Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید عبدالله عبدالله بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس‌افگنی

عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز جمعه در نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌ شانگهای در شهر دوشنبه در تاجیکستان سخنرانی کرد و در آن بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس افگنی تأکید کرد. 

او گفت که دهشت‌افگنی‌ای که با افراط‌گرایی و حرکت‌هایی جدای طلب گره خورده یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که افغانستان در منطقه به آن روبرو است.  

او گفت که افغانستان به عنوان کشوری که در خط اول این نبرد قراردارد، بیشترین دشواری جنگ در برابر دهشت‌افگنی و افراط‌گرایی را به دوش می‌کشد. 

به گفتۀ او، موجودیت پناه‌گاه‌ها و شبکه‌های حمایتی که توسط قاچاق مواد مخدر تمویل می‌گردند به مثابه شاه‌رگ حیات برای بیش‌تر این گروه‌ها عمل می‌کنند. 

او گفت: «همان‌طور که شما می‌دانید ما با تمام ملت‌هایی که در این قضیه دخیل اند به ویژه با پاکستان از نزدیک کار می‌کنیم تا زیرساختارها و محل تنفس و رشد این جریان‌ها را که زمینه‌ی کمک مالی، استخدام، تربیه فکری-ایدلوژیک،‌ آموزش، فراهم آوری نیروی بشری و لوژستیک را برای آنان جهت بی‌ثبات سازی کلیت منطقه فراهم می‌سازند از میان برداریم. تعداد تلفات و زخمی‌ها در افغانستان شاهد این قضیه اند.» 

آقای عبدالله گفت که افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با هراس افگنی مشترکاً همکاری کنند. 

او گفت: «ما مانند همیش از دوستان منطقه‌ای خود تقاضا می‌کنیم و تأکید می‌نماییم که جنگ علیه دهشت‌افگنی، افراط‌گرایی و جدایی طلبی نیازمند تلاش مشترک و همکاری و همآهنگی نزدیک میان ما است. در قدم نخست ما باید با تمام انواع دهشت‌افگنی یک‌سان برخورد نماییم. نباید مرتکب اشتباه تفکیک میان تروریست‌ها به بد و خوب شویم.»

تلاش‌های صلح حکومت افغانستان

آقای عبدالله در سخنرانی‌اش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان نیز یادآوری کرد و گفت که کابل به تلاش‌هایش برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد.  

او افزود: «حکومت وحدت ملی به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد. در اوایل این سال ما طرح جامعی را برای مصالحه و ادغام مجدد ارایه کردیم که از سوی جامعه بین‌المللی نیز حمایت گردید. در عین زمان ما از شهروندان خود، حقوق و دستاوردهایی آنان وقتی مورد تجاوز قرارگیرند دفاع و حمایت می‌کنیم.»

رییس اجراییه کشور گفت که حکومت افغانستان از هیچ‌نوع تلاش برای فراهم سازی زمینه‌های توسعه تجارت، ترانزیت، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و انتقال انرژی برای مقابله با فقر، بیکاری و نزدیک سازی منطقه از راه طرح‌های اتصال منطقه‌ای دریغ نکرده است.

تأکید عبدالله عبدالله بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس‌افگنی

رییس اجراییه کشور می‌گوید که افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با هراس افگنی مشترکاً همکاری کنند. 

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز جمعه در نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌ شانگهای در شهر دوشنبه در تاجیکستان سخنرانی کرد و در آن بر مبارزه مشترک کشورها در برابر هراس افگنی تأکید کرد. 

او گفت که دهشت‌افگنی‌ای که با افراط‌گرایی و حرکت‌هایی جدای طلب گره خورده یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که افغانستان در منطقه به آن روبرو است.  

او گفت که افغانستان به عنوان کشوری که در خط اول این نبرد قراردارد، بیشترین دشواری جنگ در برابر دهشت‌افگنی و افراط‌گرایی را به دوش می‌کشد. 

به گفتۀ او، موجودیت پناه‌گاه‌ها و شبکه‌های حمایتی که توسط قاچاق مواد مخدر تمویل می‌گردند به مثابه شاه‌رگ حیات برای بیش‌تر این گروه‌ها عمل می‌کنند. 

او گفت: «همان‌طور که شما می‌دانید ما با تمام ملت‌هایی که در این قضیه دخیل اند به ویژه با پاکستان از نزدیک کار می‌کنیم تا زیرساختارها و محل تنفس و رشد این جریان‌ها را که زمینه‌ی کمک مالی، استخدام، تربیه فکری-ایدلوژیک،‌ آموزش، فراهم آوری نیروی بشری و لوژستیک را برای آنان جهت بی‌ثبات سازی کلیت منطقه فراهم می‌سازند از میان برداریم. تعداد تلفات و زخمی‌ها در افغانستان شاهد این قضیه اند.» 

آقای عبدالله گفت که افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با هراس افگنی مشترکاً همکاری کنند. 

او گفت: «ما مانند همیش از دوستان منطقه‌ای خود تقاضا می‌کنیم و تأکید می‌نماییم که جنگ علیه دهشت‌افگنی، افراط‌گرایی و جدایی طلبی نیازمند تلاش مشترک و همکاری و همآهنگی نزدیک میان ما است. در قدم نخست ما باید با تمام انواع دهشت‌افگنی یک‌سان برخورد نماییم. نباید مرتکب اشتباه تفکیک میان تروریست‌ها به بد و خوب شویم.»

تلاش‌های صلح حکومت افغانستان

آقای عبدالله در سخنرانی‌اش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان نیز یادآوری کرد و گفت که کابل به تلاش‌هایش برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد.  

او افزود: «حکومت وحدت ملی به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد. در اوایل این سال ما طرح جامعی را برای مصالحه و ادغام مجدد ارایه کردیم که از سوی جامعه بین‌المللی نیز حمایت گردید. در عین زمان ما از شهروندان خود، حقوق و دستاوردهایی آنان وقتی مورد تجاوز قرارگیرند دفاع و حمایت می‌کنیم.»

رییس اجراییه کشور گفت که حکومت افغانستان از هیچ‌نوع تلاش برای فراهم سازی زمینه‌های توسعه تجارت، ترانزیت، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و انتقال انرژی برای مقابله با فقر، بیکاری و نزدیک سازی منطقه از راه طرح‌های اتصال منطقه‌ای دریغ نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره