تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ: جنگ‌های بی‌پایان باید پایان یابند

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا ناوقت شنبه (۲۰میزان) یک باردیگر از آن چه که پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان می‌گوید، خبرداده‌است.

آقای ترمپ در یک تویت تازه گفته‌است: «جنگ‌های بی‌پایان باید پایان یابند.»

این گفته‌های او در حالی ابراز می‌شوند که امریکا نزدیک به دو دهه می‌شود مصروف نبرد در افغانستان است.

این جنگ، طولانی ترین نبرد در تاریخ امریکا شناخته می‌شود.

هرچند ترمپ بر پایان جنگ‌های بی‌پایان تأکید می‌ورزد، اما او گفتگوهای صلح فرستاده ویژه‌اش را با طالبان را از بهر آن چه که بی‌میلی طالبان برای کاهش خشونت‌ها گفت، بیش از یک ماه پیش متوقف کرد.

سه روز پیش نیز ترمپ در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که وقت آن رسیده‌است تا نیروهای امریکایی از افغانستان به خانه‌های شان برگردند: «قرار بود که ما برای یک مدت کوتاهی در افغانستان باشیم. اکنون نزدیک به نزده سال می‌شود که در آنجا استیم. وقت آن است که آن‌ها (سربازان مان) به خانه‌های شان برگردند.»

او هم‌چنان دربارۀ حضور سربازان امریکایی در سوریه نیز گفت که قرار نبود برای ده سال در این کشور بمانند: «قرار بود که سربازان مان در سوریه برای مدت ۳۰ روز بروند، اما ده سال است که آن‌جا حضور دارند.»

ترمپ: جنگ‌های بی‌پایان باید پایان یابند

امریکا نزدیک به دو دهه می‌شود که در افغانستان مصروف نبرد با هراس‌افگنی است.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا ناوقت شنبه (۲۰میزان) یک باردیگر از آن چه که پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان می‌گوید، خبرداده‌است.

آقای ترمپ در یک تویت تازه گفته‌است: «جنگ‌های بی‌پایان باید پایان یابند.»

این گفته‌های او در حالی ابراز می‌شوند که امریکا نزدیک به دو دهه می‌شود مصروف نبرد در افغانستان است.

این جنگ، طولانی ترین نبرد در تاریخ امریکا شناخته می‌شود.

هرچند ترمپ بر پایان جنگ‌های بی‌پایان تأکید می‌ورزد، اما او گفتگوهای صلح فرستاده ویژه‌اش را با طالبان را از بهر آن چه که بی‌میلی طالبان برای کاهش خشونت‌ها گفت، بیش از یک ماه پیش متوقف کرد.

سه روز پیش نیز ترمپ در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که وقت آن رسیده‌است تا نیروهای امریکایی از افغانستان به خانه‌های شان برگردند: «قرار بود که ما برای یک مدت کوتاهی در افغانستان باشیم. اکنون نزدیک به نزده سال می‌شود که در آنجا استیم. وقت آن است که آن‌ها (سربازان مان) به خانه‌های شان برگردند.»

او هم‌چنان دربارۀ حضور سربازان امریکایی در سوریه نیز گفت که قرار نبود برای ده سال در این کشور بمانند: «قرار بود که سربازان مان در سوریه برای مدت ۳۰ روز بروند، اما ده سال است که آن‌جا حضور دارند.»

هم‌رسانی کنید