تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید ستادهای انتخاباتی بر تأمین شفافیت نتایج انتخابات

گروه‌های فنی ستاد‌های انتخاباتی شماری از  نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که با شیوه‌های ویژه‌یی که خود این دسته‌ها برای گردآوری نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده اند، جلو دست برد و مهندسی نتایج این انتخابات گرفته خواهد شد.

گروه‌های فنی ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هشدار می دهند که هرگاه نتایج این انتخابات مهندسی شود ، این ستادها آنرا فاش خواهند ساخت.

مسؤول فنی ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل با بی اعتمادی به شرکت درملوگ که دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم ساخته است می گوید که یک گروه فنی این ستاد برای گرد آوری نتایج آرای انتخابات و جدا سازی آرای سفید و سیاه می کوشد.

مطیع الله ابراهیم زی، مسؤول فنی  ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل گفت:«کمپنی درملوگ با وصف انکه پول گزافی گرفته متاسفانه کارکردش تا این لحظه قابل قبول ما نیست این کمپنی ناکام است و این کمپنی باید جابگو باشد و کسانی که با اینان قرار داد کرده اند باشند.»

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که بیش از ۲۳ هزار برگه نتایج آرای انتخاباتی ریاست‌جمهوری را در یک حسابی که خود شان ایجاد کرده اند وارد ساخته اند و دریافته اند که در حدود ۶۰۰ هزار رای بایومتریک ناشده وجود دارد.

نوررحمان اخلاقی  مسوول فنی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:«ما فعلن فقط ریزل شیت را میبینیم و ریزل شیت دیجیتلی را میبینیم،در مورد رای دهنده معلومات نمیدهد معلومات رای دهنده در این نیست، فقط تعداد آرای هر نامزد را جداگانه میدهد و به مااین را می گوید که چه تعدادی از افرادی که در ریزل شیت نوشته شده بایومتریک شدند.»

کلپ- احسان اسلمی  عضو گروه فنی ستاد انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت:«سیستمی را که ما خود مان اسجاد کرده ایم در ان کار می کنیم و از ان نظارت می کنیم، آرای که در ان سیستم دانلود می شود ما در سیستم خود مان می اندازیم اتومات انرا جمع می کند و نشان میدهد که چقدر رای در سیستم امده و چقدر مانده و از تمام رای که اپلود شده  یک اعشاریه پنج تا یک اعشاریه شش میلیون رای بایومتریکی وجود دارد.»

بخش فنی ستاد انتخاباتی اشرف غنی با ان که از گرد آوری برگه های نتایج آرا از محل های رای دهی سخن می زند می‌گوید که جدا سازی آرای بایومتریک شده و بایومتریک ناشده باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود.

اجمل هودمن، مسوول فنی ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفت:«بایومتریک و غیر بایومتریک یک پروسه تخنیکی است که انرا کمیسیون مستقل انتخابات با کمپنی که همکار شان است  بهتر است که انان بررسی کنند و به کمیسیون معلومات بدهند.»

ازسوی دیگر پس از آن که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خاموشی سازمان ملل متحد را در باره آرای بایومتریک شده پرسش برانگیز دانستند یونما در تویتی اعلام کرد که این نهاد ازفیصله کمیسیون های انتخاباتی که  تنها آرای ثبت شده دردستگاه‌های شناخت بایومتریک حساب خواهد کرد، پشتیبانی می کند.

تاکید ستادهای انتخاباتی بر تأمین شفافیت نتایج انتخابات

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که بیش از ۲۳ هزار برگه نتایج آرای انتخاباتی ریاست‌جمهوری را در یک حسابی که خود شان ایجاد کرده اند وارد ساخته اند و دریافته اند که در حدود ۶۰۰ هزار رای بایومتریک ناشده وجود دارد.

Thumbnail

گروه‌های فنی ستاد‌های انتخاباتی شماری از  نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که با شیوه‌های ویژه‌یی که خود این دسته‌ها برای گردآوری نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده اند، جلو دست برد و مهندسی نتایج این انتخابات گرفته خواهد شد.

گروه‌های فنی ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هشدار می دهند که هرگاه نتایج این انتخابات مهندسی شود ، این ستادها آنرا فاش خواهند ساخت.

مسؤول فنی ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل با بی اعتمادی به شرکت درملوگ که دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم ساخته است می گوید که یک گروه فنی این ستاد برای گرد آوری نتایج آرای انتخابات و جدا سازی آرای سفید و سیاه می کوشد.

مطیع الله ابراهیم زی، مسؤول فنی  ستاد انتخاباتی رحمت الله نبیل گفت:«کمپنی درملوگ با وصف انکه پول گزافی گرفته متاسفانه کارکردش تا این لحظه قابل قبول ما نیست این کمپنی ناکام است و این کمپنی باید جابگو باشد و کسانی که با اینان قرار داد کرده اند باشند.»

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که بیش از ۲۳ هزار برگه نتایج آرای انتخاباتی ریاست‌جمهوری را در یک حسابی که خود شان ایجاد کرده اند وارد ساخته اند و دریافته اند که در حدود ۶۰۰ هزار رای بایومتریک ناشده وجود دارد.

نوررحمان اخلاقی  مسوول فنی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:«ما فعلن فقط ریزل شیت را میبینیم و ریزل شیت دیجیتلی را میبینیم،در مورد رای دهنده معلومات نمیدهد معلومات رای دهنده در این نیست، فقط تعداد آرای هر نامزد را جداگانه میدهد و به مااین را می گوید که چه تعدادی از افرادی که در ریزل شیت نوشته شده بایومتریک شدند.»

کلپ- احسان اسلمی  عضو گروه فنی ستاد انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت:«سیستمی را که ما خود مان اسجاد کرده ایم در ان کار می کنیم و از ان نظارت می کنیم، آرای که در ان سیستم دانلود می شود ما در سیستم خود مان می اندازیم اتومات انرا جمع می کند و نشان میدهد که چقدر رای در سیستم امده و چقدر مانده و از تمام رای که اپلود شده  یک اعشاریه پنج تا یک اعشاریه شش میلیون رای بایومتریکی وجود دارد.»

بخش فنی ستاد انتخاباتی اشرف غنی با ان که از گرد آوری برگه های نتایج آرا از محل های رای دهی سخن می زند می‌گوید که جدا سازی آرای بایومتریک شده و بایومتریک ناشده باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود.

اجمل هودمن، مسوول فنی ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفت:«بایومتریک و غیر بایومتریک یک پروسه تخنیکی است که انرا کمیسیون مستقل انتخابات با کمپنی که همکار شان است  بهتر است که انان بررسی کنند و به کمیسیون معلومات بدهند.»

ازسوی دیگر پس از آن که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خاموشی سازمان ملل متحد را در باره آرای بایومتریک شده پرسش برانگیز دانستند یونما در تویتی اعلام کرد که این نهاد ازفیصله کمیسیون های انتخاباتی که  تنها آرای ثبت شده دردستگاه‌های شناخت بایومتریک حساب خواهد کرد، پشتیبانی می کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره