Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید رییس‎جمهور برنقش زنان در آوردن صلح

محمد اشرف غنی، رییس‌‏جمهور کشور روز دوشنبه(۲۵ ثور) در چهارمین سمپوزیم زنان که زیر نام «زنان افغان پیام آوران صلح» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بر نقش زنان در صلح تأکید کرد و از آنان خواست که پیشنهادات شان در باره‎ی صلح را به ریاست جمهوری ارائه کنند.

رییس‎جمهور در این باره افزود: «هم‎چنانکه در طی قرون، زنان کشور ما پشتی‎بانان راستین زنده‎گی و حامیان صلح بوده اند، اکنون هم لازم است دیدگاه‎های ایشان را در باره‎ی صلح بشنویم؛ به دغدغه‌های شان گوش دهیم و نیز درخواست کنیم که نظریات خود را در این زمینه انسجام داده و تدوین کنند. درخواست من این است که زنان افغان و اشتراک کننده‎گان این سمپوزیم پیش‎نهادهای مشخص شان را در باره‎ی صلح به دولت و ملت عرضه نمایند.»

آقای غنی هم‎چنان بیان داشت که عمده ترین مانع برای رشد زنان درکشور نا امنی است. وی در ادامه اظهار داشت: «مهم‎ترین علت بی عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان سه برابر مردان بی‎سواد و تعلیم ندیده است، و علت عمده‎ی آن نیز این جنگ تحمیلی است که کشورما با آن دست به گریبان است؛ اگر جنگ و خشونت وجود نمی داشت، میلون‎ها دختر این سرزمین می‎توانستند داکتر، انجنیر، نرس، معلم، و فعال در صحن اجتماع باشند، نه اینکه شب و روز با محرومیت و رنج سپری کنند و از اندوه و ماتم رهایی نداشته باشند.»

ازسویی‎هم، تدامیچی یاماموتو، نماینده‎ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان که نیز در این نشست حضور داشت حمایت‎اش را از زنان افغان در پروسه صلح اعلام کرد. 

یاماموتو گفت: «ملل متحد با زنانا افغان همکار باقی خواهد ماند و از تمام تلاش‎ها برای تأمین مشارکت زنان در پروسه‎ی صلح حمایت می‎کند.» 

وی در ادامه افزود :« این سمپوزیم سه روزه، برای شما بهترین فرصت است تا تجارب خویش را شریک ساخته، در مورد دیدگاه‌هایتان برای آینده بحث نمایید و راهبردی را روی دست گیرید که چگونه زنان باید یک نقش رهبری کننده‎ی را در آوردن صلح در افغانستان بازی کند.»

درهمین‎حال، در یک خبرنامه‏‎ای که ازسوی سازمان ملل منتشر شده آمده است که  توانمند سازی زنان افغانستان به عنوان نیمی از جمعیت کشو بسیار هم است  تا آن‎ها بتوانند در فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی سهم بگیرند.

خبرنامه همچنان افزده است: «دولت افغانستان متعهد است تا حضور زنان در ادارات دولتی را تا سال ۲۰۲۰، به ۳۰ درصد افزایش دهد. آرزو داریم تا دولت افغانستان به این هدف دست یاید.»

تأکید رییس‎جمهور برنقش زنان در آوردن صلح

رییس جمهورغنی از زنان درکشور می‎خواهد که طرح‎هایشان را در مورد صلح و امنیت درافغانستان، با حکومت و مردم کشور شریک بسازند

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس‌‏جمهور کشور روز دوشنبه(۲۵ ثور) در چهارمین سمپوزیم زنان که زیر نام «زنان افغان پیام آوران صلح» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بر نقش زنان در صلح تأکید کرد و از آنان خواست که پیشنهادات شان در باره‎ی صلح را به ریاست جمهوری ارائه کنند.

رییس‎جمهور در این باره افزود: «هم‎چنانکه در طی قرون، زنان کشور ما پشتی‎بانان راستین زنده‎گی و حامیان صلح بوده اند، اکنون هم لازم است دیدگاه‎های ایشان را در باره‎ی صلح بشنویم؛ به دغدغه‌های شان گوش دهیم و نیز درخواست کنیم که نظریات خود را در این زمینه انسجام داده و تدوین کنند. درخواست من این است که زنان افغان و اشتراک کننده‎گان این سمپوزیم پیش‎نهادهای مشخص شان را در باره‎ی صلح به دولت و ملت عرضه نمایند.»

آقای غنی هم‎چنان بیان داشت که عمده ترین مانع برای رشد زنان درکشور نا امنی است. وی در ادامه اظهار داشت: «مهم‎ترین علت بی عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان سه برابر مردان بی‎سواد و تعلیم ندیده است، و علت عمده‎ی آن نیز این جنگ تحمیلی است که کشورما با آن دست به گریبان است؛ اگر جنگ و خشونت وجود نمی داشت، میلون‎ها دختر این سرزمین می‎توانستند داکتر، انجنیر، نرس، معلم، و فعال در صحن اجتماع باشند، نه اینکه شب و روز با محرومیت و رنج سپری کنند و از اندوه و ماتم رهایی نداشته باشند.»

ازسویی‎هم، تدامیچی یاماموتو، نماینده‎ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان که نیز در این نشست حضور داشت حمایت‎اش را از زنان افغان در پروسه صلح اعلام کرد. 

یاماموتو گفت: «ملل متحد با زنانا افغان همکار باقی خواهد ماند و از تمام تلاش‎ها برای تأمین مشارکت زنان در پروسه‎ی صلح حمایت می‎کند.» 

وی در ادامه افزود :« این سمپوزیم سه روزه، برای شما بهترین فرصت است تا تجارب خویش را شریک ساخته، در مورد دیدگاه‌هایتان برای آینده بحث نمایید و راهبردی را روی دست گیرید که چگونه زنان باید یک نقش رهبری کننده‎ی را در آوردن صلح در افغانستان بازی کند.»

درهمین‎حال، در یک خبرنامه‏‎ای که ازسوی سازمان ملل منتشر شده آمده است که  توانمند سازی زنان افغانستان به عنوان نیمی از جمعیت کشو بسیار هم است  تا آن‎ها بتوانند در فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی سهم بگیرند.

خبرنامه همچنان افزده است: «دولت افغانستان متعهد است تا حضور زنان در ادارات دولتی را تا سال ۲۰۲۰، به ۳۰ درصد افزایش دهد. آرزو داریم تا دولت افغانستان به این هدف دست یاید.»

هم‌رسانی کنید