Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید سازمان ملل بر مبارزۀ جدی با خشونت در برابر زنان

دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواهان پایان یافتن هرچه زودتر خشونت ها در برابر زنان است و از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی می خواهد که در این راستا تلاش کنند.

این دفتر در خبرنامه یی که امروز (شنبه، ۴قوس) به رسانه ها فرستاده است می گوید که نهادهای سازمان ملل متحد، از «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» تجلیل کرده است و نیز یک کارزار ۱‌۶روزه را به این منظور در افغانستان راه اندازی کرده اند.

در این خبرنامه به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان آمده است: «خشونت علیه زنان در افغانستان باید فورأ متوقف شود. برای دست یابی به استعداد باالقوه زنان افغان و ظرفیت عظیم آنان در انکشاف، صلح و امنیت باید نقض حقوق زنان و دختران به‌ویژه خشونت، پایان یابد.»

بربنیاد داده های سازمان ملل، از هر سه‌ زن در سراسر جهان یکی از آنان خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه کرده‌ است. 

بیست و پنجم ماه نوامبر میلادی، برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. از این روز، امسال، ملل متحد با شعار «هیچ کس را تنها نگذارید» در افغانستان بزرگداشت کرده است.

در خبرنامۀ یوناما همچنان آمده است: «با یادآوری از برنامۀ عمل ملی برای زنان افغانستان، سازمان ملل متحد خود را به حمایت از تلاش‌هایی که توسط نهادهای افغان و جامعه مدنی برای توانمندسازی زنان و دختران و بهبود حفاظت از حقوق شان برای آزاد بودن از ترس، ارعاب و هرگونه خشونت انجام می شود، متعهد می‌داند.»

افغانستان از جمله کشورهایی است که آمار خشونت در برابر زنان در آن بالا است. سنت های ناپسند، عدم استقلالیت زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمدۀ خشونت در برابر زنان در افغانستان پنداشته می شوند.

تأکید سازمان ملل بر مبارزۀ جدی با خشونت در برابر زنان

سازمان ملل متحد در مراسم تجلیل از «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» خواهان اقدامات جدی برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان در افغانستان شده‌است. 

Thumbnail

دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواهان پایان یافتن هرچه زودتر خشونت ها در برابر زنان است و از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی می خواهد که در این راستا تلاش کنند.

این دفتر در خبرنامه یی که امروز (شنبه، ۴قوس) به رسانه ها فرستاده است می گوید که نهادهای سازمان ملل متحد، از «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» تجلیل کرده است و نیز یک کارزار ۱‌۶روزه را به این منظور در افغانستان راه اندازی کرده اند.

در این خبرنامه به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان آمده است: «خشونت علیه زنان در افغانستان باید فورأ متوقف شود. برای دست یابی به استعداد باالقوه زنان افغان و ظرفیت عظیم آنان در انکشاف، صلح و امنیت باید نقض حقوق زنان و دختران به‌ویژه خشونت، پایان یابد.»

بربنیاد داده های سازمان ملل، از هر سه‌ زن در سراسر جهان یکی از آنان خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه کرده‌ است. 

بیست و پنجم ماه نوامبر میلادی، برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. از این روز، امسال، ملل متحد با شعار «هیچ کس را تنها نگذارید» در افغانستان بزرگداشت کرده است.

در خبرنامۀ یوناما همچنان آمده است: «با یادآوری از برنامۀ عمل ملی برای زنان افغانستان، سازمان ملل متحد خود را به حمایت از تلاش‌هایی که توسط نهادهای افغان و جامعه مدنی برای توانمندسازی زنان و دختران و بهبود حفاظت از حقوق شان برای آزاد بودن از ترس، ارعاب و هرگونه خشونت انجام می شود، متعهد می‌داند.»

افغانستان از جمله کشورهایی است که آمار خشونت در برابر زنان در آن بالا است. سنت های ناپسند، عدم استقلالیت زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمدۀ خشونت در برابر زنان در افغانستان پنداشته می شوند.

هم‌رسانی کنید