تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ: کشورهای دیگر نیز باید با هراس‌افگنی درافغانستان مبارزه کنند

دانلد ترمپ، رییس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه از کشورهای دیگر از جمله هند، ایران و ترکیه خواسته است که با هراس‌افگنی درافغانستان مبارزه کنند.

ترمپ می‌گوید که کشورهای دیگری از جمله هند، ایران، ترکیه وروسیه می‌توانند با گروۀ داعش در جاهای چون افغانستان مبارزه کنند.

آقای ترمپ می‌گوید که هند درافغانستان است، اما جنگ نمی‌کند.

او می‌گوید که پاکستان نیز در نزدیکی این کشور است، اما بسیار کم با هراس‌افگنی می‌جنگد واین درست نیست.

به گفته او تاکنون تنها ایالات متحده وظیفه مبارزه با هراس‌افگنی را داشته است.

این در حالی است که دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده گفته است که ایالات متحده برخی از سربازان‌اش را ازافغانستان بیرون می‌کشد، اما به گفته او واشنگتن باید دراین کشور حضور داشته باشد.

آقای ترمپ درپاسخ به این پرسش که آیا برطالبان درمذاکرات اعتماد شده می‌‎تواند می‌گوید که برهیچ کس اعتماد شده نمی‌تواند.

او می‌افزاید که به نظرمی‌رسد افغانستان دانشگاۀ هاروارد هراس‌افگنی است و به گفته او نقش ارتش ایالات متحده درافغانستان اساسن به یک نیروی مضحک پولیس مبدل گشته شده است.

ترمپ همچنان تاکید می‌ورزد که طالبان می خواهند جنگ را در برابرامریکا متوقف سازند، اما با این هم دیده شود که چه چیزی رخ می دهد.

ترمپ: کشورهای دیگر نیز باید با هراس‌افگنی درافغانستان مبارزه کنند

آقای ترمپ می‌گوید که ایالات متحده امریکا قرار نیست تا نزده سال دیگر نیز در افغانستان بماند.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه از کشورهای دیگر از جمله هند، ایران و ترکیه خواسته است که با هراس‌افگنی درافغانستان مبارزه کنند.

ترمپ می‌گوید که کشورهای دیگری از جمله هند، ایران، ترکیه وروسیه می‌توانند با گروۀ داعش در جاهای چون افغانستان مبارزه کنند.

آقای ترمپ می‌گوید که هند درافغانستان است، اما جنگ نمی‌کند.

او می‌گوید که پاکستان نیز در نزدیکی این کشور است، اما بسیار کم با هراس‌افگنی می‌جنگد واین درست نیست.

به گفته او تاکنون تنها ایالات متحده وظیفه مبارزه با هراس‌افگنی را داشته است.

این در حالی است که دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده گفته است که ایالات متحده برخی از سربازان‌اش را ازافغانستان بیرون می‌کشد، اما به گفته او واشنگتن باید دراین کشور حضور داشته باشد.

آقای ترمپ درپاسخ به این پرسش که آیا برطالبان درمذاکرات اعتماد شده می‌‎تواند می‌گوید که برهیچ کس اعتماد شده نمی‌تواند.

او می‌افزاید که به نظرمی‌رسد افغانستان دانشگاۀ هاروارد هراس‌افگنی است و به گفته او نقش ارتش ایالات متحده درافغانستان اساسن به یک نیروی مضحک پولیس مبدل گشته شده است.

ترمپ همچنان تاکید می‌ورزد که طالبان می خواهند جنگ را در برابرامریکا متوقف سازند، اما با این هم دیده شود که چه چیزی رخ می دهد.

هم‌رسانی کنید