Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید یوناما بر مجازات عاملان حمله بر مسجد جوادیه در هرات

 معاون فرستاده ویژه سازمان ملل درکشور، از تلاش‎های پزشکان و کارمندان شفاخانه حوزه یی هرات، در کار رسیده گی به زخمیان حملۀ انتحاری سه شنبه شب در مسجد جوادیه این ولایت ستایش می کند.

 توبی لنزر که به هرات رفته است می‎گوید که سازمان ملل بخش عاجل این شفاخانه را با کمک‎های بشر دوستانه اش توسعه خواهد داد.

  تونی لنزر، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل درافغانستان می‎گوید: «چیزی که باید خیلی از آن یادآورشد این است که داکتران و کارمندان شفاخانه حوزه یی هرات، همه تلاش‎های شان را برای درمان زخمیان انجام دادند، تلاش‎های این داکتران قابل ستایش است و ارائۀ خدمت از سوی افغان‎ها برای افغان‎ها همان چیزی است که جامعه جهانی انتظارش را دارد.»

 از سویی هم، وی حمله بر نمازگزاران در هرات  را نکوهش می‏کند و خواهان مجازات عاملان این رویداد است.

 تونی لنزر اظهار داشت: «این روی‎داد بسیار نگران کننده وغیرقابل باوراست، دفترسازمان ملل در کابل این حمله را نکوهش می‎کند و خواهان مجازات عاملان این رویداد است.»

 این مقام سازمان ملل در کابل، سی و پنج هزاردالر را نیز برای توسعۀ بخش عاجل شفاخانه حوزه یی هرات اهدا کرد.

درهمین حال محمد اسماعیل خان، وزیر پشین انرژی و آب می‏گوید که حکومت باید پاسخ خانواده‎های قربانیان این رویداد را بدهد.

وی می افزاید: «چرا میتانه که دو نفر از فاصله های بسیار دور تا داخل شهر هرات بیایه و حادثه بزرگ به وجود بیاره، طبیعتا عده کسای بودند که به اینها رهنمایی و همکاری کردند. این است که مردم خوده شریک در تامین امنیت با حکومت نمیدانه. »

 پس ازروی‎داد خونین سه شنبه شب در مسجد جوادیه در شهرهرات ده‏ها کشته و زخمی این روی‏داد یک باره به شفاخانه حوزه یی هرات برده شدند، مسؤولان این شفاخانه، همه پزشکان و کارمندان شان را برای درمان این زخمیان فراخواندند؛

تنها در یک شب، پزشکان این شفاخانه بیش از سی عملیات جراحی را برای درمان این زخمیان انجام دادند.

 داکترعارف شهرام، آمرشفاخانه حوزه یی هرات در این باره می‎گوید: « نظر به ضرورت واقعات .......واقعات آن در موقع خدمات ابتدائیه و تخصصی در بخش های مختلف صورت گرفت. »
 کمیسیون مستقل حقوق بشر با پخش خبرنامه یی حمله‎های انتحاری در مسجد جوادیه شهر هرات را نکوهش نموده  و این حمله را برابر باجنایت جنگی خوانده است.

تاکید یوناما بر مجازات عاملان حمله بر مسجد جوادیه در هرات

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان که برای دیدار از زخمیان حمله سه شنبه شب به شفاخانه حوزه یی هرات رفته است، از تلاش پزشکان این شفاخانه برای درمان زخمیان این روی‎داد ستایش می‎کند.

Thumbnail

 معاون فرستاده ویژه سازمان ملل درکشور، از تلاش‎های پزشکان و کارمندان شفاخانه حوزه یی هرات، در کار رسیده گی به زخمیان حملۀ انتحاری سه شنبه شب در مسجد جوادیه این ولایت ستایش می کند.

 توبی لنزر که به هرات رفته است می‎گوید که سازمان ملل بخش عاجل این شفاخانه را با کمک‎های بشر دوستانه اش توسعه خواهد داد.

  تونی لنزر، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل درافغانستان می‎گوید: «چیزی که باید خیلی از آن یادآورشد این است که داکتران و کارمندان شفاخانه حوزه یی هرات، همه تلاش‎های شان را برای درمان زخمیان انجام دادند، تلاش‎های این داکتران قابل ستایش است و ارائۀ خدمت از سوی افغان‎ها برای افغان‎ها همان چیزی است که جامعه جهانی انتظارش را دارد.»

 از سویی هم، وی حمله بر نمازگزاران در هرات  را نکوهش می‏کند و خواهان مجازات عاملان این رویداد است.

 تونی لنزر اظهار داشت: «این روی‎داد بسیار نگران کننده وغیرقابل باوراست، دفترسازمان ملل در کابل این حمله را نکوهش می‎کند و خواهان مجازات عاملان این رویداد است.»

 این مقام سازمان ملل در کابل، سی و پنج هزاردالر را نیز برای توسعۀ بخش عاجل شفاخانه حوزه یی هرات اهدا کرد.

درهمین حال محمد اسماعیل خان، وزیر پشین انرژی و آب می‏گوید که حکومت باید پاسخ خانواده‎های قربانیان این رویداد را بدهد.

وی می افزاید: «چرا میتانه که دو نفر از فاصله های بسیار دور تا داخل شهر هرات بیایه و حادثه بزرگ به وجود بیاره، طبیعتا عده کسای بودند که به اینها رهنمایی و همکاری کردند. این است که مردم خوده شریک در تامین امنیت با حکومت نمیدانه. »

 پس ازروی‎داد خونین سه شنبه شب در مسجد جوادیه در شهرهرات ده‏ها کشته و زخمی این روی‏داد یک باره به شفاخانه حوزه یی هرات برده شدند، مسؤولان این شفاخانه، همه پزشکان و کارمندان شان را برای درمان این زخمیان فراخواندند؛

تنها در یک شب، پزشکان این شفاخانه بیش از سی عملیات جراحی را برای درمان این زخمیان انجام دادند.

 داکترعارف شهرام، آمرشفاخانه حوزه یی هرات در این باره می‎گوید: « نظر به ضرورت واقعات .......واقعات آن در موقع خدمات ابتدائیه و تخصصی در بخش های مختلف صورت گرفت. »
 کمیسیون مستقل حقوق بشر با پخش خبرنامه یی حمله‎های انتحاری در مسجد جوادیه شهر هرات را نکوهش نموده  و این حمله را برابر باجنایت جنگی خوانده است.

هم‌رسانی کنید