Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویرهای تازه از انفجار روز چهارشنبه

طلوع نیوز به تصویرهایی دست یافته است که انفجار روز چهار شنبه(۱۰ جوزا) را در چهار راهی زنبق شهر کابل نشان می دهد.

این تصویرها که در کمره‎های امنیتی ثبت شده اند، نشان می دهند که یک موتر نارنجی رنگ می خواهد داخل ساحۀ به شدت محافظت شده شود، اما سربازان پولیس این موتر را توقف می دهند و پس از آن راننده مواد منفجرۀ این موتر را منفجر می سازد.

این انفجار به اندازه‎‌یی نیرومند بوده است که شدت آن، کمرۀ مداره بسته را بیجا می سازد و لینز کمره را می‎شکند.

تصویرهای این کمره هم چنان نشان می‎دهند که لحظه‎هایی پس از این انفجار همه چیز دگرگون و ویران شده اند.

این انفجار روز چهارشنبه هفتۀ گذشته در منطقۀ به شدت محافظت شده شهر کابل در نزدیکی سفارت آلمان و در چند صدمتری ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه صورت گرفت که در آن بیش از صد تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

مسؤولیت این انفجار را هرچند هیچ گروهی به عهده نگرفت، اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این حمله توسط شبکه حقانی و به همکاری استخبارات پاکستان انجام شده است.

این انفجار مرگبار، واکنش های داخلی و خارجی بر انگیخت.

در پی این حمله، شهروندان و فعالان جامعه مدنی در کابل، روز جمعه(۱۲ جوزا) دست به تظاهرات زدند که به خشونت گرایید و نیروهای امنیتی بر معترضان شلیک کردند.

بر بنیاد آمارها، در اثر این گلوله باری‎ها، حد اقل ۵ تن از معترضان به شمول فرزند یک عضو مجلس سنا جان باختند و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

تصویرهای تازه از انفجار روز چهارشنبه

تصویرهای که طلوع‎نیوز به آن دست یافته است نشان می‎دهند که انفجار به حدی قدرت مند بوده است که شدت آن ساحه را دگرگون می سازد

Thumbnail

طلوع نیوز به تصویرهایی دست یافته است که انفجار روز چهار شنبه(۱۰ جوزا) را در چهار راهی زنبق شهر کابل نشان می دهد.

این تصویرها که در کمره‎های امنیتی ثبت شده اند، نشان می دهند که یک موتر نارنجی رنگ می خواهد داخل ساحۀ به شدت محافظت شده شود، اما سربازان پولیس این موتر را توقف می دهند و پس از آن راننده مواد منفجرۀ این موتر را منفجر می سازد.

این انفجار به اندازه‎‌یی نیرومند بوده است که شدت آن، کمرۀ مداره بسته را بیجا می سازد و لینز کمره را می‎شکند.

تصویرهای این کمره هم چنان نشان می‎دهند که لحظه‎هایی پس از این انفجار همه چیز دگرگون و ویران شده اند.

این انفجار روز چهارشنبه هفتۀ گذشته در منطقۀ به شدت محافظت شده شهر کابل در نزدیکی سفارت آلمان و در چند صدمتری ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه صورت گرفت که در آن بیش از صد تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

مسؤولیت این انفجار را هرچند هیچ گروهی به عهده نگرفت، اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این حمله توسط شبکه حقانی و به همکاری استخبارات پاکستان انجام شده است.

این انفجار مرگبار، واکنش های داخلی و خارجی بر انگیخت.

در پی این حمله، شهروندان و فعالان جامعه مدنی در کابل، روز جمعه(۱۲ جوزا) دست به تظاهرات زدند که به خشونت گرایید و نیروهای امنیتی بر معترضان شلیک کردند.

بر بنیاد آمارها، در اثر این گلوله باری‎ها، حد اقل ۵ تن از معترضان به شمول فرزند یک عضو مجلس سنا جان باختند و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید