Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید وزیر دفاع امریکا بر ادامۀ حملات تهاجمی علیه طالبان

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۹میزان) گفته است که، ایالات متحده تا رسیدن افغانستان به صلح حملات تهاجمی خود را بر طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن ادامه خواهد داد.

وی که دریک نشست خبری مشترک با نامزد وزیران دفاع ملی وامور داخله افغانستان در کابل سخنرانی می‌کرد تآکید ورزد که امریکا برای برقراری ثبات درافغانستان به گونۀ کامل متعهد است و تاکنون هیچ تغییری در ماموریت نظامی واشنگتن دراین کشور به میان نیامده است.

وی به روز یک شنبه (۲۸میزان) در یک سفر نامنتظر وارد کابل شد، پس ازدیدار با رهبران حکومت وحدت ملی دریک نشست خبری با فرمانده کل نیروهای خارجی درکشور و نیز نامزد وزیران دفاع ملی وامور  داخله افغانستان درکابل حضور یافت.

او هشدارمی‌دهد که تا زمانی که طالبان به گفت‌وگوهای صلح تن ندهند، فشارهای نظامی بر این گروه کاهش نخواهند یافت.

وزیر دفاع امریکا گفت:" یک راه حل برخاسته از مذاکرات صلح میان خود افغانان بهترین مسیر برای رسیدن به این نتیجه است، برای رسیدن به این هدف حمله‌های تهاجمی را در برابر طالبان و گروه‌های دیگر هراس‌افگن که خشونت‌ها را در برابر مردم افغانستان به راه می‌اندازند، ادامه خواهیم داد."

در حالی که وزیر دفاع امریکا روز گذشته هرگونه کاهش نیروهای امریکایی را در افغانستان  وابسته به توافق صلح با طالبان دانست ؛ اما اکنون اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌پذیرد که واشنگتن به گونه پنهانی دریک سال گذشته دو هزار سربازش را ازافغانستان بیرون ساخته است.

میلر گفت:" من مطمعأ هستم که ما توانایی‌های درست را برای رسیدن به هدف‌های مان داریم، تا ماموریت آموزش مشوره دهی و کمک را در سراسر این کشور ادامه بدهیم."

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی گفت:" ما در خط نخست جنگ با هراس‌افگنی جهانی قرار داریم، این جنگ را برای مصوون ساختن افغانستان و جهان در برابر هراس‌افگنی به پیش میبریم."

مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله گفت:" تعداد از آنان تاثیر بر ظرفیت نمی‌تواند داشته باشد، سعی و تلاش هم همین است که در ظرفیت‌ها و مبارزه با تروریزم تغیر نیاید و در این مورد کدام حرف خاص نیست."

همزمان با سفر مارک اسپر، هیآت هشت نفری به رهبری رییس مجلس نماینده‌گان امریکا نیز از کابل دیدار کرد. او در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی هرچند تعهد سپرد که واشنگتن نمی‌گذارد که افغانستان به پناه گاۀ امن هراس‌افگنان مبدل شود، اما خواستار مبارزه با فساد اداری وایجاد شفافیت درنتایج انتخابات نیز شد.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه گفت:"خانم پلوسی و هیات همرای شان اطمینان دادن که کانکرس در یک حرکت فرا حزبی از قضایای مربوط به افغانستان حمایت می‌کنند و در کنار افغانستان باقی خواهد ماند."

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در حالی از کاهش در حدود دو هزار نظامی خارجی در افغانستان سخن میزند که نیویارک تایمز به نقل از شماری از منابع امریکایی گزارش داده است که ممکن است شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از دوازده هزار به هشت هزار وشش صد تن کاهش یابد.

تأکید وزیر دفاع امریکا بر ادامۀ حملات تهاجمی علیه طالبان

وزیردفاع امریکا گفته است که یک راه حل برخاسته از مذاکرات صلح میان خود افغانان بهترین مسیر برای رسیدن به این نتیجه است.

Thumbnail

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۹میزان) گفته است که، ایالات متحده تا رسیدن افغانستان به صلح حملات تهاجمی خود را بر طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن ادامه خواهد داد.

وی که دریک نشست خبری مشترک با نامزد وزیران دفاع ملی وامور داخله افغانستان در کابل سخنرانی می‌کرد تآکید ورزد که امریکا برای برقراری ثبات درافغانستان به گونۀ کامل متعهد است و تاکنون هیچ تغییری در ماموریت نظامی واشنگتن دراین کشور به میان نیامده است.

وی به روز یک شنبه (۲۸میزان) در یک سفر نامنتظر وارد کابل شد، پس ازدیدار با رهبران حکومت وحدت ملی دریک نشست خبری با فرمانده کل نیروهای خارجی درکشور و نیز نامزد وزیران دفاع ملی وامور  داخله افغانستان درکابل حضور یافت.

او هشدارمی‌دهد که تا زمانی که طالبان به گفت‌وگوهای صلح تن ندهند، فشارهای نظامی بر این گروه کاهش نخواهند یافت.

وزیر دفاع امریکا گفت:" یک راه حل برخاسته از مذاکرات صلح میان خود افغانان بهترین مسیر برای رسیدن به این نتیجه است، برای رسیدن به این هدف حمله‌های تهاجمی را در برابر طالبان و گروه‌های دیگر هراس‌افگن که خشونت‌ها را در برابر مردم افغانستان به راه می‌اندازند، ادامه خواهیم داد."

در حالی که وزیر دفاع امریکا روز گذشته هرگونه کاهش نیروهای امریکایی را در افغانستان  وابسته به توافق صلح با طالبان دانست ؛ اما اکنون اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌پذیرد که واشنگتن به گونه پنهانی دریک سال گذشته دو هزار سربازش را ازافغانستان بیرون ساخته است.

میلر گفت:" من مطمعأ هستم که ما توانایی‌های درست را برای رسیدن به هدف‌های مان داریم، تا ماموریت آموزش مشوره دهی و کمک را در سراسر این کشور ادامه بدهیم."

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی گفت:" ما در خط نخست جنگ با هراس‌افگنی جهانی قرار داریم، این جنگ را برای مصوون ساختن افغانستان و جهان در برابر هراس‌افگنی به پیش میبریم."

مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت امور داخله گفت:" تعداد از آنان تاثیر بر ظرفیت نمی‌تواند داشته باشد، سعی و تلاش هم همین است که در ظرفیت‌ها و مبارزه با تروریزم تغیر نیاید و در این مورد کدام حرف خاص نیست."

همزمان با سفر مارک اسپر، هیآت هشت نفری به رهبری رییس مجلس نماینده‌گان امریکا نیز از کابل دیدار کرد. او در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی هرچند تعهد سپرد که واشنگتن نمی‌گذارد که افغانستان به پناه گاۀ امن هراس‌افگنان مبدل شود، اما خواستار مبارزه با فساد اداری وایجاد شفافیت درنتایج انتخابات نیز شد.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه گفت:"خانم پلوسی و هیات همرای شان اطمینان دادن که کانکرس در یک حرکت فرا حزبی از قضایای مربوط به افغانستان حمایت می‌کنند و در کنار افغانستان باقی خواهد ماند."

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در حالی از کاهش در حدود دو هزار نظامی خارجی در افغانستان سخن میزند که نیویارک تایمز به نقل از شماری از منابع امریکایی گزارش داده است که ممکن است شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از دوازده هزار به هشت هزار وشش صد تن کاهش یابد.

هم‌رسانی کنید