Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاخ سفید: روند انتقال قدرت به والی جدید بلخ «مسالمت آمیز» باشد

کاخ سفید در یک خبرنامۀیی از رهبران افغانستان خواسته که تنش‌ها در بارۀ چگونگی انتقال قدرت به والی جدید بلخ را به‌زودی و به‌گونۀ صلح‌آمیز حل نمایند.

در این خبرنامه به‌گونۀ روشنی تأکید شده‌است که «هیچ‌جایی برای خشونت برای حل این موضوع وجود ندارد و طرفین ذیدخل در این رویداد، نه‌باید با به تعویق‌انداختن این‌کار، منافع‌شان را مقدم‌تر از منافع افغانستان قرار دهند.»

کاخ سفید می‌افزاید: «به باور ایالات متحده این منازعه طوری باید حل و فصل شود که به شهروندان افغانستان اطمینان بدهد که گزینش والی جدید سبب تقویت امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی در انجام مسؤولیت‌هایش در برابر مردم می‌شود.»

این در حالی است که روز گذشته، عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی برکنارشدۀ بلخ از سوی رییس‌جمهور، در همایشی در شهر مزارشریف جامعۀ جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد را به خاموشی در برابر بی‌عدالتی‌ها، فساد و استبداد در افغانستان متهم ساخت و گفت که اگر جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد این خاموشی را نشکند، هزاران تن را به جاده‌ها خواهد کشانید.

رییس جمهور غنی، در حدود یک ماه پیش، استعفانامۀ پیشنهادی آقای نور از ولایت بلخ را امضا کرد.

از آن زمان تاکنون، آقای نور اما در برابر این تصمیم ایستاده گی کرده و بر مانده در بلخ تأکید دارد. اخیرأ او هشدار داده‌است که اگر حکومت با جمعیت اسلامی هرچه زودتر به یک نتیجه نرسد، شیوه‌های سخت‌تری را در پیش خواهد گرفت. این در شرایطی است که نماینده گان ارگ و جمعیت اسلامی - که آقای نور رییس اجراییه آن است - سرگرم مذاکرات استند.

کاخ سفید: روند انتقال قدرت به والی جدید بلخ «مسالمت آمیز» باشد

در خبرنامۀ کاخ سفید آمده‌است که منازعه میان غنی و عطا باید طوری حل‌وفصل شود که به شهروندان کشور اطمینان بدهد گزینش والی جدید سبب توانمندی حکومت می‌شود.

Thumbnail

کاخ سفید در یک خبرنامۀیی از رهبران افغانستان خواسته که تنش‌ها در بارۀ چگونگی انتقال قدرت به والی جدید بلخ را به‌زودی و به‌گونۀ صلح‌آمیز حل نمایند.

در این خبرنامه به‌گونۀ روشنی تأکید شده‌است که «هیچ‌جایی برای خشونت برای حل این موضوع وجود ندارد و طرفین ذیدخل در این رویداد، نه‌باید با به تعویق‌انداختن این‌کار، منافع‌شان را مقدم‌تر از منافع افغانستان قرار دهند.»

کاخ سفید می‌افزاید: «به باور ایالات متحده این منازعه طوری باید حل و فصل شود که به شهروندان افغانستان اطمینان بدهد که گزینش والی جدید سبب تقویت امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی در انجام مسؤولیت‌هایش در برابر مردم می‌شود.»

این در حالی است که روز گذشته، عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی برکنارشدۀ بلخ از سوی رییس‌جمهور، در همایشی در شهر مزارشریف جامعۀ جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد را به خاموشی در برابر بی‌عدالتی‌ها، فساد و استبداد در افغانستان متهم ساخت و گفت که اگر جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد این خاموشی را نشکند، هزاران تن را به جاده‌ها خواهد کشانید.

رییس جمهور غنی، در حدود یک ماه پیش، استعفانامۀ پیشنهادی آقای نور از ولایت بلخ را امضا کرد.

از آن زمان تاکنون، آقای نور اما در برابر این تصمیم ایستاده گی کرده و بر مانده در بلخ تأکید دارد. اخیرأ او هشدار داده‌است که اگر حکومت با جمعیت اسلامی هرچه زودتر به یک نتیجه نرسد، شیوه‌های سخت‌تری را در پیش خواهد گرفت. این در شرایطی است که نماینده گان ارگ و جمعیت اسلامی - که آقای نور رییس اجراییه آن است - سرگرم مذاکرات استند.

هم‌رسانی کنید