تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکنون بخشی از فعالیت‌های صلیب‌سرخ در افغانستان متوقف استند

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان، می‌گوید که تاکنون بخشی از فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف استند.

مسؤولان کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ در افغانستان، می‌گویند که آنان انتظار دارد تا فعالیت‌های شان به‌زودی از سر گرفته شوند.

این نهاد در ماه حمل امسال، در اعلامیه‌یی اعلام کرد که بدلیل تهدید گروۀ طالبان، تمامی فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرده‌است. اما مدتی بعد، بخشی از فعالیت‌هایش را از سر گرفت.

کریستوف گروند، معاون کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ در افغانستان، می‌گوید که انتقال زخمیان از میدان‌های نبرد به شهرها و زمینه‌سازی برای تأمین ارتباط خانواده‌های زندانیان با زندان بخش‌هایی از فعالیت‌های متوقف شدۀ این نهاد در افغانستان استند.

او در این باره افزود: «ما بسیار نگران استیم چون سطح آسیب‌پذیری غیرنظامیان بسیار بالا است. سطح این‌گونه آسیب‌ها به کارمندان خدمات بشردوستانه و خدمات بهداشتی در سال ۲۰۱۹ بسیار بالا بوده‌است و این برای ما بسیار نگران کننده‌است.»

معاون کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ، می‌گوید که با وجود تلاش‌های صلح، هنوز هم غیرنظامیان بهای جنگ‌ها را می‌پردازند: «ما نه تنها از آسیبی که غیرنظامیان می‌بینند نگران استیم بل با وجود تلاش‌ها برای تأمین صلح غیرنظامیان هنوز هم بهای این جنگ را می‌پردازند، به ویژه زمانی که کارمندان مددرسان و بهداشتی آماج  قرار می‌گیرند.»

 اما، یکی از سخن‌گویان گروۀ طالبان، می‌گوید که کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ، این موضوع را باید از راه گفت‌وگو با دفتر سیاسی این گروه مطرح بسازد.

تاکنون بخشی از فعالیت‌های صلیب‌سرخ در افغانستان متوقف استند

در ماه حمل، طالبان از کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ خواستند که فعالیت‌هایش را متوقف بسازد و اکنون چهارماه از متوقف بودن بخشی از فعالیت‌های این کمیته می‌گذرد.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان، می‌گوید که تاکنون بخشی از فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف استند.

مسؤولان کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ در افغانستان، می‌گویند که آنان انتظار دارد تا فعالیت‌های شان به‌زودی از سر گرفته شوند.

این نهاد در ماه حمل امسال، در اعلامیه‌یی اعلام کرد که بدلیل تهدید گروۀ طالبان، تمامی فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرده‌است. اما مدتی بعد، بخشی از فعالیت‌هایش را از سر گرفت.

کریستوف گروند، معاون کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ در افغانستان، می‌گوید که انتقال زخمیان از میدان‌های نبرد به شهرها و زمینه‌سازی برای تأمین ارتباط خانواده‌های زندانیان با زندان بخش‌هایی از فعالیت‌های متوقف شدۀ این نهاد در افغانستان استند.

او در این باره افزود: «ما بسیار نگران استیم چون سطح آسیب‌پذیری غیرنظامیان بسیار بالا است. سطح این‌گونه آسیب‌ها به کارمندان خدمات بشردوستانه و خدمات بهداشتی در سال ۲۰۱۹ بسیار بالا بوده‌است و این برای ما بسیار نگران کننده‌است.»

معاون کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ، می‌گوید که با وجود تلاش‌های صلح، هنوز هم غیرنظامیان بهای جنگ‌ها را می‌پردازند: «ما نه تنها از آسیبی که غیرنظامیان می‌بینند نگران استیم بل با وجود تلاش‌ها برای تأمین صلح غیرنظامیان هنوز هم بهای این جنگ را می‌پردازند، به ویژه زمانی که کارمندان مددرسان و بهداشتی آماج  قرار می‌گیرند.»

 اما، یکی از سخن‌گویان گروۀ طالبان، می‌گوید که کمیتۀ جهانی صلیب‌سرخ، این موضوع را باید از راه گفت‌وگو با دفتر سیاسی این گروه مطرح بسازد.

هم‌رسانی کنید