تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد ترمپ به‌مبدل‌نشدن دوبارۀ کشور به‌پناهگاه هراس‌افگنان

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا که روز گذشته (جمعه، ۶دلو) در مجمع اقتصادی جهان در شهر «داووس» سویس سخن می‌زد، گفت که ایالات متحده برای پاسداری از شهروندانش، هرکاری را انجام خواهد داد. 

وی از کشورهایی‌که در افغانستان با ایالات متحده همکاری کرده‌اند، نیز سپاس‌گزاری می‌کند و می‌گوید که همکاری‌های آنان، جان شهروندان‌شان را حفاظت کرده‌است.

او گفت: «ما متعهد استیم و اطمینان می‌دهم که افغانستان هرگز به یک پناهگاه امنی برای هراس‌افگنانی‌که می‌خواهند قتل عام شهروندان‌مان را انجام دهند، مبدل نشود.»

او می‌افزاید: «من می‌خواهم از کشور‌هایی‌که امروز این‌جا نماینده‌گی کرده‌اند و به این تلاش‌های حیاتی پیوستند، سپاس‌گزاری کنم. شما نه‌تنها امنیت شهروندان خود را تأمين مي‌کنيد، بلکه جان‌هایی را نيز نجات می‌دهيد و اميد را به ميليون‌ها بازمی‌گردانيد.»

ترمپ می‌گوید تا جایی‌که موضوع بر هراس‌افگنی برمی‌گردد، ایالات متحده اقدام‌های لازم را برای دفاع از شهروندان و مرزهای خود انجام خواهد داد. او افزود که تلاش‌ها برای تأمین امنیت سیستم پناه‌جویی کشور، یک مسئله ای امنیت ملی و اقتصادی است.

ترمپ در ادامه‌ای سخنانش گفت که ایالات متحده رهبری یک ائتلاف گسترده‌ای را برای رد هراس‌افگنان در کنترل قلمرو و جمعیت‌، قطع کمک‌های مالی و بی‌اعتبار ساختن ایدئولوژی‌های شریرانه‌ای شان، دارد.

تعهد ترمپ به‌مبدل‌نشدن دوبارۀ کشور به‌پناهگاه هراس‌افگنان

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید کشورش متعهد است که افغانستان دوباره به پناهگاه امن هراس‌افگنان، مبدل نشود. 

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا که روز گذشته (جمعه، ۶دلو) در مجمع اقتصادی جهان در شهر «داووس» سویس سخن می‌زد، گفت که ایالات متحده برای پاسداری از شهروندانش، هرکاری را انجام خواهد داد. 

وی از کشورهایی‌که در افغانستان با ایالات متحده همکاری کرده‌اند، نیز سپاس‌گزاری می‌کند و می‌گوید که همکاری‌های آنان، جان شهروندان‌شان را حفاظت کرده‌است.

او گفت: «ما متعهد استیم و اطمینان می‌دهم که افغانستان هرگز به یک پناهگاه امنی برای هراس‌افگنانی‌که می‌خواهند قتل عام شهروندان‌مان را انجام دهند، مبدل نشود.»

او می‌افزاید: «من می‌خواهم از کشور‌هایی‌که امروز این‌جا نماینده‌گی کرده‌اند و به این تلاش‌های حیاتی پیوستند، سپاس‌گزاری کنم. شما نه‌تنها امنیت شهروندان خود را تأمين مي‌کنيد، بلکه جان‌هایی را نيز نجات می‌دهيد و اميد را به ميليون‌ها بازمی‌گردانيد.»

ترمپ می‌گوید تا جایی‌که موضوع بر هراس‌افگنی برمی‌گردد، ایالات متحده اقدام‌های لازم را برای دفاع از شهروندان و مرزهای خود انجام خواهد داد. او افزود که تلاش‌ها برای تأمین امنیت سیستم پناه‌جویی کشور، یک مسئله ای امنیت ملی و اقتصادی است.

ترمپ در ادامه‌ای سخنانش گفت که ایالات متحده رهبری یک ائتلاف گسترده‌ای را برای رد هراس‌افگنان در کنترل قلمرو و جمعیت‌، قطع کمک‌های مالی و بی‌اعتبار ساختن ایدئولوژی‌های شریرانه‌ای شان، دارد.

هم‌رسانی کنید