تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ: اتفاقات مثبت زیادی در افغانستان در شرف وقوع استند

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که در این اواخیر واشتگتن گام‌های بزرگی در افغانستان برداشته است و چیزهای بسیاری در افغانستان در حال اتفاق افتادن استند که بسیار مثبت خواهند بود.

آقای ترمپ درازترین و پر هزینه‌ترین جنگ تاریخ امریکا را جنگ پایان ناپذیر، تاسف‌بار و مسخره می‌گوید، اما به گونه‌یی به گفت‌وگوهای صلح افغانستان اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که چیزهای زیادی در افغانستان در حال اتفاق افتادن استند.

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، گفت: «من فکر می‌کنم که در این اواخر گام‌های بزرگ زیادی را در افغانستان برداشته‌ایم، ما این جنگ را جنگ پایان ناپذیر خطاب می‌کنیم، نزده سال، این تاسف است، این مسخره است، اما ما گام‌های بزرگی را برداشته‌ایم، چیزهای زیادی در حال اتفاق افتادن استند که بسیار مثبت استند و ما خواهیم دید که این همه به چی نتیجه‌یی خواهند انجامید.»

در همین حال دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد و باید بر میز گفت‌وگو بنشینند و به یک راه حل سیاسی توافق کنند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت: «پشتیبانی را که هم‌پیمانان ناتو و ایالا ت متحده به نیروهای افغانستان فراهم می‌سازند، یک پیام روشن را به طالبان می‌فرستد اینکه آنان نمی‌توانند در میدان جنگ پیروز شوند. پس آنان باید بر میز گفت‌وگو بنشینند و به یک راه حل سیاسی توافق نمایند.»

در همین حال حکومت افغانستان برنامه امنیتی‌اش برای سال روان هجری خورشیدی را تصویب کرد و می‌گوید که بر بنیاد این برنامه هراس‌افگنان سرکوب خواهند شد.

قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «وزارت دفاع ملی در راستای تطبیق پلان مذکور آماده‌گی کامل خود را اعلام می‌کند.»

طارق آرین، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، گفت: «تمامی اهداف شوم دشمن از سوی نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی مان دفع خواهند شد.»

نظامیان پیشین اعلام برنامه امنیتی حکومت را اعلام جنگ می‌‍دانند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «صلح بعد از جنگ می‌شود، یعنی از طریق زور می‌شود. صلح هیچگاهی از طریق رضا نشده، از طریق زور می‌شه، هر طرفی که در جنگ دست بالا داشت شرایط او قبول می‌شود.»

در این میان طالبان اعلام برنامه امنیتی حکومت را نمایشی می‌دانند و می‌گویند عملیات بهاری این گروه به زودی اعلام خواهد شد.

ترمپ: اتفاقات مثبت زیادی در افغانستان در شرف وقوع استند

ترمپ جنگ افغانستان را تأسف‌بار و مسخره می‌گوید اما تأکید می‌‌ورزد که گام‌های بزرگی در افغانستان برداشته شده‌اند و چیزهای مثبت زیادی در حال اتفاق افتادن استند.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که در این اواخیر واشتگتن گام‌های بزرگی در افغانستان برداشته است و چیزهای بسیاری در افغانستان در حال اتفاق افتادن استند که بسیار مثبت خواهند بود.

آقای ترمپ درازترین و پر هزینه‌ترین جنگ تاریخ امریکا را جنگ پایان ناپذیر، تاسف‌بار و مسخره می‌گوید، اما به گونه‌یی به گفت‌وگوهای صلح افغانستان اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که چیزهای زیادی در افغانستان در حال اتفاق افتادن استند.

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، گفت: «من فکر می‌کنم که در این اواخر گام‌های بزرگ زیادی را در افغانستان برداشته‌ایم، ما این جنگ را جنگ پایان ناپذیر خطاب می‌کنیم، نزده سال، این تاسف است، این مسخره است، اما ما گام‌های بزرگی را برداشته‌ایم، چیزهای زیادی در حال اتفاق افتادن استند که بسیار مثبت استند و ما خواهیم دید که این همه به چی نتیجه‌یی خواهند انجامید.»

در همین حال دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد و باید بر میز گفت‌وگو بنشینند و به یک راه حل سیاسی توافق کنند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت: «پشتیبانی را که هم‌پیمانان ناتو و ایالا ت متحده به نیروهای افغانستان فراهم می‌سازند، یک پیام روشن را به طالبان می‌فرستد اینکه آنان نمی‌توانند در میدان جنگ پیروز شوند. پس آنان باید بر میز گفت‌وگو بنشینند و به یک راه حل سیاسی توافق نمایند.»

در همین حال حکومت افغانستان برنامه امنیتی‌اش برای سال روان هجری خورشیدی را تصویب کرد و می‌گوید که بر بنیاد این برنامه هراس‌افگنان سرکوب خواهند شد.

قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «وزارت دفاع ملی در راستای تطبیق پلان مذکور آماده‌گی کامل خود را اعلام می‌کند.»

طارق آرین، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، گفت: «تمامی اهداف شوم دشمن از سوی نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی مان دفع خواهند شد.»

نظامیان پیشین اعلام برنامه امنیتی حکومت را اعلام جنگ می‌‍دانند.

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «صلح بعد از جنگ می‌شود، یعنی از طریق زور می‌شود. صلح هیچگاهی از طریق رضا نشده، از طریق زور می‌شه، هر طرفی که در جنگ دست بالا داشت شرایط او قبول می‌شود.»

در این میان طالبان اعلام برنامه امنیتی حکومت را نمایشی می‌دانند و می‌گویند عملیات بهاری این گروه به زودی اعلام خواهد شد.

هم‌رسانی کنید