تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ: درصورت خروج امریکا ازافغانستان احتمالأ طالبان قدرت رابگیرند

همزمان با امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان که برمبنی‌ آن نیروهای امریکایی تا ۱۴ ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا می‌گوید که در صورت خروج امریکا از افغانستان، احتمال دارد طالبان قدرت را در این کشور بدست بگیرند.

این گفته‌های ترمپ را خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌است.

ترمپ در یک گفت‌وگوی دیگر با فاکس نیوز، بر خروج نیروهای امریکا از افغانستان تأکید کرده‌است: «ما باید سربازان مان را برگردانیم. این مناسب نیست. ما در آن‌جا نیروهای پولیس بودیم، با بر نگهداشتن چیزها توجه داشتیم. در نهایت ما باید آن‌جا را ترک کنیم. ما نمی‌خواهیم در آن‌جا برای بیست سال دیگر بمانیم. ما نمی‌خواهیم در آن‌جا برای صد سال بمانیم. ما می‌خواهیم مردم ما به کشورشان برگردند.»

امریکا و طالبان، پس از هژده ماه گفت‌وگو، روز شنبه (۱۰حوت) توافق صلح را امضا کردند. بربنیاد این توافق، امریکا از افغانستان خارج می‌شود و طالبان نیز اجازه نخواهند داد که از افغانستان، امریکا و متحدان امریکا تهدید شوند.

ایالات متحده هم‌اکنون در حدود ۱۳هزار سرباز در افغانستان دارد. دانلد ترمپ، بارها بر خروج این نیروها از افغانستان تأکید کرده‌است.

اما تلاش‌ها اکنون این است که گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شوند. بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، قرار است این گفت‌وگوها به تاریخ بیستم ماه جاری هجری خورشیدی آغاز شوند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه شب گذشت گفت که هنوز هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان ایجاد نشده‌است، اما سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، امروز در تویتی، گفت که اگر زندانیان این گروه آزاد شوند، هیئت آنان برای گفت‌وگو آماده‌است.  

این در حالی است که طالبان اخیرأ حمله‌های شان بر نیروهای امنیتی افغانستان از سر گرفتند – حمله‌هایی که واکنش‌ واشنگتن را برانگیخته‌است.

مایک پومیپو، وزیر خارجۀ امریکا می‌گوید که دوام چنین اوضاع پذیرفتنی نیست و برای دستیابی به صلح باید این خشونت‌ها به‌گونۀ فوری کاهش یابند: «زمان کاهش خشونت‌ها فرا رسیده است. زمان نشستن و گفت‌وگو فرا رسیده‌است، نه تنها برای گفت‌وگو دربارۀ منافع کوچکی که از آن‌ها نماینده‌گی می‌کنید، بل دربارۀ منافع تمامی مردم افغانستان.»

ترمپ: درصورت خروج امریکا ازافغانستان احتمالأ طالبان قدرت رابگیرند

ترمپ در یک گفت‌وگوی دیگر با فاکس نیوز، بر خروج نیروهای امریکا از افغانستان تأکید کرد.

Thumbnail

همزمان با امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان که برمبنی‌ آن نیروهای امریکایی تا ۱۴ ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا می‌گوید که در صورت خروج امریکا از افغانستان، احتمال دارد طالبان قدرت را در این کشور بدست بگیرند.

این گفته‌های ترمپ را خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌است.

ترمپ در یک گفت‌وگوی دیگر با فاکس نیوز، بر خروج نیروهای امریکا از افغانستان تأکید کرده‌است: «ما باید سربازان مان را برگردانیم. این مناسب نیست. ما در آن‌جا نیروهای پولیس بودیم، با بر نگهداشتن چیزها توجه داشتیم. در نهایت ما باید آن‌جا را ترک کنیم. ما نمی‌خواهیم در آن‌جا برای بیست سال دیگر بمانیم. ما نمی‌خواهیم در آن‌جا برای صد سال بمانیم. ما می‌خواهیم مردم ما به کشورشان برگردند.»

امریکا و طالبان، پس از هژده ماه گفت‌وگو، روز شنبه (۱۰حوت) توافق صلح را امضا کردند. بربنیاد این توافق، امریکا از افغانستان خارج می‌شود و طالبان نیز اجازه نخواهند داد که از افغانستان، امریکا و متحدان امریکا تهدید شوند.

ایالات متحده هم‌اکنون در حدود ۱۳هزار سرباز در افغانستان دارد. دانلد ترمپ، بارها بر خروج این نیروها از افغانستان تأکید کرده‌است.

اما تلاش‌ها اکنون این است که گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شوند. بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، قرار است این گفت‌وگوها به تاریخ بیستم ماه جاری هجری خورشیدی آغاز شوند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه شب گذشت گفت که هنوز هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان ایجاد نشده‌است، اما سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، امروز در تویتی، گفت که اگر زندانیان این گروه آزاد شوند، هیئت آنان برای گفت‌وگو آماده‌است.  

این در حالی است که طالبان اخیرأ حمله‌های شان بر نیروهای امنیتی افغانستان از سر گرفتند – حمله‌هایی که واکنش‌ واشنگتن را برانگیخته‌است.

مایک پومیپو، وزیر خارجۀ امریکا می‌گوید که دوام چنین اوضاع پذیرفتنی نیست و برای دستیابی به صلح باید این خشونت‌ها به‌گونۀ فوری کاهش یابند: «زمان کاهش خشونت‌ها فرا رسیده است. زمان نشستن و گفت‌وگو فرا رسیده‌است، نه تنها برای گفت‌وگو دربارۀ منافع کوچکی که از آن‌ها نماینده‌گی می‌کنید، بل دربارۀ منافع تمامی مردم افغانستان.»

هم‌رسانی کنید