Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ مشاور امنیت ملی‎اش را برای بررسی افغانستان به کابل می‎فرستد

جنرال مک ماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا به دستور دونالد ترمپ، رییس‎جمهور این کشور از افغانستان دیدار می‎کند.

ترمپ پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در کاخ سفید اعلام کرد که مک ماستر را به افغانستان می‎فرستد تا ببیند چگونه پیشرفتی در آنجا حاصل شود.

ترمپ در این دیدار گفته است که مک ماستر با مقام‎های افغان در کابل گفت‏وگو خواهد کرد.

وی می افزاید: "من همچنان جنرال مک ماستر را به افغانستان میفرستم تا دریابیم چه گونه همراه با شرکای افغان و هم پیمانان ناتو مان پیشرفت کرده میتوانیم."

این نخستین باری‌ست که مشاور حکومت تازۀ امریکا از افغانستان دیدار خواهد کرد.

از سوی هم، امریکا و ناتو بر ادامۀ پیکار با هراس‎افگنی در افغانستان تأکید کرده‎اند.

ستولتنبرگ گفته است که مأموریت ناتو در افغانستان یک کمک بزرگ به جنگ با هراس‎افگنی جهانی است.

وی اضافه کرده است که اعضای ناتو می‎کوشند تا در بخش جهان به پیکار با هراس‎افگنان ادامه دهند.

وی می‌افزاید: "مأموریت ما در افغانستان کمک بزرگ به نبرد با هراسافگنی جهانی است. ناتو یک نقش کلیدی را به چندین شیوه دیگر نیز بازی می‌کند. تمامی هم پیمانان ناتو بخشی از ایتلاف جهانی ضد داعش استند. ناتو میتواند کارهای بیشتری را درجنگ با هراسافگنی جهانی انجام دهد."

وی همچنان از تلاش‎های نظامیان ناتو در جنگ افغانستان ستایش می‎کند.

وی تصریح کرد: "ما مدیون خدمات مردان و زنان نظامی مان هستیم که برای محافظت از دستاوردهایی که به سختی ما باهم در افغانستان به دست آورده‎ایم، تلاش می‎کنند. ما  از فداکاری آنان می‎توان جان باختن یک سرباز امریکایی را یاد آوری کنیم؛ کسی که درجنگ با داعش در شرق افغانستان جان باخت."

هم اکنون درحدود ۱۳ هزار نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان حضور دارند، اما فرمانده‎هان امریکایی برای مبارزه با شورشگری درحال رشد طالبان، خواستار فرستادن  تا به ۵ هزار نظامی امریکایی به این کشور شده‌اند.

ترمپ مشاور امنیت ملی‎اش را برای بررسی افغانستان به کابل می‎فرستد

ترمپ پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در کاخ سفید اعلام کرد که مک ماستر را به افغانستان می‎فرستد تا ببیند چگونه پیشرفتی در آنجا حاصل شود.

Thumbnail

جنرال مک ماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا به دستور دونالد ترمپ، رییس‎جمهور این کشور از افغانستان دیدار می‎کند.

ترمپ پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در کاخ سفید اعلام کرد که مک ماستر را به افغانستان می‎فرستد تا ببیند چگونه پیشرفتی در آنجا حاصل شود.

ترمپ در این دیدار گفته است که مک ماستر با مقام‎های افغان در کابل گفت‏وگو خواهد کرد.

وی می افزاید: "من همچنان جنرال مک ماستر را به افغانستان میفرستم تا دریابیم چه گونه همراه با شرکای افغان و هم پیمانان ناتو مان پیشرفت کرده میتوانیم."

این نخستین باری‌ست که مشاور حکومت تازۀ امریکا از افغانستان دیدار خواهد کرد.

از سوی هم، امریکا و ناتو بر ادامۀ پیکار با هراس‎افگنی در افغانستان تأکید کرده‎اند.

ستولتنبرگ گفته است که مأموریت ناتو در افغانستان یک کمک بزرگ به جنگ با هراس‎افگنی جهانی است.

وی اضافه کرده است که اعضای ناتو می‎کوشند تا در بخش جهان به پیکار با هراس‎افگنان ادامه دهند.

وی می‌افزاید: "مأموریت ما در افغانستان کمک بزرگ به نبرد با هراسافگنی جهانی است. ناتو یک نقش کلیدی را به چندین شیوه دیگر نیز بازی می‌کند. تمامی هم پیمانان ناتو بخشی از ایتلاف جهانی ضد داعش استند. ناتو میتواند کارهای بیشتری را درجنگ با هراسافگنی جهانی انجام دهد."

وی همچنان از تلاش‎های نظامیان ناتو در جنگ افغانستان ستایش می‎کند.

وی تصریح کرد: "ما مدیون خدمات مردان و زنان نظامی مان هستیم که برای محافظت از دستاوردهایی که به سختی ما باهم در افغانستان به دست آورده‎ایم، تلاش می‎کنند. ما  از فداکاری آنان می‎توان جان باختن یک سرباز امریکایی را یاد آوری کنیم؛ کسی که درجنگ با داعش در شرق افغانستان جان باخت."

هم اکنون درحدود ۱۳ هزار نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان حضور دارند، اما فرمانده‎هان امریکایی برای مبارزه با شورشگری درحال رشد طالبان، خواستار فرستادن  تا به ۵ هزار نظامی امریکایی به این کشور شده‌اند.

هم‌رسانی کنید