تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویرهای تازه از محل پرتاب «مادر بم‌ها» پخش شدند

طلوع‌نیوز به تصویرهای محل دقیق پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته‌یی ارتش امریکا در ولسوالی اچین دست یافته است.

در این تصویرها دیده می‌شود که بسیاری از تونل‌هایی که گروه داعش در آن‌ها بودوباش داشته‌اند نابود شده‌اند و جسدهای داعشیان هنوز در محل استند.

نیروهای ویژۀ ارتش دراین محل می‌گویند که عملیات سرکوب داعش در نزدیکی‌های پرتاب بمب هنوز ادامه دارد.

حاجی بیک، فرمانده نیروهای ویژۀ ارتش، گفت: «شانزده جسد این این جا افتیده است و زیادتر جسدهای آنان (داعشیان) در زیر آوارها مانده‌اند.»

نیرومندی مادر بم‌ها به اندازه‌ای بوده است که درختان را از ریشه‌ها کنده است.

فرماندۀ ارتش افزود: «تمام سوف‌های (تونل‌ها) شان از بین رفته اند و تنها سوفی (تونل) که در این‌جا باقی‌ مانده‌است فقط دو دانه است و شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از آنان اتباع خارجی اند.»
 
دو هفته پیش ارتش امریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌یی‌اش را در روستای اسدخیل ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد.

هدف این حمله آماج قرار دادن  پایگاه‌های گروه داعش رشته تونل‌های که این گروه در اخیتار داشتند و نیز هموار کردن راه برای پیشروی نیروهای زمینی برای سرکوب داعش در اچین گفته شده است، زیرا داعشیان این بخش‌ها را به شدت ماین‌گذاری کرده بودند.

تصویرهای تازه از محل پرتاب «مادر بم‌ها» پخش شدند

در این تصویرها دیده می‌شود که چندین تونلی که گروه داعش در آن‌ها بودوباش داشته‌اند نابود شده‌اند و جسدهای داعشیان هنوز در محل استند.

Thumbnail

طلوع‌نیوز به تصویرهای محل دقیق پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته‌یی ارتش امریکا در ولسوالی اچین دست یافته است.

در این تصویرها دیده می‌شود که بسیاری از تونل‌هایی که گروه داعش در آن‌ها بودوباش داشته‌اند نابود شده‌اند و جسدهای داعشیان هنوز در محل استند.

نیروهای ویژۀ ارتش دراین محل می‌گویند که عملیات سرکوب داعش در نزدیکی‌های پرتاب بمب هنوز ادامه دارد.

حاجی بیک، فرمانده نیروهای ویژۀ ارتش، گفت: «شانزده جسد این این جا افتیده است و زیادتر جسدهای آنان (داعشیان) در زیر آوارها مانده‌اند.»

نیرومندی مادر بم‌ها به اندازه‌ای بوده است که درختان را از ریشه‌ها کنده است.

فرماندۀ ارتش افزود: «تمام سوف‌های (تونل‌ها) شان از بین رفته اند و تنها سوفی (تونل) که در این‌جا باقی‌ مانده‌است فقط دو دانه است و شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از آنان اتباع خارجی اند.»
 
دو هفته پیش ارتش امریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌یی‌اش را در روستای اسدخیل ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد.

هدف این حمله آماج قرار دادن  پایگاه‌های گروه داعش رشته تونل‌های که این گروه در اخیتار داشتند و نیز هموار کردن راه برای پیشروی نیروهای زمینی برای سرکوب داعش در اچین گفته شده است، زیرا داعشیان این بخش‌ها را به شدت ماین‌گذاری کرده بودند.

هم‌رسانی کنید