تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید سرپرست وزارت دفاع ملی بر حفظ ارزش‌های دو دهه گذشته

نامزد وزیر وزارت دفاع ملی می‌گوید که وی هرگونه گفتگوها را با طالبان برای رسیدن به صلح می‌پذیرد، اما هیچ گونه معامله را در این باره نخواهد پذیرفت.

اسدالله خالد در مراسم فراغت بیش از یک هزار نیروی ویژه ارتش(کماندو) می‌گوید که نظامیان در میدان‌های جنگ، باید مسایل حقوق بشری را رعایت کنند و نگذارند که به غیر نظامیان آسیب برسد.  

آقای خالد افزود: «ما به هر گفتگوی صلح حاضر استیم، ولی به هیچ معامله یی که ارزشهای دو دهه یی اخیر را از ما بگیرد، ما به هیچ صورت منحیث اردو و قوای مسلح افغانستان اجازه این کار را نخواهیم داد.»

بیش از ۱۱۰۰ نیروی ویژه ارتش پس از فراگیری آموزش‌های نظامی درقول اردوی عملیات‌های خاص، آماده رفتن به میدان‌های نبرد استند می گویند که در هر گوشه یی از کشور به خدمت اماده استند

فرهاد تنها، افسر نیروهای ویژه ارتش که به تازه گی فارغ شده گفت: «در گوشه گوشه افغانستان در هرجایی که دشمن دیده شود و سربالا کند، کماندوها درهمان جاها خود شان را می‌رسانند.»

سید احسان، سرباز نیروهای ویژه ارتش نیز گفت: «برای هرکسی که کماندو است افتخار است و منم بسیار خوشحال استم.»

نیروهای ویژه ارتش از مهمترین بخش وزارت دفاع ملی استند که بار سنگین جنگ را در میدان های نبرد افغانستان به دوش می‌کشند.

تأکید سرپرست وزارت دفاع ملی بر حفظ ارزش‌های دو دهه گذشته

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که نظامیان در میدان‌های جنگ، باید مسایل حقوق بشری را رعایت کنند.

تصویر بندانگشتی

نامزد وزیر وزارت دفاع ملی می‌گوید که وی هرگونه گفتگوها را با طالبان برای رسیدن به صلح می‌پذیرد، اما هیچ گونه معامله را در این باره نخواهد پذیرفت.

اسدالله خالد در مراسم فراغت بیش از یک هزار نیروی ویژه ارتش(کماندو) می‌گوید که نظامیان در میدان‌های جنگ، باید مسایل حقوق بشری را رعایت کنند و نگذارند که به غیر نظامیان آسیب برسد.  

آقای خالد افزود: «ما به هر گفتگوی صلح حاضر استیم، ولی به هیچ معامله یی که ارزشهای دو دهه یی اخیر را از ما بگیرد، ما به هیچ صورت منحیث اردو و قوای مسلح افغانستان اجازه این کار را نخواهیم داد.»

بیش از ۱۱۰۰ نیروی ویژه ارتش پس از فراگیری آموزش‌های نظامی درقول اردوی عملیات‌های خاص، آماده رفتن به میدان‌های نبرد استند می گویند که در هر گوشه یی از کشور به خدمت اماده استند

فرهاد تنها، افسر نیروهای ویژه ارتش که به تازه گی فارغ شده گفت: «در گوشه گوشه افغانستان در هرجایی که دشمن دیده شود و سربالا کند، کماندوها درهمان جاها خود شان را می‌رسانند.»

سید احسان، سرباز نیروهای ویژه ارتش نیز گفت: «برای هرکسی که کماندو است افتخار است و منم بسیار خوشحال استم.»

نیروهای ویژه ارتش از مهمترین بخش وزارت دفاع ملی استند که بار سنگین جنگ را در میدان های نبرد افغانستان به دوش می‌کشند.

هم‌رسانی کنید