Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تظاهرات شهروندان کشور در پیوند به بی‌پروایی حکومت در تأمین امنیت

شماری از شهروندان کشور در واکنش به آنچه که از سوی آنان بی‌پروایی حکومت در برابر تأمین امنیت بخش‌های مرکزی کشور به ویژه ولسوالی‌‌های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی و خاص ارزگان در ولایت ارزگان، می‌گویند دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات، حوالی ساعت دوازدۀ شب از غرب کابل آغاز شدند و معترضان شب هنگام خودشان را در چهار راه فواره آب در نزدیک ارگ ریاست جمهوری رساندند. 

این تظاهرات تاکنون نیز ادامه دارند.

شماری از اعتراض کننده‌گان می‌گویند که جنرال مرادعلی مراد، فرمانده گارنیزیون کابل در مسیر راه کوشید تا مانع حرکت آنان شود و از آنان خواست تا چند تن از نماینده‌گان شان را برای گفت وگو با مقام‌های دولتی بفرستند، اما آنان این درخواست را نپذیرفتند.

این تظاهرات که خودجوش گفته شده است در نخست از سوی چند جوان آغاز شد، اما شمار معترضان هرلحظه بیشتر می‌شد.

اعتراض کننده‌گان از حکومت می‌خواهند تا مناطق مرکزی مثل ارزگان، جاغوری و مالستان را از وجود طالبان و هراس‌افگنان پاکسازی کند و کمک‌های بی‌درنگ به بیجا شده‌گان فرستاده شود. خواست دیگر این معترضان فرستادن نیروهای بیشتر به این بخش‌ها است و نیز تأکید دارند که یک قول اردوی همیشه‌گی در مناطق هزاره جات ایجاد شود. 

در همین حال سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل به طلوع‌نیوز گفته است که حرکت تظاهر کننده‌گان خلاف قانون تظاهرات میباشد چون از قبل در مورد تظاهرات شان به پولیس اطلاع نداده بودند. او اما گفته که امینت معترضان تأمین میباشد.

این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که پس از چندین روز درگیری در ولسوالی خاص ارزگان شماری از خانواده‌ها بیجاه شدند و به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری پناه بردند، اما این دو ولسوالی نیز در محاصره طالبان درآمد و اوضاع در این ولسوالی‌ها بدتر شد.

هرچند مقامهای حکومت بارها گفتند که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی‌ها فرستاده شده اند، اما گزارش‌ها از ولسوالی مالستان و جاغوری می‌رسانند که اوضاع در این دو ولسوالی قناعت بخش نیستند.

گزارش‌ها از ولسوالی جاغوری می‌رسانند که ده‌ها تن از سربازان کماندو در دو روز اخیر جان باختهاند و این ولسوالی در محاصره طالبان درآمده است.

تظاهرات شهروندان کشور در پیوند به بی‌پروایی حکومت در تأمین امنیت

این حرکت شب گذشته (۲۰ عقرب) ساعت ده از سوی چند تن از جوانان که خود جوش گفته شده است، از غرب کابل آغاز شد و تا پس از نیمه‌های شب شمار شان به صدها تن رسید.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور در واکنش به آنچه که از سوی آنان بی‌پروایی حکومت در برابر تأمین امنیت بخش‌های مرکزی کشور به ویژه ولسوالی‌‌های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی و خاص ارزگان در ولایت ارزگان، می‌گویند دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات، حوالی ساعت دوازدۀ شب از غرب کابل آغاز شدند و معترضان شب هنگام خودشان را در چهار راه فواره آب در نزدیک ارگ ریاست جمهوری رساندند. 

این تظاهرات تاکنون نیز ادامه دارند.

شماری از اعتراض کننده‌گان می‌گویند که جنرال مرادعلی مراد، فرمانده گارنیزیون کابل در مسیر راه کوشید تا مانع حرکت آنان شود و از آنان خواست تا چند تن از نماینده‌گان شان را برای گفت وگو با مقام‌های دولتی بفرستند، اما آنان این درخواست را نپذیرفتند.

این تظاهرات که خودجوش گفته شده است در نخست از سوی چند جوان آغاز شد، اما شمار معترضان هرلحظه بیشتر می‌شد.

اعتراض کننده‌گان از حکومت می‌خواهند تا مناطق مرکزی مثل ارزگان، جاغوری و مالستان را از وجود طالبان و هراس‌افگنان پاکسازی کند و کمک‌های بی‌درنگ به بیجا شده‌گان فرستاده شود. خواست دیگر این معترضان فرستادن نیروهای بیشتر به این بخش‌ها است و نیز تأکید دارند که یک قول اردوی همیشه‌گی در مناطق هزاره جات ایجاد شود. 

در همین حال سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل به طلوع‌نیوز گفته است که حرکت تظاهر کننده‌گان خلاف قانون تظاهرات میباشد چون از قبل در مورد تظاهرات شان به پولیس اطلاع نداده بودند. او اما گفته که امینت معترضان تأمین میباشد.

این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که پس از چندین روز درگیری در ولسوالی خاص ارزگان شماری از خانواده‌ها بیجاه شدند و به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری پناه بردند، اما این دو ولسوالی نیز در محاصره طالبان درآمد و اوضاع در این ولسوالی‌ها بدتر شد.

هرچند مقامهای حکومت بارها گفتند که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی‌ها فرستاده شده اند، اما گزارش‌ها از ولسوالی مالستان و جاغوری می‌رسانند که اوضاع در این دو ولسوالی قناعت بخش نیستند.

گزارش‌ها از ولسوالی جاغوری می‌رسانند که ده‌ها تن از سربازان کماندو در دو روز اخیر جان باختهاند و این ولسوالی در محاصره طالبان درآمده است.

هم‌رسانی کنید