آقای حکمتیار گفت: «مرجع قابل قبول و با صلاحیت، با صلاحیت ترین مرجعی که بتواند در رابطه به صلح، طرح صلح، هیئت مذاکره کننده صلح، هرچه به صلح ارتباط دارد، این طور یک مرجع مقتدر و با صلاحیت ساخته شود. صلح مهمترین قضیه روز ماست، یک قضیه ملی. نباید در اختیار هیچ فرد و یا هیچ نهادی چنان باشد که حق ویتو را به خور بیاورد.» 

رهبر حزب اسلامی بدین باور است که پس از آتش‌بس و ایجاد یک حکومت موقت در کشور، می‌شود در درازای یک‌سال، گواه برگذاری یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری بود.

آقای حکمتیار افزود: «رییس و کابینه حکومت باید مشتمل بر شخصیت های صالح، بی طرف، دارای سابقه نیک و شایسته گی های لازم باشد و در انتخابات آینده نه هم رییس این حکومت و نه هم اعضای کابینه اش کاندید باشند.»

در ماه‌های اخیر، تلاش‌ها از بهر تأمین صلح در کشور، بیشتر بوده‌اند و در این میان، شماری از دسته‌ها و چهره‌های سیاسی نیز، دیدگاه‌های‌شان را از بهر پرداختن به این روند همه‌گانی ساخته‌اند.

آتش‌بس میان طرف‌های درگیر، موضوعی است که در بیشتر این دیدگاه‌ها بازتاب یافته است.

تأکید حکمتیار به آتش بس و حکومت مؤقت

آقای حکمتیار در طرحی که برای صلح آماده کرده است، بر آتش‌بس و ایجاد یک حکومت مؤقت همه‌قبول در کشور تأکید می کند. 

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات گذشته ریاست جمهوری و رهبر حزب اسلامی، روز سه شنبه، در نشست یک خبری‌ در کابل، بخش‌هایی از طرحی را بازگو کرد که از بهر پرداختن به روند صلح در کشور آماده کرده است.

آقای حکمتیار در طرحی که برای صلح آماده کرده است، بر آتش‌بس و ایجاد یک حکومت مؤقت همه‌قبول در کشور تأکید می کند و می افزاید که این حکومت، می تواند در درازای یک سال، یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری را برگذار کند.

او گفت که در پرداختن به روند صلح در کشور، باید میان سه دسته پیشتاز انتخاباتی و حامد کرزی و اطرافیانش، یک اجماع سیاسی به میان آید.

آقای حکمتیار تأکید کرد که دسته‌ انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی، دسته ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دسته صلح و عدالت اسلامی به رهبری خودش، با حامد کرزی و اطرافیانش، می‌توانند در تلاش‌های صلح در کشور، یک اجماع سیاسی را به میان آورند.      

آقای حکمتیار گفت: «مرجع قابل قبول و با صلاحیت، با صلاحیت ترین مرجعی که بتواند در رابطه به صلح، طرح صلح، هیئت مذاکره کننده صلح، هرچه به صلح ارتباط دارد، این طور یک مرجع مقتدر و با صلاحیت ساخته شود. صلح مهمترین قضیه روز ماست، یک قضیه ملی. نباید در اختیار هیچ فرد و یا هیچ نهادی چنان باشد که حق ویتو را به خور بیاورد.» 

رهبر حزب اسلامی بدین باور است که پس از آتش‌بس و ایجاد یک حکومت موقت در کشور، می‌شود در درازای یک‌سال، گواه برگذاری یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری بود.

آقای حکمتیار افزود: «رییس و کابینه حکومت باید مشتمل بر شخصیت های صالح، بی طرف، دارای سابقه نیک و شایسته گی های لازم باشد و در انتخابات آینده نه هم رییس این حکومت و نه هم اعضای کابینه اش کاندید باشند.»

در ماه‌های اخیر، تلاش‌ها از بهر تأمین صلح در کشور، بیشتر بوده‌اند و در این میان، شماری از دسته‌ها و چهره‌های سیاسی نیز، دیدگاه‌های‌شان را از بهر پرداختن به این روند همه‌گانی ساخته‌اند.

آتش‌بس میان طرف‌های درگیر، موضوعی است که در بیشتر این دیدگاه‌ها بازتاب یافته است.

هم‌رسانی کنید