تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید غنی بر بررسی جدی رویداد کابل از سوی نهادهای امنیتی

ریاست‌ جمهوری روز دوشنبه (۳۰جدی) در یک خبرنامه گفته‎ است که رییس ‎جمهور بر بررسی جدی کشته شدن چهار عضو یک خانواده در حوزۀ هفتم امنیتی شهر کابل، تأکید کرده است.

خبرنامه می‌افزاید که رییس جمهور این رویداد را جنایت دانسته و به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده‌است تا عاملان آن را شناساسی و به نهادهای عدلی قضایی بسپارند.

آقای غنی همچنان دستور کمک‌‎های عاجل به خانواده‌ی قربانی این رویداد را داده‌است.

افراد ناشناس عصر روز یک‎شنبه همسر و سه فرزند یک کارمند وزارت ترانسپورت را با ضرب تیشه در منطقۀ جنگلک حوزه هفتم امنیتی شهر کابل کشتند.

پیکر این سه کودک و مادر شان روز دوشنبه به خاک سپرده شدند.

نزدیکان این جان باخته‎گان گفته‌اند که آنان با کسی دشمنی نداشتند و همچنان انگیزۀ این کشتار بی‌رحمانه تا حال روشن نیستند.

وزارت امور داخله دربارۀ این رویداد چیزی نه‎گفته‎است، اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه در نشست شورای وزیران، کشته شدن چهار عضو این خانواده را جنایت می‎ داند و بر پیگرد عاملان این رویداد تأکید کرد.

پدر کودکان هنگامی که یک‌شنبه شب به خانه برگشت با پیکرهای به خون آغشتۀ سه فرزند و همسرش رو به‎رو شد.

تأکید غنی بر بررسی جدی رویداد کابل از سوی نهادهای امنیتی

نزدیکان این جان باخته‌گان می‌گویند که آنان با کسی دشمنی نداشتند.

Thumbnail

ریاست‌ جمهوری روز دوشنبه (۳۰جدی) در یک خبرنامه گفته‎ است که رییس ‎جمهور بر بررسی جدی کشته شدن چهار عضو یک خانواده در حوزۀ هفتم امنیتی شهر کابل، تأکید کرده است.

خبرنامه می‌افزاید که رییس جمهور این رویداد را جنایت دانسته و به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده‌است تا عاملان آن را شناساسی و به نهادهای عدلی قضایی بسپارند.

آقای غنی همچنان دستور کمک‌‎های عاجل به خانواده‌ی قربانی این رویداد را داده‌است.

افراد ناشناس عصر روز یک‎شنبه همسر و سه فرزند یک کارمند وزارت ترانسپورت را با ضرب تیشه در منطقۀ جنگلک حوزه هفتم امنیتی شهر کابل کشتند.

پیکر این سه کودک و مادر شان روز دوشنبه به خاک سپرده شدند.

نزدیکان این جان باخته‎گان گفته‌اند که آنان با کسی دشمنی نداشتند و همچنان انگیزۀ این کشتار بی‌رحمانه تا حال روشن نیستند.

وزارت امور داخله دربارۀ این رویداد چیزی نه‎گفته‎است، اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه روز دوشنبه در نشست شورای وزیران، کشته شدن چهار عضو این خانواده را جنایت می‎ داند و بر پیگرد عاملان این رویداد تأکید کرد.

پدر کودکان هنگامی که یک‌شنبه شب به خانه برگشت با پیکرهای به خون آغشتۀ سه فرزند و همسرش رو به‎رو شد.

هم‌رسانی کنید