Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید حکومت بر رسیده‌گی جدی به جان باختن افغانان در مرز با ایران

مجلس نماینده‌گان امروز چهارشنبه (۱۷ ثور) در نشستی شماری از مقام‌ های بلندپایۀ حکومت را فراخواند تا با آنان در باره گزارش‌های غرق شدن شهروندان افغان از سوی مرزبانان ایرانی در بخش‌های مرزی افغانستان، گفتگو کند.

محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان و اجمل بلوچ زاده،     معاون ریاست عمومی امنیت ملی امروز از سوی مجلس، فراخوانده شدند.

در این نشست، آقای اتمر به نماینده‌گان مجلس اطمینان داد که از تمام راه‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به این موضوع کار گرفته خواهد شد.

او افزود که تاکنون ۱۶ تن از شهروندان افغانستان نجات یافته اند، ۱۸ تا ۲۰ تن ناپدید استند و ۱۶جسد نیز پیدا شده اند.

میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‎‌گان در این باره گفت: "توقع کمی است که ما و مردم افغانستان از شما داشتند که در همان روز اول سفیر را احضار می کردید."

عبدالستار حسینی، عضو دیگر مجلس گفت: " ایران هیچ وقت همراه ما صادق نبوده، باید خط مش خود را مشخص کنیم."

نیلوفر ابراهیمی، عضو دیگر مجلس نیز گفت که دولت افغانستان علیه دولت ایران به ملل متحد و دادگاۀ بین المللی شکایت و "اقامه دعوایی رسمی خود را ثبت کند."

نامزد وزیر امور خارجه افزود که پس از بحث های تند با مقام های ایرانی، آنان پذیرفته اند تا چه گونه گی این رویداد از سوی هیآت مشترک کابل و تهران، بررسی شود.

او می افزاید: "در اور هم این بود که یک تعداد اجساد ما را که معلومات حاصل کردیم که هم به طرف ایران باقی مانده و هم علایم دیده شده که دریا این ها را به ترکمنستان برده است."

وزیر مهاجران و عودت کننده‎گان نیز گفت که  مأمورین مرزی ایران تاکنون این موضوع را "تکذیب می‎کنند، می‌گویند که نه ما این کار را انجام نداده ایم ولی خوب شواهید و افراد وجود دارد."

در همین حال، معاون ریاست امنیت ملی از پشتیبانی ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن می زند و می افزاید که "در قسمت تجهیز سلاح و مهمات گفتین من یک مورد را گفتم تنها او نیست کلاشینکوف هم است دوربین هم است."

اما شماری از اعضای مجلس با انتقاد تن از مسؤولان حکومتی، آنان را به همکاری با ایران، متهم می سازند.

بلقیس روشن، مجلس نماینده‎گان گفت: "ایران میفهمد که نوکران قویتر از این حاکمان دارد در افغانستان، میفهمد که بوجی های دالر درارک میاید."

مریم سما، عضو دیگر مجلس نیز گفت: "مردم ما هر روز در ایران توهین می شوند، تحقیر می شوند شکنجه می شوند."

مسؤولان حکومتی بی پروایی را در برابر این روی داد رد می کنند.

حکومت افغانستان گفته است که مرزبانان ایرانی هفتۀ گذشته بیش از ۵۰ کارگر افغان را شکنجه کردند و یاهم به دریا انداختند که تاکنون جسد ۱۶تن پیدا شده و در حدود ۲۰ تن دیگر، ناپدید استند.

تأکید حکومت بر رسیده‌گی جدی به جان باختن افغانان در مرز با ایران

سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که برای رسیده‌گی به این رویداد از تمام راه‌های دیپلماتیک کار گرفته خواهد شد.

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان امروز چهارشنبه (۱۷ ثور) در نشستی شماری از مقام‌ های بلندپایۀ حکومت را فراخواند تا با آنان در باره گزارش‌های غرق شدن شهروندان افغان از سوی مرزبانان ایرانی در بخش‌های مرزی افغانستان، گفتگو کند.

محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و عودت کننده‌گان و اجمل بلوچ زاده،     معاون ریاست عمومی امنیت ملی امروز از سوی مجلس، فراخوانده شدند.

در این نشست، آقای اتمر به نماینده‌گان مجلس اطمینان داد که از تمام راه‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به این موضوع کار گرفته خواهد شد.

او افزود که تاکنون ۱۶ تن از شهروندان افغانستان نجات یافته اند، ۱۸ تا ۲۰ تن ناپدید استند و ۱۶جسد نیز پیدا شده اند.

میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‎‌گان در این باره گفت: "توقع کمی است که ما و مردم افغانستان از شما داشتند که در همان روز اول سفیر را احضار می کردید."

عبدالستار حسینی، عضو دیگر مجلس گفت: " ایران هیچ وقت همراه ما صادق نبوده، باید خط مش خود را مشخص کنیم."

نیلوفر ابراهیمی، عضو دیگر مجلس نیز گفت که دولت افغانستان علیه دولت ایران به ملل متحد و دادگاۀ بین المللی شکایت و "اقامه دعوایی رسمی خود را ثبت کند."

نامزد وزیر امور خارجه افزود که پس از بحث های تند با مقام های ایرانی، آنان پذیرفته اند تا چه گونه گی این رویداد از سوی هیآت مشترک کابل و تهران، بررسی شود.

او می افزاید: "در اور هم این بود که یک تعداد اجساد ما را که معلومات حاصل کردیم که هم به طرف ایران باقی مانده و هم علایم دیده شده که دریا این ها را به ترکمنستان برده است."

وزیر مهاجران و عودت کننده‎گان نیز گفت که  مأمورین مرزی ایران تاکنون این موضوع را "تکذیب می‎کنند، می‌گویند که نه ما این کار را انجام نداده ایم ولی خوب شواهید و افراد وجود دارد."

در همین حال، معاون ریاست امنیت ملی از پشتیبانی ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن می زند و می افزاید که "در قسمت تجهیز سلاح و مهمات گفتین من یک مورد را گفتم تنها او نیست کلاشینکوف هم است دوربین هم است."

اما شماری از اعضای مجلس با انتقاد تن از مسؤولان حکومتی، آنان را به همکاری با ایران، متهم می سازند.

بلقیس روشن، مجلس نماینده‎گان گفت: "ایران میفهمد که نوکران قویتر از این حاکمان دارد در افغانستان، میفهمد که بوجی های دالر درارک میاید."

مریم سما، عضو دیگر مجلس نیز گفت: "مردم ما هر روز در ایران توهین می شوند، تحقیر می شوند شکنجه می شوند."

مسؤولان حکومتی بی پروایی را در برابر این روی داد رد می کنند.

حکومت افغانستان گفته است که مرزبانان ایرانی هفتۀ گذشته بیش از ۵۰ کارگر افغان را شکنجه کردند و یاهم به دریا انداختند که تاکنون جسد ۱۶تن پیدا شده و در حدود ۲۰ تن دیگر، ناپدید استند.

هم‌رسانی کنید