تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید ناتو بر حفظ دستاوردهای افغانستان در گفت‌وگوهای صلح

ناتو، صلح پایدار را در افغانستان وابسته به حفظ دستاوردهای هژده سال گذشته در این روند می‌داند.

نیکولاس کی، نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید که افغانستان اکنون یک جای بسیار متفاوت است و برای صلح پایدار در این کشور نیاز است دستاوردهای هژده سال گذشته حفظ شوند. از این میان، به حفظ حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی بیان اشاره می‌‎کند.

او که در پاسخ به پرسش‌های کابران رسانه‌های اجتماعی از جمله تویتر در بارۀ چگونگی روند صلح، بیان داشت که دموکراسی در افغانستان برای آیندۀ روشن تضمین کننده است.

آقای کی، افزود که پیمان ناتو از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر امسال پشتیبانی می‌کند.

کی، به این باور است که برای نخستین بار فرصت واقعی رسیدن به صلح درسال روان در افغانستان به میان آمده‌است: «من باور دارم که امسال، یک سال مهم است و تصمیم گرفته می‌شود که این کشور از صلح برخورد دار شود؛ چرا که این کشور مستحق صلح است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون چنین فرصت واقعی صلح نبوده است. خطرها نیز واقعی استند. من از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که از فرصت کنونی صلح استفاده کنند.»

او افزود: «ما کمپاین خود مان را در ناتو با هشتک صلح بدون زنان نمی‌آید، به راه انداختیم. صدای زنان در روند صلح باید شنیده شود. ناتو در چندین سال گذشته از زنان افغان پشتیبانی کرده است و به این حمایت ادامه خواهد داد.»

انتظار می‌رود در ماۀ آیندۀ میلادی، گروهی از سیاست‌گران کشور باردیگر با نماینده‍‌گان طالبان دیدار نمایند، اما این نشست در پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

افغانستان

تأکید ناتو بر حفظ دستاوردهای افغانستان در گفت‌وگوهای صلح

نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان، افزود که پیمان ناتو از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر امسال پشتیبانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

ناتو، صلح پایدار را در افغانستان وابسته به حفظ دستاوردهای هژده سال گذشته در این روند می‌داند.

نیکولاس کی، نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید که افغانستان اکنون یک جای بسیار متفاوت است و برای صلح پایدار در این کشور نیاز است دستاوردهای هژده سال گذشته حفظ شوند. از این میان، به حفظ حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی بیان اشاره می‌‎کند.

او که در پاسخ به پرسش‌های کابران رسانه‌های اجتماعی از جمله تویتر در بارۀ چگونگی روند صلح، بیان داشت که دموکراسی در افغانستان برای آیندۀ روشن تضمین کننده است.

آقای کی، افزود که پیمان ناتو از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر امسال پشتیبانی می‌کند.

کی، به این باور است که برای نخستین بار فرصت واقعی رسیدن به صلح درسال روان در افغانستان به میان آمده‌است: «من باور دارم که امسال، یک سال مهم است و تصمیم گرفته می‌شود که این کشور از صلح برخورد دار شود؛ چرا که این کشور مستحق صلح است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون چنین فرصت واقعی صلح نبوده است. خطرها نیز واقعی استند. من از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که از فرصت کنونی صلح استفاده کنند.»

او افزود: «ما کمپاین خود مان را در ناتو با هشتک صلح بدون زنان نمی‌آید، به راه انداختیم. صدای زنان در روند صلح باید شنیده شود. ناتو در چندین سال گذشته از زنان افغان پشتیبانی کرده است و به این حمایت ادامه خواهد داد.»

انتظار می‌رود در ماۀ آیندۀ میلادی، گروهی از سیاست‌گران کشور باردیگر با نماینده‍‌گان طالبان دیدار نمایند، اما این نشست در پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید