تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ترمپ دو نظامی امریکایی متهم به جرایم جنگی در افغانستان را عفو کرد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا دو نظامی این کشور را که متهم به جرایم جنگی در افغانستان بودند، عفو کرد.

کلینت لورانس، یکی از این نظامیان متهم است که به زیردستانش در افغانستان دستور داده بود تا بر دو غیرنظامی شلیک کنند. این نظامی امریکایی، در حال گذراندان حبس نزده ساله‌اش بود.

متیو گلستین، نظامی دیگر امریکایی است که به قتل در افغانستان متهم بود.

گلستین متهم بود که بر یک فرد مشکوک تیراندازی کرده‌است – فردی‌که به گفتۀ گلستین ماینی را جاسازی کرده‌ بود که جان دو نظامی امریکایی را گرفت.

جهان

ترمپ دو نظامی امریکایی متهم به جرایم جنگی در افغانستان را عفو کرد

این دو نظامی امریکایی، متهم بودند که در مأموریت شان در افغانستان، جرایم جنگی را مرتکب شده‌اند.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا دو نظامی این کشور را که متهم به جرایم جنگی در افغانستان بودند، عفو کرد.

کلینت لورانس، یکی از این نظامیان متهم است که به زیردستانش در افغانستان دستور داده بود تا بر دو غیرنظامی شلیک کنند. این نظامی امریکایی، در حال گذراندان حبس نزده ساله‌اش بود.

متیو گلستین، نظامی دیگر امریکایی است که به قتل در افغانستان متهم بود.

گلستین متهم بود که بر یک فرد مشکوک تیراندازی کرده‌است – فردی‌که به گفتۀ گلستین ماینی را جاسازی کرده‌ بود که جان دو نظامی امریکایی را گرفت.

هم‌رسانی کنید