تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تأکید مجلس سنا بر سهم‌گیری کشورهای منطقه در روند صلح

 اعضای مجلس سنا  می‌خواهند که تمامی کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌گان افغانستان و نیز تمامی شاخه‌های گروه طالبان در گفت‌وگوهای صلح شرکت داشته باشند.

 اعضای مجلس سنا هشدار می‌دهند که اگر چنین نشود صلح نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 در این میان شماری از احزاب سیاسی گفت‌وگوهای صلح را همه شمول نمی‌دانند.

 حکومت از گفت‌وگوهای زود هنگام رو در رو با نماینده‌گان طالبان خبر داده است، طالبان اگر با هیات گفت‌وگوکننده حکومت بنشینند این نخستین باری خواهد بود که به گفت‌وگوهای رو در رو تن می‌دهند.

 رحمت الله اچکزی، عضو مجلس سنا گفت:«برای ما و شما معلوم است یک شاخه ملا رسول از طالبان جدا شده است و چهار سال می‌شود در میان شان جنگ‌هایی زیادی شده است و تلفات زیادی هم داده‌اند آن شاخه در گفت‌وگوهای صلح سهم ندارد، اگر خدا بخواهد و میان حکومت و طالبان صلح شود خدای ناخواسته این گونه نباشد که افراد وی با گروه‌های دیگر یکجا شوند و جنگ و نا‌امنی در افغانستان ادامه یابد.»

 محیی الدین منصف، عضو مجلس سنا گفت:«یک صلح جهانی باید باشد، صلح نباشد که در آن یک کشور سهم داشته باشد و کشور دیگر نداشته باشد.»

 شریک ساختن جزییات گفت‌وگوهای صلح با مردم  ونیز عبور نکردن از خطوط سرخ در این گفت‌وگوها از دیگر خواست‌های سناتوران استند.

 زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت:«دولت ما باید در جریان باشد تا هنگامی که دولت ما در جریان نباشد فیصله با آنها به زبان خلیل زاد برای منافع ملی و استقلال افغانستان زیان است.»

 فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا گفت:«بگذارید که یک بار هیات گفت‌وگوکننده حکومت، گفت‌وگو کنند و با خود نظریات پاکستان، امریکا و طالبان را بیاورند.»

 در این میان حکومت می‌گوید که تمامی مرحله‌های گفت‌وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته خواهند و تأکید می ورزد که اجماع ملی در باره صلح با طالبان با میان آمده است.

 امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«حکومت افغانستان متعهد است که تمامی جریان‌ها و نهادهای سیاسی و مردم افغانستان را قدم به قدم از پیشرفت‌ها در روند صلح در جریان قرار دهد.»

 اکنون دیده شود که آیا پنجره گشوده شده در گفت‌وگوهای صلح، فرش صلح را در کشور نیز پهن خواهد کرد.

افغانستان

تأکید مجلس سنا بر سهم‌گیری کشورهای منطقه در روند صلح

 در این میان حکومت می‌گوید که تمامی مرحله‌های گفت‌وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته خواهند و تأکید می ورزد که اجماع ملی در باره صلح با طالبان با میان آمده است.

Thumbnail

 اعضای مجلس سنا  می‌خواهند که تمامی کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌گان افغانستان و نیز تمامی شاخه‌های گروه طالبان در گفت‌وگوهای صلح شرکت داشته باشند.

 اعضای مجلس سنا هشدار می‌دهند که اگر چنین نشود صلح نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 در این میان شماری از احزاب سیاسی گفت‌وگوهای صلح را همه شمول نمی‌دانند.

 حکومت از گفت‌وگوهای زود هنگام رو در رو با نماینده‌گان طالبان خبر داده است، طالبان اگر با هیات گفت‌وگوکننده حکومت بنشینند این نخستین باری خواهد بود که به گفت‌وگوهای رو در رو تن می‌دهند.

 رحمت الله اچکزی، عضو مجلس سنا گفت:«برای ما و شما معلوم است یک شاخه ملا رسول از طالبان جدا شده است و چهار سال می‌شود در میان شان جنگ‌هایی زیادی شده است و تلفات زیادی هم داده‌اند آن شاخه در گفت‌وگوهای صلح سهم ندارد، اگر خدا بخواهد و میان حکومت و طالبان صلح شود خدای ناخواسته این گونه نباشد که افراد وی با گروه‌های دیگر یکجا شوند و جنگ و نا‌امنی در افغانستان ادامه یابد.»

 محیی الدین منصف، عضو مجلس سنا گفت:«یک صلح جهانی باید باشد، صلح نباشد که در آن یک کشور سهم داشته باشد و کشور دیگر نداشته باشد.»

 شریک ساختن جزییات گفت‌وگوهای صلح با مردم  ونیز عبور نکردن از خطوط سرخ در این گفت‌وگوها از دیگر خواست‌های سناتوران استند.

 زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت:«دولت ما باید در جریان باشد تا هنگامی که دولت ما در جریان نباشد فیصله با آنها به زبان خلیل زاد برای منافع ملی و استقلال افغانستان زیان است.»

 فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا گفت:«بگذارید که یک بار هیات گفت‌وگوکننده حکومت، گفت‌وگو کنند و با خود نظریات پاکستان، امریکا و طالبان را بیاورند.»

 در این میان حکومت می‌گوید که تمامی مرحله‌های گفت‌وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته خواهند و تأکید می ورزد که اجماع ملی در باره صلح با طالبان با میان آمده است.

 امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«حکومت افغانستان متعهد است که تمامی جریان‌ها و نهادهای سیاسی و مردم افغانستان را قدم به قدم از پیشرفت‌ها در روند صلح در جریان قرار دهد.»

 اکنون دیده شود که آیا پنجره گشوده شده در گفت‌وگوهای صلح، فرش صلح را در کشور نیز پهن خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید