Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترکیه مأموریت نظامی‌اش را در افغانستان تا دو سال دیگر تمدید کرد

پارلمان ترکیه حضور نیروهای این کشور را در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع - ناتو برای دوسال آینده تأیید کرد.

ترکیه صدها سرباز در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو دارد که بیشتر در بخش آموزش نیروهای افغانستان سرگرم استند.

ناتو مأموریت جنگی ۱۳ ساله‌اش را در سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان پایان داد و اکنون این نیروها سرگرم آموزش نیروهای امنیتی افغانستان استند.

اکنون حدود ۱۲ هزار سرباز خارجی از ۲۸ کشور و کشورهای شریک ناتو در افغانستان جابه‌جا استند و از نیروهای امنیتی افغانستان در چارچوب ناتو حمایت می‌کنند.

ترکیه مأموریت نظامی‌اش را در افغانستان تا دو سال دیگر تمدید کرد

ترکیه صدها سرباز در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو دارد که بیشتر در بخش آموزش نیروهای افغانستان سرگرم استند

Thumbnail

پارلمان ترکیه حضور نیروهای این کشور را در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع - ناتو برای دوسال آینده تأیید کرد.

ترکیه صدها سرباز در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو دارد که بیشتر در بخش آموزش نیروهای افغانستان سرگرم استند.

ناتو مأموریت جنگی ۱۳ ساله‌اش را در سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان پایان داد و اکنون این نیروها سرگرم آموزش نیروهای امنیتی افغانستان استند.

اکنون حدود ۱۲ هزار سرباز خارجی از ۲۸ کشور و کشورهای شریک ناتو در افغانستان جابه‌جا استند و از نیروهای امنیتی افغانستان در چارچوب ناتو حمایت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید