Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید سفیر آلمان بر ادامۀ تلاش‎های کشورش برای صلح در افغانستان

والتر هسمن، سفیر آلمان در افغانستان می گوید که حمله‏ های هراس افگنانه بر مرکزهای دیپلوماتیک نمی‎تواند مانع تلاش‌‎های آنان برای رسیدن به صلح در افغانستان شود.

آقای هسمن که امروز(یک‎شنبه، ۲۲ اسد) در مراسم واگذاری ریاست بورد جهانی هماهنگی پولیس از آلمان به کانادا، در کابل صحبت می‎کرد، تأکید کرد که از خود گذری نیروهای امنیتی سبب شده است که آنان در افغانستان فعالیت کنند.

وی در این باره بیان داشت: «اگر هراس افگنان فکر می‏کنند که ما این کشور را ترک می‏کنیم، آنان کور خوانده اند! ما در این‎جا باقی خواهیم ماند و به کارمان با دوستان افغان برای یک آیندۀ صلح آمیز در این کشور ادامه می‎دهیم.»

در این مراسم، تاج محمد جاهد، وزیر پیشین امور داخله از همکاری جامعه جهانی با این نهاد قدردانی کرد و از اصلاحاتی  در این نهاد سخن زد که در یک سال کارش انجام داده است.

با این همه، آقای جاهد از نبود مصئونیت وظیفوی افراد حرفه یی در این نهاد و مداخله مقام های که از آنان نام نه گرفت،  انتقاد کرد.

تاج محمد جاهد اظهار داشت: «ریاست تفتیش وزارت امور داخله ۱۱۵۵ به اصطلاح قضیه و دوسیه را بررسی کرده که از آن جمله دوصد وهفتاد چند نفر افسرانی استند که به شمول یازده تن جنرالان و ۱۷۷تن افسران بلند رتبه استند که این‎ها که به نهادهای عدلی و قضای و سارنوالی معرفی کرده است.»

از سویی هم، سفیر کانادا که مسؤولیت بورد جهانی هماهنگی پولیس را به عهده گرفته است، می‏گوید که برای آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله همرا با همکاران افغانش تلاش خواهد کرد.

کینت نیوفلید، سفیر کانادا در افغانستان در این باره افزود: «یکی از کارهای مهم نشست امروزی ما، تصویب لایحۀ جدید وظایف برای بورد جهانی هماهنگی پولیس است تا این لایحه به «آی پی سی بی» نیروی تازه یی ببخشد.»

وزارت امور داخله باور دارد که اگر برنامۀ چهارسالۀ امنیتی این نهاد درست عملی شود، تمامی چالش‎های این نهاد رفع خواهد شد.

 

تأکید سفیر آلمان بر ادامۀ تلاش‎های کشورش برای صلح در افغانستان

سفیرآلمان در کابل می‏گوید نیروهای بین المللی تا هنگامی که صلح در افغانستان تأمین نشود، افغانستان را ترک نخواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

والتر هسمن، سفیر آلمان در افغانستان می گوید که حمله‏ های هراس افگنانه بر مرکزهای دیپلوماتیک نمی‎تواند مانع تلاش‌‎های آنان برای رسیدن به صلح در افغانستان شود.

آقای هسمن که امروز(یک‎شنبه، ۲۲ اسد) در مراسم واگذاری ریاست بورد جهانی هماهنگی پولیس از آلمان به کانادا، در کابل صحبت می‎کرد، تأکید کرد که از خود گذری نیروهای امنیتی سبب شده است که آنان در افغانستان فعالیت کنند.

وی در این باره بیان داشت: «اگر هراس افگنان فکر می‏کنند که ما این کشور را ترک می‏کنیم، آنان کور خوانده اند! ما در این‎جا باقی خواهیم ماند و به کارمان با دوستان افغان برای یک آیندۀ صلح آمیز در این کشور ادامه می‎دهیم.»

در این مراسم، تاج محمد جاهد، وزیر پیشین امور داخله از همکاری جامعه جهانی با این نهاد قدردانی کرد و از اصلاحاتی  در این نهاد سخن زد که در یک سال کارش انجام داده است.

با این همه، آقای جاهد از نبود مصئونیت وظیفوی افراد حرفه یی در این نهاد و مداخله مقام های که از آنان نام نه گرفت،  انتقاد کرد.

تاج محمد جاهد اظهار داشت: «ریاست تفتیش وزارت امور داخله ۱۱۵۵ به اصطلاح قضیه و دوسیه را بررسی کرده که از آن جمله دوصد وهفتاد چند نفر افسرانی استند که به شمول یازده تن جنرالان و ۱۷۷تن افسران بلند رتبه استند که این‎ها که به نهادهای عدلی و قضای و سارنوالی معرفی کرده است.»

از سویی هم، سفیر کانادا که مسؤولیت بورد جهانی هماهنگی پولیس را به عهده گرفته است، می‏گوید که برای آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله همرا با همکاران افغانش تلاش خواهد کرد.

کینت نیوفلید، سفیر کانادا در افغانستان در این باره افزود: «یکی از کارهای مهم نشست امروزی ما، تصویب لایحۀ جدید وظایف برای بورد جهانی هماهنگی پولیس است تا این لایحه به «آی پی سی بی» نیروی تازه یی ببخشد.»

وزارت امور داخله باور دارد که اگر برنامۀ چهارسالۀ امنیتی این نهاد درست عملی شود، تمامی چالش‎های این نهاد رفع خواهد شد.

 

هم‌رسانی کنید