تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ترمپ گفته‌هایش در باره پایان جنگ افغانستان را بار دیگر تکرار کرد

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر بر توان امریکا برای پایان دادن جنگ افغانستان با کشتن ده ها میلیون تن سخن می گوید. 

ترمپ می گوید که اگر می خواست روش مشخصی از جنگ را به پیش ببرد، جنگ افغانستان را به زودی برنده می شد؛ اما فکر می کند که در این جنگ ده ها میلیون تن کشته می شدند و او این را ضروری نمی داند.

دانلد ترمپ پیش از این هم چندین بار سخنان مشابه را بر زبان رانده است.

رییس جمهور امریکا همچنان می گوید که به علت موافقت نکردن طالبان با آتش بس، مذاکرات را با این گروه پایان داد. 

ترمپ گفته است هنگامی که از آماده نبودن طالبان برای آتش بس آگاه شد، دیدار را با رهبران این گروه در ایالات متحده نیز ملغا ساخت.

این در حالی است که آقای ترمپ سه هفته پیش گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف ساخت و علت آن را افزایش خشونت از سوی طالبان خواند. 

افغانستان

ترمپ گفته‌هایش در باره پایان جنگ افغانستان را بار دیگر تکرار کرد

رییس جمهور امریکا همچنان می گوید که به علت موافقت نکردن طالبان با آتش بس، مذاکرات را با این گروه پایان داد.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر بر توان امریکا برای پایان دادن جنگ افغانستان با کشتن ده ها میلیون تن سخن می گوید. 

ترمپ می گوید که اگر می خواست روش مشخصی از جنگ را به پیش ببرد، جنگ افغانستان را به زودی برنده می شد؛ اما فکر می کند که در این جنگ ده ها میلیون تن کشته می شدند و او این را ضروری نمی داند.

دانلد ترمپ پیش از این هم چندین بار سخنان مشابه را بر زبان رانده است.

رییس جمهور امریکا همچنان می گوید که به علت موافقت نکردن طالبان با آتش بس، مذاکرات را با این گروه پایان داد. 

ترمپ گفته است هنگامی که از آماده نبودن طالبان برای آتش بس آگاه شد، دیدار را با رهبران این گروه در ایالات متحده نیز ملغا ساخت.

این در حالی است که آقای ترمپ سه هفته پیش گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف ساخت و علت آن را افزایش خشونت از سوی طالبان خواند. 

هم‌رسانی کنید