تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تحریم نشست‎های مشورتی رییس جمهور ازسوی برخی احزاب سیاسی

شماری از احزاب و جریان‎های سیاسی به شمول شورای حراست و ثبات افغانستان، می‎گویند که آنان نشست‎های مشورتی را که پیش ازین با رییس‎جمهور می‎گرفتند، اکنون تحریم کرده‌اند.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات دلیل این کار را «مرموز» و «بی معنا» بودن این نشست‎ها می‎گوید.

آقای ترشتوال روزشنبه (۲۳ ثور) در گفت‎وگو با طلوع‏ نیوز دراین باره گفت: «در نشست‎هایی که جنبۀ تبلیغاتی داشتند و نمادین و فاقد متحوا بودند، اعضای رهبری شورای حراست و ثبات از اشتراک در این نشست ‏ها اجتناب کردند.»

این روزها انتقادها از رهبری حکومت، بار دیگر اوج گرفته‎اند و فاصله‎ی احزاب سیاسی و رهبران جهادی با حکومت بیشتر شده‎است.

جبهه ملی نوین نیز که دیگر در نشست‎های مشورتی با رییس‎جمهور شرکت نمی‏ کند، می گوید که رییس جمهور راستکار نیست و نشست‎های مشورتی را تنها برای گزارش دهی برگزار می کند و به مشوره‎های احزاب سیاسی گوش نمی دهد.

انوارالحق احدی، رهبر این جبهه افزود: «ما فوق‎العاده ناراض استیم از این حکومت. فکر می‎کنم که این وظیفه‎ی وجدانی حکومت است که استعفاء بدهد و بگذارد که یک حکومت نو بیاید.»

شمار دیگری از سیاست گران در کشور، رییس جمهور را یک آدم خودکامه و انحصارگرا می دانند.

فتانه اسحاق گیلانی، مسوول اجتماع زنان افغانستان می‏گوید: «رییس‎جمهور خود را یک آدم دیکتاتور ساخته‎است و آدمی‎است که تمام قدرت را به دست خود گرفته است؛ خود را به دامن غرب انداخته‎است و هیچ برنامه‏ ای برای منافع ملی، برای ختم جنگ و تأمین امنیت افغانستان ندارد. نه تنها رهبران جهادی را ناراحت ساخته، بل تمام مردم افغانستان را ناراحت ساخته است.»

ریاست‏ جمهوری در پاسخ به این همه نگرانی‎ها اما می‎گوید که احزاب سیاسی باید دلایل ناخشودی‎هایشان را مشخص سازند. دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید دارد که در موارد که رییس‏ جمهور از احزاب سیاسی و دیگر شخصیت‎ها مشوره گرفته، برمبنای آن تصمیم نیز گرفته‎است.

این نگرانی‎ها در حالی ابراز می‎شوند که تا دو سال دیگر عمر حکومت وحدت ملی به پایان می‎رسد. اما تاکنون انتخابات شورای ملی برگزار نشده‎است و از برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز خبری نیست.

افغانستان

تحریم نشست‎های مشورتی رییس جمهور ازسوی برخی احزاب سیاسی

برخی از احزاب و جریان‎های سیاسی در کشور، بدلیل آنچه که نشست‎های مشورتی رییس‎جمهور را بی محتوا می‎خوانند، آن را تحریم کرده‎اند.

Thumbnail

شماری از احزاب و جریان‎های سیاسی به شمول شورای حراست و ثبات افغانستان، می‎گویند که آنان نشست‎های مشورتی را که پیش ازین با رییس‎جمهور می‎گرفتند، اکنون تحریم کرده‌اند.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات دلیل این کار را «مرموز» و «بی معنا» بودن این نشست‎ها می‎گوید.

آقای ترشتوال روزشنبه (۲۳ ثور) در گفت‎وگو با طلوع‏ نیوز دراین باره گفت: «در نشست‎هایی که جنبۀ تبلیغاتی داشتند و نمادین و فاقد متحوا بودند، اعضای رهبری شورای حراست و ثبات از اشتراک در این نشست ‏ها اجتناب کردند.»

این روزها انتقادها از رهبری حکومت، بار دیگر اوج گرفته‎اند و فاصله‎ی احزاب سیاسی و رهبران جهادی با حکومت بیشتر شده‎است.

جبهه ملی نوین نیز که دیگر در نشست‎های مشورتی با رییس‎جمهور شرکت نمی‏ کند، می گوید که رییس جمهور راستکار نیست و نشست‎های مشورتی را تنها برای گزارش دهی برگزار می کند و به مشوره‎های احزاب سیاسی گوش نمی دهد.

انوارالحق احدی، رهبر این جبهه افزود: «ما فوق‎العاده ناراض استیم از این حکومت. فکر می‎کنم که این وظیفه‎ی وجدانی حکومت است که استعفاء بدهد و بگذارد که یک حکومت نو بیاید.»

شمار دیگری از سیاست گران در کشور، رییس جمهور را یک آدم خودکامه و انحصارگرا می دانند.

فتانه اسحاق گیلانی، مسوول اجتماع زنان افغانستان می‏گوید: «رییس‎جمهور خود را یک آدم دیکتاتور ساخته‎است و آدمی‎است که تمام قدرت را به دست خود گرفته است؛ خود را به دامن غرب انداخته‎است و هیچ برنامه‏ ای برای منافع ملی، برای ختم جنگ و تأمین امنیت افغانستان ندارد. نه تنها رهبران جهادی را ناراحت ساخته، بل تمام مردم افغانستان را ناراحت ساخته است.»

ریاست‏ جمهوری در پاسخ به این همه نگرانی‎ها اما می‎گوید که احزاب سیاسی باید دلایل ناخشودی‎هایشان را مشخص سازند. دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید دارد که در موارد که رییس‏ جمهور از احزاب سیاسی و دیگر شخصیت‎ها مشوره گرفته، برمبنای آن تصمیم نیز گرفته‎است.

این نگرانی‎ها در حالی ابراز می‎شوند که تا دو سال دیگر عمر حکومت وحدت ملی به پایان می‎رسد. اما تاکنون انتخابات شورای ملی برگزار نشده‎است و از برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز خبری نیست.

هم‌رسانی کنید