تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید رییس جمهور غنی بر پشتیبانی کشورهای منطقه از صلح افغانستان

رییس جمهور غنی امروز دوشنبه نشست مشورتی با نمایندگان کشورهای منطقه تحت عنوان "تقویت اجماع برای صلح" که این نشست در باره صلح و گفتگوهای میان افغانان است، را افتتاح کرد.

در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس به اشتراک نمایندگان نزدیک به بیست کشور منطقه یی، شرکای راهبردی افغانستان و سازمان ملل متحد در ریاست جمهوری برگزار شد، آقای غنی بر همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه در مبارزه با هراس افگنی تأکید کرد.

آقای غنی گفت: «همه ما به تهدید تروریزم، شبکه های جرمی منطقوی و افراط گرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع، ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان منحیث چهارراه همکاری های منطقوی می تواند، نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.»

آقای غنی در باره صلح گفت: اهداف پروسۀ صلح این است که افغانستان مستقل، دموکراتیک، متحد در صلح با خود، با منطقه و جهان با حفظ ارزش های گذشته به ویژه حفظ حقوق زنان و جوانان باشد.»

او افزود که ما ظرفیت و ارادۀ سیاسی داریم که به جنگ پایان دهیم و برای طالبان یک راه حل سیاسی را پیشکش کردیم تا از خشونت دست بکشند.

آقای غنی گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی، افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.

او گفت: «حمایت منطقه از یک نظام مردم سالار در افغانستان، همکاری های منطقوی را مستحکم تر خواهد ساخت و به مردم ما فرصت خواهد داد تا از منابع کشور خود نه تنها برای رشد اقتصادی افغانستان، بلکه برای منطقه استفاده نمایند.»

آقای غنی با اشاره به تهدیدات و خطرات در برابر صلح، گفت که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، پروسه صلح افغانستان با چالش های جدی روبرو خواهد شد.

او افزود که با تاسف میزان خشونت های فعلی در مقایسه با سال گذشته، بالاتر است. گزارش های اخیر سازمان ملل متحد نشان داد که طالبان هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و با شبکه های تروریستی رابطه دارند.

آقای غنی در باره تبادله زندانیان گفت که در این عرصه گام های بزرگ برداشتیم تا طالبان از خشونت دست کشیده، اسرای ما را رها کنند و به آغاز مذاکرات مستقیم تعهد نمایند. همچنان آتش بس بشردوستانه را قبول کنند تا شرایط بهتر برای ما در راستای با ویروس کرونا فراهم گردد، اما با تاسف خشونت ها بالای مردم افغانستان افزایش یافت.

آقای غنی گفت که این اقدامات طالبان، اجماع ملی را خدشه دار می سازد و این در حالیست که ما به صلح متعهد هستیم.

تأکید رییس جمهور غنی بر پشتیبانی کشورهای منطقه از صلح افغانستان

آقای غنی می گوید که پشتیبانی کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقه یی، افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.

Thumbnail

رییس جمهور غنی امروز دوشنبه نشست مشورتی با نمایندگان کشورهای منطقه تحت عنوان "تقویت اجماع برای صلح" که این نشست در باره صلح و گفتگوهای میان افغانان است، را افتتاح کرد.

در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس به اشتراک نمایندگان نزدیک به بیست کشور منطقه یی، شرکای راهبردی افغانستان و سازمان ملل متحد در ریاست جمهوری برگزار شد، آقای غنی بر همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه در مبارزه با هراس افگنی تأکید کرد.

آقای غنی گفت: «همه ما به تهدید تروریزم، شبکه های جرمی منطقوی و افراط گرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع، ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان منحیث چهارراه همکاری های منطقوی می تواند، نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.»

آقای غنی در باره صلح گفت: اهداف پروسۀ صلح این است که افغانستان مستقل، دموکراتیک، متحد در صلح با خود، با منطقه و جهان با حفظ ارزش های گذشته به ویژه حفظ حقوق زنان و جوانان باشد.»

او افزود که ما ظرفیت و ارادۀ سیاسی داریم که به جنگ پایان دهیم و برای طالبان یک راه حل سیاسی را پیشکش کردیم تا از خشونت دست بکشند.

آقای غنی گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی، افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.

او گفت: «حمایت منطقه از یک نظام مردم سالار در افغانستان، همکاری های منطقوی را مستحکم تر خواهد ساخت و به مردم ما فرصت خواهد داد تا از منابع کشور خود نه تنها برای رشد اقتصادی افغانستان، بلکه برای منطقه استفاده نمایند.»

آقای غنی با اشاره به تهدیدات و خطرات در برابر صلح، گفت که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، پروسه صلح افغانستان با چالش های جدی روبرو خواهد شد.

او افزود که با تاسف میزان خشونت های فعلی در مقایسه با سال گذشته، بالاتر است. گزارش های اخیر سازمان ملل متحد نشان داد که طالبان هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و با شبکه های تروریستی رابطه دارند.

آقای غنی در باره تبادله زندانیان گفت که در این عرصه گام های بزرگ برداشتیم تا طالبان از خشونت دست کشیده، اسرای ما را رها کنند و به آغاز مذاکرات مستقیم تعهد نمایند. همچنان آتش بس بشردوستانه را قبول کنند تا شرایط بهتر برای ما در راستای با ویروس کرونا فراهم گردد، اما با تاسف خشونت ها بالای مردم افغانستان افزایش یافت.

آقای غنی گفت که این اقدامات طالبان، اجماع ملی را خدشه دار می سازد و این در حالیست که ما به صلح متعهد هستیم.

هم‌رسانی کنید