Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ: امریکا طالبان را نسبت به هر زمان سخت‌تر ضربه خواهد زد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در تازه ترین سخنانش گفته‌است که "ما طالبان را نسبت به هر زمان دیگر، سخت‌تر ضربه خواهیم زد."

او که در هژده‌همین سالروز حملۀ گروۀ القاعده بر برج‌های تجارتی در امریکا سخن می زد گفت: "اگر به هردلیلی، آن‌ها [تروریستان] به کشور ما پس بیایند، ما آن‌ها را به هرجایی که بروند تعقیب خواهیم کرد و از قدرت مان استفاده خواهیم کرد؛ به‌شیوه‌یی که امریکا هرگز پیش از این استفاده نکرده‌است. من حتا دربارۀ استفاده از بم اتم صحبت نمی‌کنم."

او افزود: "چیزی که در انتظار آن‌ها [تروریستان] خواهد بود، هیچ زمانی آن را نخواهد دیده باشند. هیچ دشمنی بر روی زمین نمی‌تواند با قدرت، مهارت و توانایی قاطع نیروهای مسلح امریکا مطابقت داشته باشد."

این سخنان ترمپ در حالی مطرح می‌شود که او چند روز پیش، در پی جان باختن یک سرباز امریکا در حملۀ طالبان در کابل، گفت‌وگوها با طالبان را متوقف کرد.

از سوی دیگر، روسیه، چین و آلمان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان استند.

نماینده‎گان همیشه‎گی این کشورها در سازمان ملل متحد، راه حل سیاسی را یگانه راه برای پایان جنگ در افغانستان می‌دانند.

از این میان، نماینده همیشه‌گی روسیه انتظار دارد تا تعلیق در مذاکرات امریکا با طالبان با تأخیر دراز مدت روبه رو نشود.

درهمین حال، سازمان ملل متحد برآغاز هرچه زودتر مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان وطالبان تأ کرد.

امریکا، هم‌اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که سرگرم آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان استند.

این کشور، پس از حمله بر افغانستان در سال ۲۰۰۱ در حدود ۱۰۰ هزار نیرو به افغانستان فرستاده بود.

ترمپ: امریکا طالبان را نسبت به هر زمان سخت‌تر ضربه خواهد زد

ترمپ در تازه ترین سخنانش یک بار دیگر به طالبان هشدار داد که سخت‌تر از پیش، آماج قرار خواهند گرفت.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در تازه ترین سخنانش گفته‌است که "ما طالبان را نسبت به هر زمان دیگر، سخت‌تر ضربه خواهیم زد."

او که در هژده‌همین سالروز حملۀ گروۀ القاعده بر برج‌های تجارتی در امریکا سخن می زد گفت: "اگر به هردلیلی، آن‌ها [تروریستان] به کشور ما پس بیایند، ما آن‌ها را به هرجایی که بروند تعقیب خواهیم کرد و از قدرت مان استفاده خواهیم کرد؛ به‌شیوه‌یی که امریکا هرگز پیش از این استفاده نکرده‌است. من حتا دربارۀ استفاده از بم اتم صحبت نمی‌کنم."

او افزود: "چیزی که در انتظار آن‌ها [تروریستان] خواهد بود، هیچ زمانی آن را نخواهد دیده باشند. هیچ دشمنی بر روی زمین نمی‌تواند با قدرت، مهارت و توانایی قاطع نیروهای مسلح امریکا مطابقت داشته باشد."

این سخنان ترمپ در حالی مطرح می‌شود که او چند روز پیش، در پی جان باختن یک سرباز امریکا در حملۀ طالبان در کابل، گفت‌وگوها با طالبان را متوقف کرد.

از سوی دیگر، روسیه، چین و آلمان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان استند.

نماینده‎گان همیشه‎گی این کشورها در سازمان ملل متحد، راه حل سیاسی را یگانه راه برای پایان جنگ در افغانستان می‌دانند.

از این میان، نماینده همیشه‌گی روسیه انتظار دارد تا تعلیق در مذاکرات امریکا با طالبان با تأخیر دراز مدت روبه رو نشود.

درهمین حال، سازمان ملل متحد برآغاز هرچه زودتر مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان وطالبان تأ کرد.

امریکا، هم‌اکنون در حدود چهارده هزار سرباز در افغانستان دارد که سرگرم آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان استند.

این کشور، پس از حمله بر افغانستان در سال ۲۰۰۱ در حدود ۱۰۰ هزار نیرو به افغانستان فرستاده بود.

هم‌رسانی کنید