تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش‌های ریاست‌جمهوری برای آوردن اصلاحات در وزارت خارجه

رییس‌جمهورغنی در دیداری که شام روز گذشته (شنبه، ۱۱عقرب) با ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه و معینان این وزارت داشته‌است، خواستار آوردن اصلاحات در این وزارت شده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌‎جمهوری می‌گوید که در این نشست رییس‌جمهور غنی هم‌چنان خواستار تهیۀ برنامۀ بازسازی ساختمان‌های تمامی سفارت‌های افغانستان شده‌است.

آقای صدیقی در این باره گفت: «دیدگاۀ حکومت افغانستان و رییس‌جمهور افغانستان این است که این نهاد ما به حثبت مجری سیاست‌های خارجی حکومت افغانستان بیشتر فعال شود و تمرکز بیشتر این نهاد و سیاست ما ودیدگاه ما به طرف اقتصاد باشد و اقتصاد محور باشد»

این در حالی که در حدود دو هفته پیش، صلاح‌الدین ربانی از وزارت خارجه استعفا داد و رییس‌جمهور غنی، ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت را هم‌چون سرپرست وزارت خارجه تعیین کرد.

در همین حال، ارگ ریاست‌جمهور امروز اعلام کرد که گران هیواد به‌حیث سخن‌گوی وزارت خارجه گماشته شده‌است.

سخن‌گوی تازۀ وزارت خارجه که پس از چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با صدیق صدیقی حضور یافت، دربارۀ مأموریت‌هایی‌که وزارت خارجه در پیش دارد، گفت: «بهبود بخشیدن کیفیت دیپلوماسی فعال در عرصۀ سیاست جهانی در نهادهای بین‌المللی و روابط دوجانبه و چندین جانبه خواهد بود. در عرصه روابط چند جانبه گسترش همکاری های اقتصادی منطقه یی، گسترش توسعۀ تجارت و ترانسپورت در سطح منطقه ... اساسات مأموریت وزارت خارجه را تشکیل می‌دهد.»

سخن‌‎گوی تازۀ برای وزارت امور خارجه درحالی گماشته می‌شود که چندی پیش، صبغت احمدی از سوی ریاست‌جمهوری در واکنش به آن‌چه که اظهارات غیرمسؤولانۀ او دربارۀ حضور نماینده‌گان طالبان در پاکستان گفت، از سمت سخن‌گویی وزارت خارجه برکنار شد.

تلاش‌های ریاست‌جمهوری برای آوردن اصلاحات در وزارت خارجه

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌‎جمهوری می‌گوید که در این نشست رییس‌جمهور غنی هم‌چنان خواستار تهیۀ برنامۀ بازسازی ساختمان‌های تمامی سفارت‌های افغانستان شده‌است.

Thumbnail

رییس‌جمهورغنی در دیداری که شام روز گذشته (شنبه، ۱۱عقرب) با ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه و معینان این وزارت داشته‌است، خواستار آوردن اصلاحات در این وزارت شده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌‎جمهوری می‌گوید که در این نشست رییس‌جمهور غنی هم‌چنان خواستار تهیۀ برنامۀ بازسازی ساختمان‌های تمامی سفارت‌های افغانستان شده‌است.

آقای صدیقی در این باره گفت: «دیدگاۀ حکومت افغانستان و رییس‌جمهور افغانستان این است که این نهاد ما به حثبت مجری سیاست‌های خارجی حکومت افغانستان بیشتر فعال شود و تمرکز بیشتر این نهاد و سیاست ما ودیدگاه ما به طرف اقتصاد باشد و اقتصاد محور باشد»

این در حالی که در حدود دو هفته پیش، صلاح‌الدین ربانی از وزارت خارجه استعفا داد و رییس‌جمهور غنی، ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت را هم‌چون سرپرست وزارت خارجه تعیین کرد.

در همین حال، ارگ ریاست‌جمهور امروز اعلام کرد که گران هیواد به‌حیث سخن‌گوی وزارت خارجه گماشته شده‌است.

سخن‌گوی تازۀ وزارت خارجه که پس از چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با صدیق صدیقی حضور یافت، دربارۀ مأموریت‌هایی‌که وزارت خارجه در پیش دارد، گفت: «بهبود بخشیدن کیفیت دیپلوماسی فعال در عرصۀ سیاست جهانی در نهادهای بین‌المللی و روابط دوجانبه و چندین جانبه خواهد بود. در عرصه روابط چند جانبه گسترش همکاری های اقتصادی منطقه یی، گسترش توسعۀ تجارت و ترانسپورت در سطح منطقه ... اساسات مأموریت وزارت خارجه را تشکیل می‌دهد.»

سخن‌‎گوی تازۀ برای وزارت امور خارجه درحالی گماشته می‌شود که چندی پیش، صبغت احمدی از سوی ریاست‌جمهوری در واکنش به آن‌چه که اظهارات غیرمسؤولانۀ او دربارۀ حضور نماینده‌گان طالبان در پاکستان گفت، از سمت سخن‌گویی وزارت خارجه برکنار شد.

هم‌رسانی کنید